English-Turkish translation for "lowercase"

EN lowercase Turkish translation

lowercase {noun}

EN lowercase
play_circle_outline
{noun}

lowercase (also: lowercase letter)
Change the next number of words to lowercase
Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü küçük harf olarak değiştirme
Change the next number of words to lowercase
Sonraki sayı sözcüğü küçük harf olarak değiştirme
Toggles between capital and lowercase letters.
Büyük ve küçük harf arasında geçirir.

Synonyms (English) for "lowercase":

lowercase

Context sentences for "lowercase" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGreek characters (lowercase)
EnglishInclude a combination of uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols (such as !
Küçük ve büyük harfler, sayılar ve sembollerden (!, #, * gibi) oluşan bir bileşim oluşturun.
EnglishChange the next number of words to lowercase
Sonraki belirtilen sayıda sözcüğü küçük harf olarak değiştirme
EnglishThis only shows matches that use the same combination of uppercase and lowercase letters that you typed into the text box.
Bu, metin kutusuna yazdığınız büyük ve küçük harf birleşiminin aynısını kullanan eşleşmeleri gösterir.
EnglishChange the next number of words to lowercase
Sonraki sayı sözcüğü küçük harf olarak değiştirme
EnglishTo switch between character sets such as uppercase, lowercase, and symbol modes, press the CH+ or CH- button.
Büyük harf, küçük harf ve simge modları gibi farklı karakter kümeleri arasında geçiş yapmak için, CH+ veya CH- düğmesine basın.
EnglishToggles between capital and lowercase letters.
Büyük ve küçük harf arasında geçirir.
EnglishMake all the letters in the word lowercase
Sözcüğün tümünü küçük harf ile yazma
EnglishChange next 10 words to lowercase
Değiştir: sonraki 10 sözcük küçük harf
EnglishGreek characters (lowercase)
EnglishLowercase letters