Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Swedish translation for "skeleton"

 

"skeleton" Swedish translation

Results: 1-19 of 19

skeleton {noun}

skeleton {noun} (also: framework, shell)

skelett {n}

The European-wide energy networks will heal the market's spine and skeleton.

De transeuropeiska energinäten förstärker marknadens ryggrad och skelett.

Mr President, 'The states are the skeleton of Europe, and the regions its flesh and blood'.

Herr talman! ?Staterna är Europas skelett och regionerna dess kött och blod?.

Mr President, 'The states are the skeleton of Europe, and the regions its flesh and blood '.

Herr talman!? Staterna är Europas skelett och regionerna dess kött och blod?.

And I thought to myself, wouldn't it be great if I had my own dodo skeleton?

Och jag tänkte för mig själv, skulle det inte vara underbart om jag hade mitt egna dodo-skelett?

And after about six weeks, I finished, painted, mounted my own dodo skeleton.

Och efter ungefär -- jag skulle säga runt sex veckor, avslutade, ritade och monterade jag mitt eget dodo-skelett.

skeleton {noun} (also: outline, drawing, draught, draft)

utkast {n}

skeleton {noun} (also: hull, framework, frame, foundation)

stomme {comm. gen.}

skeleton {noun}

benstomme {comm. gen.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "skeleton":

 

Similar translations

Similar translations for "skeleton" in Swedish

 

Context sentences

Context sentences for "skeleton" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Skeleton fluorosis occurs at higher concentrations – between 3 mg and 6 mg.

I Irland var i själva verket 91 procent av de utsatta emot fluoridering av vatten.

They have more skeletons in their cupboards than the rest of this Parliament put together!

Men de har inte alls rent mjöl i påsen, de är värre än hela det här parlamentet tillsammans!

I've no doubt your amnesia, your adamantium skeleton, the claws are all connected, but...

Jag tvivlar inte på att din minnesförlust, ditt Adamantirumskelett, dina klor hör ihop, men...

Why did the Commission not take these skeletons in the cupboard into consideration during the assessment?

Varför har inte kommissionen tagit hänsyn till dessa lik i skåpen vid bedömningen?

All nations have skeletons in their historical cupboards.

Alla nationer har lik i sina historiska garderober.

And any remaining skeletons, I intend to leave them in the cupboard.

Vidare låter jag historien vara som den är.

The challenge for us as a Parliament is now to take this skeleton you have presented to us and flesh it out with meaningful substance.

Parlamentet har nu uppmanats att fylla den ram som ni har levererat med ett förnuftigt innehåll.

There is only a skeleton programme which is put on this web page under the Belgian Presidency, who will have a business forum.

Det finns bara ett skelettprogram som är placerat på denna webbsida för det belgiska ordförandeskapet, som kommer att ha ett verksamhetsforum.
 

Suggest new English to Swedish translation

Are there any words which can be translated differently depending on if the Swedish word is used as a technical or generic term? If you know of any such Swedish translations you can add them to the dictionary using the entry box provided below.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

size · sizeable · sizzling · skate · skateboard · skater · skates · skeemin' · skein · skeletal · skeleton · skeptic · skepticism · sketch · sketchbook · sketchily · sketchpad · sketchy · skeuomorph · skew · skewbald

More translations in the Chinese-English dictionary.