Productive idleness:

Play the Memorize game!

English-Turkish translation for "rest"

 

"rest" Turkish translation

Results: 1-31 of 41

rest {adjective}

rest {adj.} (also: ascending, leftover)

artan {adj.}

rest {adj.}

geri kalan {adj.}

You just need a few clicks to begin the installation and the rest of the process is automatic.

Yüklemeyi başlatmak için birkaç tıklatma yeterlidir, geri kalan işlemler otomatiktir.

When only a few media attributes are missing, the wizard can typically fill in the rest for you.

Yalnızca birkaç medya özniteliği eksik olduğunda sihirbaz genellikle geri kalan bilgileri sizin için doldurabilir.

You can set which hours are allowed for each day of the week and block all the rest.

Haftanın her bir gününde hangi saatlere izin vereceğinizi belirleyebilir ve geri kalan saatleri engelleyebilirsiniz.

rest {noun}

rest {noun} (also: vacation, turnaround, recreation, resort)

dinlenme {noun}

to rest {verb}

to rest [rested|rested] {vb} (also: to repose)

dinlenmek {vb}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "rest":

 

Similar translations

Similar translations for "rest" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "rest" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

If you rest your mouse over a tile and it lights up, it means that tile is free.

Farenizi bir taşın üzerine getirdiğinizde taş yanarsa, taş serbest demektir.

If a site crashes on one tab, the rest of your browsing session isn’t interrupted.

Bir sekmedeki site kilitlenirse, göz atma oturumunuzun kalan bölümü kesintiye uğramaz.

You just need a few clicks to begin the installation and the rest of the process is automatic.

Yüklemeyi başlatmak için birkaç tıklatma yeterlidir, işlemin geri kalanı otomatiktir.

Install the upgrade on your PC by following the rest of the steps.

Kalan adımları izleyerek bilgisayarınıza yükseltmeyi yükleyin.

To find out what a button does, rest your mouse pointer on it.

Bir düğmenin ne yaptığını öğrenmek için, fare işaretçisini üzerinde bekletin.

However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…

Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...

If it doesn't fix the problem, try the rest of the automated troubleshooters.

Sorunu düzeltmezse diğer otomatik sorun gidericileri deneyin.

The top card in each column is face up, the rest are face down.

Her sütunun en üstündeki kart açıktır, diğerleri kapalıdır.

Riverboats rest along a regal coastline under a mauve sky.

Nehir üzerinde botlar pembe gökyüzünün altında, göz alıcı kıyı şeridi boyunca uzanıyor.

After you create a homegroup, you're done, and you can skip the rest of this article.

Ev grubu oluşturduktan sonra işlem tamamlandığından, bu makalenin geri kalanını okumadan geçebilirsiniz.

If you rest your mouse pointer over each Accelerator, you'll see a preview of the information or content.

Fare işaretçisini her Hızlandırıcı'nın üzerine getirdiğinizde, bilgi veya içeriğin önizlemesini görürsünüz.

Provide the rest of the information, and then read the Microsoft service agreement and the privacy statement.

Bilgilerin kalan bölümünü de sağlayın, sonra Microsoft hizmet sözleşmesini ve gizlilik bildirimini okuyun.

Windows will leave any files already stored on the device, but it'll use the rest to boost your system speed.

Windows zaten aygıtta depolanan dosyaları bırakır, ancak sistem hızını artırmak için kalan alanı kullanır.

To find the rest, go to Keyboard shortcuts.

Diğerlerini öğrenmek için Klavye kısayolları sayfasına gidin.

You don’t need to follow the rest of these steps.

Bu adımların kalanını izlemeniz gerekmez.

In docked mode, only a portion of the screen is magnified, leaving the rest of your desktop unchanged.

Yerleşik modda, yalnızca ekranınızın bir kısmı büyütülürken masaüstünüzün geri kalanı değişmeden aynı durumda bırakılır.

To use a pre-paid card, select Credit Card as the payment method and complete the rest of the info to submit your order.

ATM kartı kullanmak için ödeme yöntemi olarak Kredi Kartı'nı seçin ve diğer bilgileri girerek siparişinizi gönderin.

Follow the rest of the instructions in the wizard.

Sihirbazda, kalan yönergeleri izleyin.

The host computer always has to be powered up, otherwise the rest of the network won't be able to access the shared printer.

Ana bilgisayarın her zaman açık olması gerekir, aksi durumda ağın geri kalanı paylaşılan yazıcıya erişemeyecektir.

Outlook for Mac does the rest.

Mac için Outlook gerisini kendisi yapar.
 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.