How to write a CV in Turkish

English-Turkish translation for "some"

 

"some" Turkish translation

Results: 1-28 of 224

some {adjective}

some {adj.}

bazı {adj.}

Some Internet providers offer multiple options, depending on the area you are in.

Bazı İnternet sağlayıcıları, bulunduğunuz yere göre birden fazla seçenek sunar.

Some programs might also add a shortcut to your desktop. See Install a program.

Ayrıca, bazı programlar masaüstünüze kısayol ekleyebilir. Bkz. Program yükleme.

Some tools, like the Rectangle and ellipse, let you add shapes to your drawing.

Dikdörtgen ve elips gibi bazı araçlar, çiziminize şekil eklemenize olanak sağlar.

You might encounter some issues when installing Microsoft Security Essentials.

Microsoft Security Essentials'ı yüklerken bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Note that some attributes, such as length, size, and bit rate, cannot be edited.

Uzunluk, boyut ve bit hızı gibi bazı özniteliklerin düzenlenemeyeceğini unutmayın.

some {adj.} (also: single)

bir {adj.}

Some problems and solutions can only be viewed and fixed by an administrator.

Bazı sorunlar ve çözümleri yalnızca bir yönetici tarafından görülüp düzeltilebilir.

By clicking the Start button, you can open a document that needs some changes.

Başlat düğmesini tıklatarak bazı değişiklikler gerektiren bir belgeyi açabilirsiniz.

Prepare yourself for some great-sounding audio on your PC from Beats Audio.

Kendinizi bilgisayarınızda Beats Audio'dan harika bir ses deneyimine hazırlayın.

On some keyboards, PrtScn might appear as PrtSc or a similar abbreviation.

Bazı klavyelerde PrtScn tuşu, PrtSc veya benzer bir kısaltma şeklinde görünebilir.

Some DV cameras also allow you to connect to an analog device, such as a VCR.

Bazı DV kameralar VCR gibi bir analog aygıta bağlanmanıza da olanak tanır.

some {adj.}

bazı biraz {adj.}

some

Here are some reasons why you might not be able to print to a homegroup printer:

Burada ev grubu yazıcısında yazdıramamanızın birkaç nedeni bulunmaktadır:

Here are some solutions to common problems keeping your SkyDrive in sync.

SkyDrive'ınızı eşitlemek konusunda yaşanan genel sorunlara birkaç çözüm yolu:

Here are some things that you can try to fix the problem with your usual PC:

Her zaman kullandığınız bilgisayarda sorunu çözmek için aşağıdaki birkaç yöntemi deneyebilirsiniz:

Here are some things you can do to try to solve this problem.

Burada, bu sorunu çözmek için deneyebileceğiniz birkaç işlem açıklanmıştır.

Some people like a clean, uncluttered desktop with few or no icons.

Bazı kişiler, birkaç simge olan veya hiç simge olmayan temiz, derli toplu bir masaüstünden hoşlanır.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "some":

 

Similar translations

Similar translations for "some" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "some" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Some of the following steps do not apply if you're using the Classic Start menu.

Klasik Başlat menüsünü kullanıyorsanız aşağıdaki adımlardan bazıları geçerli olmaz.

These are some of the most common types of certificates and what they are used for:

Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:

Now let's look at some of the resources available on the Help and Support home page.

Şimdi, Yardım ve Destek giriş sayfasında bulunan kaynakların bazılarına bakalım.

If some or all of your contacts have been deleted, you might be able to restore them.

Kişilerinizden birkaçı veya tümü silinmişse bunları geri yükleyebilirsiniz.

Some of the gadgets that were available in Windows Vista are unavailable in Windows 7.

Windows Vista sürümünde bulunan araçların bazıları Windows 7 sürümünde bulunmaz.

In Power Options, some of the links in the left pane open System Settings.

Güç Seçenekleri'nde, sol bölmedeki bağlantılardan bazıları Sistem Ayarları'nı açar.

Some of these devices cannot receive an FM radio signal and a TV signal simultaneously.

Bu aygıtlardan bazıları, FM radyo sinyalini ve TV sinyalini aynı anda alamaz.

But before you reach that conclusion, here are some simple steps to take:

But before you reach that conclusion, here are some simple steps to take:

Here are some of the most common codecs that aren't included with Windows Media Player:

Windows Media Player'da bulunmayan en yaygın codec bileşenlerinden bazıları şunlardır:

If running the Network troubleshooter didn't help, here are some other things to check:

Ağ sorun gidericisini çalıştırmak yardımcı olmadıysa, denetlenecek başka şeyler vardır:

Here are answers to some common questions about Data Execution Prevention (DEP).

Burada, Veri Yürütme Engellemesi (DEP) ile ilgili genel sorulara yanıtlar bulunmaktadır.

Some of these button commands may not work in the program that you are using.

Bu düğme komutlarından bazıları, kullandığınız programla çalışmayabilir.

This protocol is still being finalized, and some requirements could change

Bu protokol halen tasarımının son aşamasındadır ve şartname değişebilir

Here are some of the best practices to use when designing your website:

Web sitenizi tasarlarken yararlanabileceğiniz en iyi uygulamalardan bazıları şunlardır:

Here are some of the ways Family Safety helps you keep your kids safer:

Aile Koruması'nın çocuklarınızın güvenliğini artırma yollarından bazıları şunlardır:

If you have Internet Explorer, here are some of the security features that are available:

Internet Explorer'ınız varsa, kullanılabilir güvenlik özelliklerinden bazıları şunlardır:

However, many updates require some user feedback before they can be installed.

Ancak, birçok güncelleştirmenin yüklenebilmesi için kullanıcının geribildirimi gereklidir.

We also base some compatibility info on reports from the manufacturer.

Ayrıca üreticinin raporlarındaki uyumluluk bilgilerini kullanabiliriz.

Here are answers to some common questions about sleep and hibernation.

Burada, uyku ve hazırda beklemeyle ilgili sık sorulan soruların yanıtları bulunur.

Here are answers to some common questions about Windows Remote Assistance.

Burada, Windows Uzaktan Yardım'la ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
 

Forum results

"some" translation - forum results

 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: internationalism, a bird in a gilded cage, legal right of set-off, earnings-diluted, discount business

Similar words

solitary · solitude · solo · solstice · solute · solution · solved · solvency · solvent · somber · some · somebody · somehow · sometimes · somite · sommelier · son · son-in-law · sonar · song · soniferous

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.