Daily language articles on LexioPhiles

English-Turkish translation for "message"

 

"message" Turkish translation

Results: 1-24 of 721

message {noun}

message {noun}

mesaj {noun}

When a repeating macro starts, the software displays a message to notify you.

Tekrarlanan bir makro başladığında, yazılım sizi bilgilendirmek için bir mesaj verir.

Entering text with a Media Center remote is similar to typing a text message on a cell phone.

Media Center kumandasıyla metin girmek, cep telefonunda mesaj yazmaya benzer.

conventional message traffic

olağan mesaj trafiği

So reads the message artist Chang, Fan-Hsuan pairs with cheerful florals and patchwork characters in this free Windows 7 theme.

Sanatçı Chang, Fan-Hsuan'ın bu Windows 7 ücretsiz temasındaki neşeli çiçek ve yama karakterlerine iliştirdiği mesaj böyle diyor.

If you're having problems receiving your security code via text message, try the option to recieve an automated phone call instead.

Güvenlik kodunuzu kısa mesaj olarak alma konusunda sorun yaşıyorsanız bunun yerine otomatik telefon görüşmesi seçeneğini deneyin.

message {noun} (also: dialog)

ıleti {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "message":

 

Similar translations

Similar translations for "message" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "message" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Or, click the appropriate Turn on messages link next to the item on the main page.

Ya da, ana sayfada öğenin yanındaki ilgili İletileri aç bağlantısını tıklatın.

Windows Mail allows you to send and receive messages from multiple e‑mail accounts.

Windows Mail, çok sayıda e‑posta hesabından ileti almanızı ve göndermenizi sağlar.

The contents of the message might appear below the message list in the preview pane.

İletinin içeriği, önizleme bölmesinde ileti listesinin altında görüntülenebilir.

Many e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.

Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.

In these cases, the Player typically displays a message that lists your options.

Böyle durumlarda, Player tipik olarak seçeneklerinizi gösteren bir ileti görüntüler.

ReadyBoost will display a warning message if you attempt to use one of these cards.

ReadyBoost, bu kartlardan birini kullanmaya çalışırsanız bir uyarı iletisi gösterir.

Depending on the type of error message you see, here are several things you can try:

Gördüğünüz hata iletisinin türüne göre, deneyebileceğiniz çeşitli yolar vardır:

If you receive a different error message, exit the SkyDrive app and launch it again.

Farklı bir hata iletisi alırsanız SkyDrive uygulamasından çıkıp yeniden başlatın.

For example, click Unread to see all the messages that you haven't read yet.

Örneğin, henüz okumadığınız tüm iletileri görmek için Okunmamış öğesine tıklayın.

You can send an e‑mail message or participate in a newsgroup without using the web.

Web kullanmadan e‑posta iletisi gönderebilir veya bir haber grubuna katılabilirsiniz.

The contact will be converted and then attached to an e‑mail message in Windows Mail.

Kişi dönüştürülür ve daha sonra Windows Posta'da bir e‑posta iletisine eklenir.

CMOS-related error messages could be caused by a faulty or discharged battery.

CMOS ile ilgili hata iletilerinin nedeni, bozuk veya boşalmış pil olabilir.

Any recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.

Herhangi bir alıcı, kasıtlı olarak veya yanlışlıkla iletinizi başkalarına iletebilir.

If you prefer, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.

İsterseniz, resim dosyalarını açık bir e‑posta iletisine doğrudan sürükleyebilirsiniz.

If you want, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.

İsterseniz, resim dosyalarını doğrudan açık bir e-posta iletisine sürükleyebilirsiniz.

Manually copy and paste the link displayed on this screen into an e‑mail message.

Bu ekranda görüntülenen bağlantıyı el ile bir e‑posta iletisine kopyalayıp yapıştırın.

Click the Send tab, and then clear the Send messages immediately check box.

Gönder sekmesini tıklatın ve ardından İletileri hemen gönder onay kutusunu temizleyin.

Custom views give you great flexibility in choosing which messages are displayed.

Özel görünümler görüntülenecek iletileri seçmenizde büyük esneklik sağlar.

If you're using other Office apps, you'll see slightly different messages.

Diğer Office uygulamalarını kullanıyorsanız biraz farklı iletiler göreceksiniz.

(Requires Windows Vista or later, and call resolution depends on messaging client.)

Messenger ve AOL Instant Messenger ile temel video ve ses işlevsellikleri.
 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

meridian · meringue · merit · meritless · merl · merlo · merry · mesa · mesh · mess · message · messenger · messy · meteograph · meteorology · method · methodology · meticulous · metonymy · metro · Metroplex

More translations in the bab.la English-Thai dictionary.