Internship offers abroad for English native speakers

English-Turkish translation for "For"

 

"For" Turkish translation

Results: 1-27 of 77

For

According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.

Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.

error allocating memory for print buffer

yazdırma arabelleği için bellek ayırma hatası

file and print sharing for windows networks

windows ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı

file and printer sharing for netware networks

netware ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı

I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…

Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.

For (also: duration, dur, due)

for {preposition}

for {prp.} (also: As)

çünkü {prp.}

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…

Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...

for {prp.} (also: As, because of)

yüzünden {prp.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "For" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "For" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.

Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.

Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar, başarılarının devamını kariyerinde de dilerim.

Duplex radio system using separate channel for receiving and transmitting

alıcı kanalı ayrı verici kanalı ayri iki fekans kullanan radyo sistemi

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar, başarılarının devamını dilerim.

For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı

We have a steady demand for…, and so would like to order…

Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.

I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.

Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.

We see no other alternative but to cancel our order for

Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.

For my services I kindly request the following payment…

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.

Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.

... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.

trading- financial asset or liability held for trading

ticari amaçla elde tutulan finansal varlık veya borçlar

We wish you every success for your latest career move.

En son kariyer hareketinden dolayı sana bolca şans diliyoruz.

check for title and placeholder text off slide

başlık ve yerbelirleyici metninin slaydın dışında olup olmadığını denetle

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.

European Committee for Electrotechnical Standardisation

Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi

financial asset or liability held for trading

ticari amaçla bulundurulan finansal varlık veya borç

European Union Institute for Security Studies

Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü
 

Forum results

"For" translation - forum results

 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: a bird in a gilded cage, legal right of set-off, earnings-diluted, discount business, deferred bond

Similar words

Footer · foothold · footing · footmark · Footnote · footnotes · footprint · footwear · fop · FOPEN · for · FOR.CELL · forbidden · force · forced · forceful · ForceNewPage · forceps · ford · forecast · forecasting

Moreover bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.