German-English translation for "Rahe"

DE Rahe English translation

Rahe {f}
EN
Rah {f}
EN

DE Rahe
volume_up
{feminine}

Rahe (also: Hof, Lagerplatz, Rah, Yard)

Synonyms (German) for "Rah":

Rah