Summary

commoner {noun}
burjuva

common {adjective}
ortak · genel · sıradan

full details

Synonyms

commoner: common man · common person

common: usual · vernacular · vulgar

more (12)

Internship offers in many countries

English-Turkish translation for "commoner"

 

"commoner" Turkish translation

Results: 1-4 of 4

commoner {noun}

commoner {noun}

burjuva {noun} [coll.]

common {adjective}

common {adj.} (also: mutual, associator)

ortak {adj.}

Windows comes with several sound schemes that play for common program events.

Windows, ortak program olaylarında yürütülen çeşitli ses düzenleriyle gelir.

Here's a list of common locations where you can type directly into the address bar:

Burada doğrudan adres çubuğuna yazabileceğiniz ortak konumların listesi verilmektedir:

The first section in the Ease of Access Center includes quick access to four common tools:

Erişim Kolaylığı Merkezi'nin ilk bölümünde dört ortak araca hızlı erişim bulunur:

This setting supports compliance with Common Criteria or corporate policies.

Bu ayar Ortak Ölçütler veya kuruluş ilkeleriyle uyumluluğu destekler.

To view a list of common commands, at the command prompt type help, and then press ENTER.

Ortak komutların listesini görüntülemek için komut istemine help yazın ve ENTER tuşuna basın.

common {adj.} (also: Generic, global, general, public)

genel {adj.}

These are some of the most common types of certificates and what they are used for:

Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:

Here are some solutions to common problems keeping your SkyDrive in sync.

SkyDrive'ınızı eşitlemek konusunda yaşanan genel sorunlara birkaç çözüm yolu:

Here are answers to some common questions about Data Execution Prevention (DEP).

Burada, Veri Yürütme Engellemesi (DEP) ile ilgili genel sorulara yanıtlar bulunmaktadır.

Here are solutions to some common problems with accessing files or folders.

Burada, dosya ve klasör erişimiyle ilgili bazı genel sorunların çözümleri bulunmaktadır.

The most common types of network technology are wireless, Ethernet and Powerline.

En genel ağ teknolojisi türleri kablosuz, Ethernet ve Powerline ağıdır.

common {adj.} (also: ordinary, regular, unexceptional, banal)

sıradan {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "commoner":

Synonyms (English) for "common":

 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

More translations in the bab.la Polish-English dictionary.