Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

English-Turkish translation for "home"

 

"home" Turkish translation

Results: 1-38 of 200

home {noun}

home {noun} (also: access, entrance, entry, enter)

giriş {noun}

In Movie Maker, on the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.

Movie Maker'da Giriş sekmesindeki Ekle grubunda Video ve fotoğraf ekle'yi tıklatın.

You can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.

Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.

Device Stage is like a home page for select compatible devices and printers.

Device Stage, uyumlu özel aygıt ve yazıcılar için bir giriş sayfası gibidir.

Now each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.

Bundan sonra yeni bir sekme açtığınızda Internet Explorer, giriş sayfanızı gösterir.

Internet Explorer will show your home page each time you open a new browsing session.

Internet Explorer yeni bir tarama oturumu açtığınızda giriş sayfanızı gösterir.

home {noun} (also: residence, House, casa, dwelling house)

ev {noun}

To learn more, see What is a homegroup? and HomeGroup: frequently asked questions.

Daha fazla bilgi için, bkz. Ev grubu nedir? ve Ev Grubu: sık sorulan sorular.

Run the Network Setup wizard on each home computer, if you haven't already done so.

Henüz yapmadıysanız, her ev bilgisayarında Ağ Kurulum sihirbazını çalıştırın.

The Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.

Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.

The Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.

Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı‌ hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.

However, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.

Ancak, veri DVD'leri tipik olarak çoğu ev DVD yürütücüsüyle uyumlu değildir.

home {noun} (also: home page, HomePage)

Device Stage is like a home page for select compatible devices and printers.

Device Stage, uyumlu özel aygıt ve yazıcılar için bir giriş sayfası gibidir.

Organize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.

Giriş sayfası listesini kesip yapıştırmak yoluyla tercih ettiğiniz sırada düzenleyin.

Open Notepad or your word processor and then paste the home page list.

Not Defteri'ni veya sözcük işlemcinizi açıp giriş sayfası listesini yapıştırın.

These settings might include a specific home page or search provider.

Bu ayarlara belirli bir giriş sayfası veya arama sağlayıcısı dahil olabilir.

You can always get here by clicking the Home button on the toolbar.

Bu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.

home {noun}

ekran başı {noun}

home {noun} (also: home page)

Ana Sayfa {noun}

On the Home tab, in the Image group, click Resize.

Ana Sayfa sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır'ı tıklatın.

Click the Home tab, and then click Feed.

Ana Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra Akışlar'ı tıklatın.

or –On the Home tab, click Copy or Cut.

ya da –Ana Sayfa sekmesinde, Kopyala veya Kes'i tıklatın.

You notice changes that you didn’t make—new toolbars in your web browser, a new home page, or a new mouse pointer.

Web tarayıcınızda yeni görev çubukları, yeni ana sayfa veya yeni fare işaretçisi gibi sizin yapmadığınız değişiklikler fark ettiniz.

home {noun} (also: Begining, beginning, origin, prelude)

Başlangıç {noun}

home {noun} (also: master)

ana {noun}

You can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.

Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.

In Control Panel, click Control Panel Home, and then click Network and Internet.

Denetim Masası'nda, Denetim Masası Ana Sayfası'nı tıklatın ve ardından Ağ ve Internet'i tıklatın.

This is the website's main page—or home page—but most sites are made up of many pages.

Bu, Web sitesinin ana—(ya da giriş sayfasıdır—, ancak sitelerin çoğu birden fazla sayfadan oluşur.

On the Home tab, in the Image group, click Resize.

Ana Sayfa sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır'ı tıklatın.

Click the Home tab, and then click Feed.

Ana Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra Akışlar'ı tıklatın.

home {noun}

başkonum {noun}

home

You can use video calls to carry out local and long-distance relationships with family, friends, and colleagues without leaving home.

Ailenizle, arkadaşlarınızla ve iş arkadaşlarınızla yerel ve uzun mesafeli ilişkilerinizi evden ayrılmadan sürdürmek için görüntülü aramaları kullanabilirsiniz.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "home":

 

Similar translations

Similar translations for "home" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "home" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

InkBall is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.

InkBall, Windows Vista Home Basic'e ve Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.

However, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.

Ancak veri DVD'leri genellikle evlerdeki DVD oynatıcılarla uyumlu değildir.

Remote media streaming isn't available on Windows 7 Starter and Windows 7 Home Basic.

Uzak medya akışı Windows 7 Starter ve Windows 7 Home Basic sürümlerinde kullanılamaz.

Windows Media Center is included in Windows Vista Home Premium and Ultimate editions.

Windows Media Center, Windows Vista Home Premium ve Ultimate sürümlerinde bulunur.

They include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.

Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.

Chess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.

Chess Titans, Windows Vista Home Basic veya Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.

For information about printing your photos at home, see Print a picture.

Evde fotoğraflarınızı yazdırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Resim yazdırma.

Media Center is included with Windows Vista Home Premium and Windows Vista Ultimate.

Media Center, Windows Vista Home Premium ve Windows Vista Ultimate sürümlerinde bulunur.

Now you don't have to manually switch printers when you go from, say, home to work.

Artık evden işe gittiğinizde yazıcıları el ile değiştirmeniz gerekmiyor.

Takes the headache out of sharing files and printers on a home network.

Medyanızı evinizdeki diğer bilgisayarlarda, müzik setlerinde veya televizyonlarda yürütün.

Mahjong Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.

Mahjong Titans, Windows Vista Home Basic veya Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir..

On the Home tab, tap or click Import from device, and follow the on-screen instructions.

Ara düğmesi'ni açıp Fotoğraf Galerisi yazın ve Fotoğraf Galerisi'ne dokunun veya tıklayın.

Easily create a home network and connect your PCs to a printer with HomeGroup.

Windows XP Modunda (ayrıca indirilir) pek çok Windows XP iş programını çalıştırabilirsiniz.

Windows 7 Starter, Home Basic, and Home Premium will recognize only one physical processor.

Windows 7 Starter, Home Basic ve Home Premium yalnızca bir fiziksel işlemci kabul edebilir.

The most common types of network technology are wireless, Ethernet, HomePNA, and Powerline.

En çok kullanılan ağ teknolojisi türleri kablosuz, Ethernet, HomePNA ve Powerline'dır.

For example, you can use Remote Desktop to connect to your work computer from home.

Örneğin, Uzak Masaüstü'nü iş yerinizdeki bilgisayara evden bağlanmak için kullanabilirsiniz.

When you restart Internet Explorer, your home page will display whenever you open a new tab.

Internet Explorer'ı yeniden açtığınızda sekmeler geri yüklenecektir.

Included in Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate, and Enterprise editions.

Windows 7 Starter, Home Premium, Professional, Ultimate ve Enterprise sürümlerinde bulunur.

The three most common ways to connect to the Internet from home are dial-up, DSL, and cable.

İnternet'e evden bağlanmak için en sık kullanılan üç yol çevirmeli bağlantı, DSL ve kablodur.

You don't need hubs or switches to connect more than two computers in a HomePNA network.

İkiden çok bilgisayarı HomePNA ağıyla bağlamak için hub'a veya anahtara gereksiniminiz olmaz.
 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

More in the English-Dutch dictionary.