English-Turkish translation for "home"

EN home Turkish translation

home {noun}
TR

EN home
volume_up
{noun}

home (also: admission, entrance, entry, input)
volume_up
giriş {noun}
If you're not on the home page, tap or click Home.
Giriş sayfasındaysanız Giriş öğesine dokunun veya tıklatın.
These categories on the home page are a good place to browse for answers.
Giriş sayfasındaki bu kategoriler, yanıtları aramak için uygun bir yerdir.
In Paint, on the Home tab, in the Clipboard group, click Paste.
Paint uygulamasında Giriş sekmesinde Pano grubunda Yapıştır öğesini tıklatın.
home (also: dwelling house, residence, casa, House)
volume_up
ev {noun}
HomeGroup makes it easy to share your libraries and printers on a home network.
Ev Grubu, ev ağındaki kitaplık ve yazıcılarınızı paylaşmayı kolaylaştırır.
Easily create a home network and connect your PCs to a printer with HomeGroup.
Ev Grubu ile kolaylıkla bir ev ağı oluşturarak kişisel bilgisayarlarınızı bir yazıcıya bağlayın.
HomeGroup is available on networks with the Home network location.
Ev Grubu Ev ağı konumuna sahip ağlarda kullanılabilir.
home (also: home page, HomePage)
You can always get here by clicking the Home button on the toolbar.
Bu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.
Organize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Giriş sayfası listesini kesip yapıştırmak yoluyla tercih ettiğiniz sırada düzenleyin.
If you have multiple home page tabs, only the first home page in your list will open in the new tab.
Birden fazla giriş sayfası sekmeniz varsa, yeni sekmede yalnızca listenizdeki ilk giriş sayfası gösterilir.
home (also: beginning, origin, prelude, Begining)
home (also: master)
volume_up
ana {noun}
You can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.
Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.
On the Home tab, in the Image group, click Resize.
Ana Sayfa sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır'ı tıklatın.
In Control Panel, click Control Panel Home, and then click Network and Internet.
Denetim Masası'nda, Denetim Masası Ana Sayfası'nı tıklatın ve ardından Ağ ve Internet'i tıklatın.
home (also: home page)
On the Home tab, in the Image group, click Resize.
Ana Sayfa sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır'ı tıklatın.
Click the Home tab, and then click Feed.
Ana Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra Akışlar'ı tıklatın.
or –On the Home tab, click Copy or Cut.
ya da –Ana Sayfa sekmesinde, Kopyala veya Kes'i tıklatın.
home
home

Context sentences for "home" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishfiber to the home (ftth)
EnglishInkBall is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
InkBall, Windows Vista Home Basic'e ve Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.
EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.
EnglishWindows Media Center is included in Windows Vista Home Premium and Ultimate editions.
Windows Media Center, Windows Vista Home Premium ve Ultimate sürümlerinde bulunur.
EnglishChess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Chess Titans, Windows Vista Home Basic veya Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.
EnglishFor information about printing your photos at home, see Print a picture.
Evde fotoğraflarınızı yazdırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Resim yazdırma.
EnglishHowever, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
Ancak veri DVD'leri genellikle evlerdeki DVD oynatıcılarla uyumlu değildir.
EnglishRemote media streaming isn't available on Windows 7 Starter and Windows 7 Home Basic.
Uzak medya akışı Windows 7 Starter ve Windows 7 Home Basic sürümlerinde kullanılamaz.
EnglishNow you don't have to manually switch printers when you go from, say, home to work.
Artık evden işe gittiğinizde yazıcıları el ile değiştirmeniz gerekmiyor.
EnglishMedia Center is included with Windows Vista Home Premium and Windows Vista Ultimate.
Media Center, Windows Vista Home Premium ve Windows Vista Ultimate sürümlerinde bulunur.
EnglishEasily create a home network and connect your PCs to a printer with HomeGroup.
Windows XP Modunda (ayrıca indirilir) pek çok Windows XP iş programını çalıştırabilirsiniz.
EnglishMahjong Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Mahjong Titans, Windows Vista Home Basic veya Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir..
EnglishFor example, you can use Remote Desktop to connect to your work computer from home.
Örneğin, Uzak Masaüstü'nü iş yerinizdeki bilgisayara evden bağlanmak için kullanabilirsiniz.
EnglishThe most common types of network technology are wireless, Ethernet, HomePNA, and Powerline.
En çok kullanılan ağ teknolojisi türleri kablosuz, Ethernet, HomePNA ve Powerline'dır.
EnglishOn the Home tab, tap or click Import from device, and follow the on-screen instructions.
Ara düğmesi'ni açıp Fotoğraf Galerisi yazın ve Fotoğraf Galerisi'ne dokunun veya tıklayın.
EnglishTakes the headache out of sharing files and printers on a home network.
Medyanızı evinizdeki diğer bilgisayarlarda, müzik setlerinde veya televizyonlarda yürütün.
EnglishTypically, people connecting to the Internet from home will not use a proxy server.
Evden Internet'e bağlananlar genelde proxy sunucu kullanmazlar.
EnglishYou don't need hubs or switches to connect more than two computers in a HomePNA network.
İkiden çok bilgisayarı HomePNA ağıyla bağlamak için hub'a veya anahtara gereksiniminiz olmaz.
EnglishWindows 7 Starter, Home Basic, and Home Premium will recognize only one physical processor.
Windows 7 Starter, Home Basic ve Home Premium yalnızca bir fiziksel işlemci kabul edebilir.
EnglishWhen you restart Internet Explorer, your home page will display whenever you open a new tab.
Internet Explorer'ı yeniden açtığınızda sekmeler geri yüklenecektir.