"praxis" translation into Swedish

EN

"praxis" in Swedish

SV

"praxis" in English

volume_up
praxis {comm. gen.}

EN praxis
volume_up
{noun}

praxis (also: common practice, custom, use, practice)
volume_up
praxis {comm. gen.}
I: "Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv", red.
I: "Förvaltning och medborgarskap i förändring: Etablerad praxis och kritiska perspektiv", red.
/file/L%C3%A4rande%20i%20praxis.pdf]
praxis (also: discipline, drill, dummy run, exercise)
volume_up
övning {comm. gen.}
praxis (also: experience, internship, job experience, practice)
volume_up
praktik {comm. gen.}
Science is part of the praxis and its economic and social consequences in today's world are immense.
Vetenskapen omsätts i praktiken och i dagens värld är dess ekonomiska och sociala följdverkningar enorma.
In reality a praxis has evolved over many years in the EEC Courts while a number of Member States have not changed their fundamental law in line with this praxis.
I praktiken finns ju en praxis som har utvecklats under många år i EG-domstolen, samtidigt som en rad medlemsländer inte har förändrat sina grundlagar enligt denna praxis.
praxis
volume_up
exempelsamling {comm. gen.}

Synonyms (English) for "praxis":

praxis
English

Synonyms (Swedish) for "praxis":

praxis

Context sentences for "praxis" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English/file/L%C3%A4rande%20i%20praxis.pdf]
/cms_fs/1.48384!/file/L%C3%A4rande%20i%20praxis.pdf]
EnglishTurkey has improved its human rights situation and its legal praxis in a way that is worthy of our respect.
Turkiet har på ett hedervärt sätt förbättrat situationen beträffande de mänskliga rättigheterna och dess rättspraxis.