Internship offers abroad for English native speakers

English-Turkish translation for "For"

 

"For" Turkish translation

Results: 1-27 of 60

For

error allocating memory for print buffer

yazdırma arabelleği için bellek ayırma hatası

file and print sharing for windows networks

windows ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı

file and printer sharing for netware networks

netware ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı

Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.

Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.

commands for administering shared folders

paylaştırılan klasörleri yönetmek için komutlar

For (also: duration, dur, due)

for {preposition}

for {prp.} (also: As)

çünkü {prp.}

for {prp.} (also: As, because of)

yüzünden {prp.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "For" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "For" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.

Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.

The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.

... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.

For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

We see no other alternative but to cancel our order for

Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.

Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.

... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber kutlayalım.

check for title and placeholder text off slide

başlık ve yerbelirleyici metninin slaydın dışında olup olmadığını denetle

I have known...for...months / years in my capacity as...at… .

...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.

European Committee for Electrotechnical Standardisation

Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi

financial asset or liability held for trading

ticari amaçla bulundurulan finansal varlık veya borç

European Union Institute for Security Studies

Avrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü

European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)

Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansı

commands for determining how information is displayed

bilgilerin görünümünü belirleyen komutlar

European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi

Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

Balıkçılığı Yönlendirme Finansman Aracı

European Agency for Safety and Health at Work

Avrupa İş Sağlığı Güvenliği ve Ajansı

available- for sale financial assets

satılmaya hazır finansal varlıklar

commands for working in the tree window

ağaç görünümünde çalışma komutları

command line for installation program

yükleme programının komut satırı

European Committee for Standardisation

Avrupa Standardizasyon Komitesi
 

Forum results

"For" translation - forum results

 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: a bird in a gilded cage, legal right of set-off, earnings-diluted, discount business, deferred bond

Similar words

Footer · foothold · footing · footmark · Footnote · footnotes · footprint · footwear · fop · FOPEN · for · FOR.CELL · forbidden · force · forced · forceful · ForceNewPage · forceps · ford · forecast · forecasting

Moreover bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.