Internship offers abroad for English native speakers

English-Turkish translation for "virtual"

 

"virtual" Turkish translation

Results: 1-30 of 48

virtual {adjective}

virtual {adj.} (also: imaginary)

sanal {adj.}

Your computer has two types of memory, random access memory (RAM) and virtual memory.

Bilgisayarınızda iki tür bellek vardır; rasgele erişim belleği (RAM) ve sanal bellek.

Virtual memory combines your computer’s RAM with temporary space on your hard disk.

Sanal bellek, bilgisayarınızın RAM öğesini sabit diskinizde geçici alanla birleştirir.

confirm virtual memory settings

sanal bellek ayarlarını doğrula

Click the Advanced tab, and then, under Virtual memory, click Change.

Gelişmiş sekmesini tıklatın, Sanal bellek altında, Değiştir'i tıklatın.

A description of virtual memory use (also known as paging file use).

Sanal bellek kullanımının açıklamasıdır (disk belleği dosyası kullanımı olarak da bilinir).

virtual {adj.} (also: Actual, real, genuine, proper)

Gerçek {adj.}

virtual {adj.} (also: lordly, highborn, primary)

asil {adj.}

virtual {adj.}

gücül {adj.}

virtual {adj.}

virtüel {adj.}
 

Synonyms

Synonyms (English) for "virtual":

 

Similar translations

Similar translations for "virtual" in Turkish

 

Context sentences

Context sentences for "virtual" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Unable to start Windows Virtual PC because hardware-assisted virtualization is disabled.

Donanım yardımlı sanallaştırma devre dışı olduğundan Windows Virtual PC başlatılamıyor.

Create a central place to access documents and business information from virtually anywhere

Belgelere ve iş bilgilerine hemen her yerden erişebilmek için merkezi bir yer oluşturun

Bright and colourful video, in virtually all lighting conditions.

Skype onaylı, Microsoft'tan HD LifeCam web kameraları ile HD'de birlikte daha fazlasını yapın.

Bright and colorful video, in virtually all lighting conditions.

Skype onaylı, Microsoft'tan HD LifeCam web kameraları ile HD'de birlikte daha fazlasını yapın.

BlueTrack Technology allows this multitouch mouse to go virtually anywhere.Learn More

"Bu, bilgisayarınız için alabileceğiniz en iyi touch faredir."

Create a central place to access documents and business information from virtually anywhere

Sosyal ağlar ve bilgi aracılığıyla başkalarıyla bağlantı kurun

You can download both Windows XP Mode and Windows Virtual PC.

Hem Windows XP Modu'nu hem de Windows Virtual PC'yi karşıdan yükleyebilirsiniz.

Microsoft BlueTrack technology ensures that mice work accurately on virtually any surface.

Microsoft BlueTrack Technology, farelerin neredeyse her yüzeyde doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.

Windows Virtual PC cannot start because this computer does not support hardware-assisted virtualization.

Bu bilgisayar donanım yardımlı sanallaştırmayı desteklemediğinden Windows Virtual PC başlatılamıyor.

Cannot start Windows Virtual PC Host Process.

Windows Virtual PC Ana Bilgisayar İşlemi başlatılamıyor.

For sample instructions on how to do this, go to the Windows XP Mode and Windows Virtual PC support website.

Nasıl yapılacağı ile ilgili örnek yönergeler için, Windows XP Mode ve Windows Virtual PC desteği web sitesine gidin.

Your index requires virtually no maintenance.

Dizininiz herhangi bir bakım gerektirmez.

If you put thousands of paper files on someone's desk, it would be virtually impossible to find any particular one when you needed it.

Binlerce dosya kağıdını birisinin masasına koyarsanız, belirli bir dosyaya gerek duyduğunuzda bulmanız neredeyse olanaksızdır.

Its contoured shape fits comfortably in either hand, and with built-in BlueTrack Technology, you can use it virtually anywhere.

Kontörlü şekli her iki elinize rahat bir şekilde uyar ve dahili BlueTrack Technology sayesinde, neredeyse her yerde kullanabilirsiniz.

Connect from virtually anywhere

Hemen her yerden bağlanın

To download Windows XP Mode or learn about its system requirements, visit the Windows Virtual PC website.

Her iki dünyanın en iyisi: Yeni Windows XP Modu, eski Windows XP iş yazılımlarınızı doğrudan Windows 7 masaüstünüzden çalıştırmanızı sağlar.

Enjoy the 2.4-gigahertz (GHz) wireless technology, which delivers a reliable connection with up to a 30-foot range, with virtually no interference.

Hareket halindeyken Nano Alıcı Vericiyi (USB) takılı bırakın ya da farenin içinde emin şekilde saklayın.

It has a contoured shape that fits comfortably in your hand, and includes built-in BlueTrack Technology® so that you can use it virtually anywhere.

Elinize rahatça uyan konturlu bir biçime sahiptir ve yerleşik BlueTrack Technology® içerir, böylece neredeyse her yerde kullanabilirsiniz.

An update is available to remove the HAV requirement for using Windows XP Mode and Windows Virtual PC in Windows 7.

Windows 7'de Windows XP Mode ve Windows Virtual PC kullanırken HAV gereksinimini ortadan kaldırmak için kullanılabilecek bir güncelleştirme mevcuttur.

Enjoy the 2.4-gigahertz (GHz) wireless technology, which delivers a reliable connection with up to a 15-foot range, with virtually no interference.

Neredeyse hiçbir girişim olmaksızın, 5 metreye varan kapsama alanıyla güvenilir bağlantı sunan 2.4 gigahertz (GHz) kablosuz teknolojisinin keyfine varın.
 

Suggest new English to Turkish translation

Have you heard any colloquial Turkish expressions lately? Do you know any regional Turkish terms? If you do then you can add them to the English-Turkish dictionary here. Use the input fields to add an English word and the Turkish translation.

EnglishEnglish

Latest word suggestions by users: adhan, funfair, date sent, recurrence, illiterate

Similar words

vineyard · vintage · violence · violet · violin · vip · virement · virgin · virile · virology · virtual · virtue · virtuous · virus · visa · visage · viscera · viscosity · viscous · Vishnu · visibility

Search for more words in the English-Korean dictionary.