Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

English-Swedish translation for "of the same age"

 

"of the same age" Swedish translation

Results: 1-22 of 51

of the same age {adjective}

of the same age {adj.} (also: contemporary)

jämnårig {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "of the same age" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "of the same age" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

So we have three pictures, potentially of the same person of the same age as Leonardo at the time.

Nu har vi alltså tre porträtt, förmodligen av samma person och i samma ålder som Leonardo.

The average weight of all children of the same age appears.

Efter varje inmatning visas som resultat medelvikten för alla barn i den angivna åldern.

In certain areas, young women are up to two and a half times more vulnerable to infection than young men of the same age.

Ett förebyggande vaccin är väl det vi alla drömmer om så låt oss hoppas på ett positivt resultat.

In certain areas, young women are up to two and a half times more vulnerable to infection than young men of the same age.

I vissa områden är unga kvinnor upp till två och en halv gånger mer smittutsatta än de jämnåriga unga männen.

Older people should be able to make use of medications which have been tested for effectiveness and safety on people of the same age.

Äldre personer ska kunna använda läkemedel vars effekter och säkerhet har testats på personer i samma ålder.

If networking between twinned schools truly gets under way, schoolchildren in different parts of the EU can get to know other pupils of the same age and learn about their everyday lives.

Om nätverkssamarbetet mellan vänskolor verkligen kommer igång kan skolbarn i olika delar av EU lära känna andra elever i samma ålder och få veta hur deras vardag ser ut.

At the same time, the rate of suicide in all age brackets has also tripled.

Parallellt med det har antalet självmord också tredubblats, för alla livets åldrar.

The concept of the family varies from one Member State to another. The same is true of age limits.

Familjebegreppet varierar från ett medlemsland till ett annat; detsamma gäller åldersgränser.

The concept of family varies from one Member State to another, and the same applies to age limits.

Familjebegreppet varierar från ett medlemsland till ett annat. Detsamma gäller åldersgränser.

The percentage for women is the same: 51 % of women who are seeking work are in the 50-64 age group.

Antalet procent kvinnor är detsamma: 51 procent arbetssökande kvinnor är i åldersgruppen 50-64.

With regard to age, it is absurd to wish fathers to take the same leave as that of pregnant women.

Apropå ålder är det absurt att kräva att pappor ska ha samma rätt till ledighet som gravida kvinnor.

It is the tragic case of a very young man the same age as my son, and it is also the tragic case of his family.

Det är ett tragiskt fall med en mycket ung man i samma ålder som min son och det är också tragiskt för hans familj.

We cannot raise the age limit unless we introduce policies at the same time to support the integration of older people.

Vi kan inte höja åldersgränsen om vi inte samtidigt inför politik för att stödja integreringen av de äldre.

The same is not true in Scotland, where the beef industry can label meat from any age of animal with the country stamp.

Så är det inte i Skottland, där nötköttsindustrin kan märka kött med ursprungsland oavsett djurets ålder.

For each instance, the result is the standard deviation of the weight for all same-aged children whose weight we checked.

Efter varje inmatning visas som resultat standardavvikelsen för vikten för alla barn i den angivna åldern som vi har vägt.

Integrating the " issue of the ageing population " into national budgets is another move in the same direction.

Samma inriktning har " frågan om följderna av befolkningens åldrande " och hur denna införlivas i de nationella budgetarna.

And then Stygimoloch, another dinosaur from the same age, lived at the same time, has spikes sticking out the back of its head.

Och så stygimolochen, en annan dinosaurie från samma tidsålder, levde samtidigt, har piggar som sticker ut från bakhuvudet.

   . We live in an age of headlong technological change, and, at the same time, criminal activity is developing with equal speed.

   .– Vi lever i en tidsålder med plötsliga tekniska förändringar, och samtidigt utvecklas brottsligheten med samma hastighet.

In the entrance hall I saw two boys of the same ages as my own children - 8 and 11 - in handcuffs with their hands behind their backs.

I vestibulen såg jag två pojkar i mina egna barns ålder - 8 och 11 - bakbundna och med handklovar.

At the same time, of course, when we recruit people we need to have a good age structure, so young people will be recruited in the future.

Samtidigt måste vi naturligtvis, när vi rekryterar personer, få en bra åldersstruktur, varför unga människor kommer att rekryteras i framtiden.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

odour · odourless · odyssey · OE · OECD · oedema · oedipal · oestrogen · oeuvre · of · of-the-same-age · off · off-color · off-colour · off-handedly · off-key · off-line · off-peak · off-putting · off-road · off-shore

More translations in the bab.la Dutch-English dictionary.