Daily language articles on LexioPhiles

English-Turkish translation for "required"

Infinitive of required: to require
 

"required" Turkish translation

Results: 1-21 of 168

to require {verb}

to require [required|required] {vb} (also: to necessitate)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "require":

 

Similar translations

Similar translations for "required" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "required" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

After updating your product key, you will be required to activate Windows XP.

Ürün anahtarınızı güncelleştirdikten sonra, Windows XP'yi etkinleştirmeniz gerekir.

These network-wide settings can reinstall any required updates that you've removed.

Bu ağ ayarları kaldırdığınız gerekli güncelleştirmeleri yeniden yükleyebilir.

The 5-Pack includes 5 sets of user documentation with 5 CDs (if software is required)

5'li Paket, 5 CD (yazılım gerekliyse) ile birlikte 5 kullanıcı belgesi grubu içerir

You will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.

Bir sözleşme imzalamanız ve uygun bir müşteri olduğunuzu beyan etmeniz gerekir.

(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)

(CD-RW diske yeniden yazabilmek için öncelikle diski silmek gerektiğini unutmayın.)

Some programs use this information to automatically fill in your name when required.

Bazı programlar gerektiğinde adınızı otomatik olarak girmek için bu bilgileri kullanır.

This is not required and you can continue without installing this control.

Bu işlem zorunlu değildir ve bu denetimi yüklemeden devam edebilirsiniz.

Additional hardware may be required to watch and record live TV with Windows Media Center.

Windows Media Center ile canlı televizyon izlemek ve kaydetmek için ek donanım gerekebilir.

"Jabra understood how to incorporate all the functions we required."

"Jabra, gereksinim duyduğumuz tüm fonksiyonları nasıl dahil edeceğini anladı."

In the Supervisor Password Required dialog box, type your password, and then click OK.

Yönetici Parolası İsteniyor iletişim kutusuna parolanızı yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

When you set up Windows, you were required to create a user account.

Windows'u kurduğunuzda, bir kullanıcı hesabı oluşturmanız istenmişti.

By default, a system image includes the drives required for Windows to run.

Varsayılan olarak sistem görüntüsü, Windows'un çalıştırılması için gereken sürücüleri içerir.

This system image only includes the drives required for Windows to run.

Bu sistem sistem yansıması yalnızca Windows'un çalıştırılması için gereken sürücüleri içerir.

For some Windows Media Center functionality a TV tuner and additional hardware may be required

Bazı Windows Media Center işlevleri için, bir TV tarayıcısı ve ek donanım gerekebilir

When you set up Windows, you'll be required to create a user account.

Windows'u kurduğunuzda, bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir.

Software download required for full functionality of all features

Tüm özelliklerin tam işlevselliği için yazılım yüklemesi gerekir.

Additional required programs: Photo Gallery and Windows Media Player

Gereken ek programlar: Fotoğraf Galerisi ve Windows Media Player

When you set up Windows, you were required to create a user account.

Windows'u kurarken, bir kullanıcı hesabı oluşturmuş olmalısınız.

By default, the system image only includes the drives required for Windows to run.

Varsayılan olarak sistem yansıması yalnızca Windows'un çalışması için gereken sürücüleri içerir.

Most websites will let you know which add-on is required to let you play media content.

Birçok web sitesi medya içeriğini yürütmek için hangi eklentinin gerekli olduğunu size bildirir.
 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

titan · titanic · titlark · title · titled · tits · titty · tizzy · Tl · to · to require · toad · toady · toast · toaster · tobacco · today · toe · toenail · toffy · toil

More in the English-Norwegian dictionary.