English-Turkish translation for "required"


Infinitive of required: to require

EN required Turkish translation

EN to require
volume_up
[required|required] {verb}

to require (also: to necessitate)

Context sentences for "required" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishrequired page break
Englishtake- off distance required (TODR)
Englishintervention required check
Englishenhanced mode required
EnglishThese network-wide settings can reinstall any required updates that you've removed.
Bu ağ ayarları kaldırdığınız gerekli güncelleştirmeleri yeniden yükleyebilir.
EnglishYou will be required to sign a contract and attest that you are an eligible customer.
Bir sözleşme imzalamanız ve uygun bir müşteri olduğunuzu beyan etmeniz gerekir.
EnglishAfter updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
Ürün anahtarınızı güncelleştirdikten sonra, Windows XP'yi etkinleştirmeniz gerekir.
EnglishThe 5-Pack includes 5 sets of user documentation with 5 CDs (if software is required)
5'li Paket, 5 CD (yazılım gerekliyse) ile birlikte 5 kullanıcı belgesi grubu içerir
English(Note that erasing is required before you can burn to a CD-RW disc again.)
(CD-RW diske yeniden yazabilmek için öncelikle diski silmek gerektiğini unutmayın.)
EnglishSome programs use this information to automatically fill in your name when required.
Bazı programlar gerektiğinde adınızı otomatik olarak girmek için bu bilgileri kullanır.
EnglishThis is not required and you can continue without installing this control.
Bu işlem zorunlu değildir ve bu denetimi yüklemeden devam edebilirsiniz.
English"Jabra understood how to incorporate all the functions we required."
"Jabra, gereksinim duyduğumuz tüm fonksiyonları nasıl dahil edeceğini anladı."
EnglishIn the Supervisor Password Required dialog box, type your password, and then click OK.
Yönetici Parolası İsteniyor iletişim kutusuna parolanızı yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishBy default, a system image includes the drives required for Windows to run.
Varsayılan olarak sistem görüntüsü, Windows'un çalıştırılması için gereken sürücüleri içerir.
EnglishBy default, the system image only includes the drives required for Windows to run.
Varsayılan olarak sistem yansıması yalnızca Windows'un çalışması için gereken sürücüleri içerir.
EnglishFor some Windows Media Center functionality a TV tuner and additional hardware may be required
Bazı Windows Media Center işlevleri için, bir TV tarayıcısı ve ek donanım gerekebilir
EnglishAdditional hardware may be required to watch and record live TV with Windows Media Center.
Windows Media Center ile canlı televizyon izlemek ve kaydetmek için ek donanım gerekebilir.
EnglishSelect your home wireless network in the list, and then type the network security key, if required.
Listede ev kablosuz ağınızı seçin ve gerekiyorsa ağ güvenlik anahtarını yazın.
EnglishThis system image only includes the drives required for Windows to run.
Bu sistem sistem yansıması yalnızca Windows'un çalıştırılması için gereken sürücüleri içerir.