Productive idleness:

Play the Memorize game!

German-Swedish translation for "anhängen"

 

"anhängen" Swedish translation

Results: 1-22 of 46

anhängen {verb}

Hier wählen Sie die Dateien aus, die Sie an das Mailing anhängen wollen.

Här markerar du de filer du vill bifoga.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (German) for "anhängen":

 

Context sentences

Context sentences for "anhängen" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wenn man lhnen das anhängen will, nützen Sie uns mehr, wenn Sie auf freiem Fuß sind.

Om någon försöker sätta dit dig är det bättre om du är på fri fot.

Mit dem Befehl Eigenschaften können Sie auch zusätzliche Informationen an das Dokument anhängen.

Med kommandot Egenskaper... kan du även tillfoga kompletterande information till dokumentet.

Die PSE-Fraktion möchte Änderungsantrag 6 an Ziffer 5 anhängen.

– PSE-gruppen vill göra ändringsförslag 6 till ett tillägg till punkt 5.

Editieren Sie die Formel in B16, indem Sie die fehlende 2 an den Funktionsnamen DBANZAHL anhängen.

Redigera formeln i B16 genom att komplettera funktionsnamnet DANTAL med bokstaven V.

Oder Sie können einer metaphysischen Zukunft anhängen, nämlich, wenn das Leben erst nach dem Tod beginnt.

Att kunna skifta perspektiv obehindrat beroende på vad situationen kräver är vad vi måste lära oss.

Weil Sie aber einem System oder gar einer Ideologie anhängen, lassen Sie sich weiterhin von Trugbildern leiten.

Men för systemets skull, och till och med för ideologin, framhärdar ni på chimärernas väg.

Aber wir glauben, dass dies kein Weihnachtsbaum ist, wie ein Abgeordneter sagt, an den man alles anhängen kann.

Men detta är inte en julgran, som en ledamot sade, som man kan hänga vad som helst på.

Meinen Sie nicht, dass man ihm den Mord vielleicht nur anhängen will?

Undrade ni inte om nån försöker sätta dit honom?

Ausdrücke in den in Artikel 73 genannten Anhängen

Uttryck i de bilagor som avses i artikel 73

Also, wenn man hier ansetzt, muß man den Nutzen gerecht auf alle verteilen und kann nicht dem Letzten alles anhängen.

Om man här vill utfärda bestämmelser, måste man fördela nyttan jämnt mellan alla och inte enbart belasta den sista.

Dir konnte man es am leichtesten anhängen.

Därför att det gick att sätta dit dig, Julie.

Akzeptieren kann ich ebenfalls, dass bestimmte Basiskriterien aus den Anhängen in die Artikel übertragen werden sollten.

Jag kan också godta att vissa grundläggande kriterier överförs från bilagorna till artiklarna.

Hier werden nicht wie früher in den Anhängen, sondern in einer echten Liste zum Beispiel Hirn- und Rückenmark aufgeführt.

Hjärna och ryggmärg kommer nu till exempel att finnas på en verklig förteckning och inte i bilagorna som förut.

Man will mir jedenfalls was anhängen.

Jag ser bara att någon sätter dit mig.

Das erscheint mir umso gerechtfertigter, als sich in den Anhängen einige Vorschriften zum Schutz des Endverbrauchers finden.

Det ser desto mer riktigt ut att göra eftersom bilagorna innehåller ett antal föreskrifter för skyddande av slutanvändaren.

Aber mir wollen sie's anhängen.

De ger mig tredje gradens förhör.

Sie wollen mir alles anhängen!

De vill sätta dit mig för allt!

Jemand will mir etwas anhängen.

Någon försöker sätta dit mig.

In den Anhängen haben uns sehr bemüht, die technischen Anforderungen und die Bestimmung des Begriffs Risikobewertung zu verbessern.

I bilagorna har vi arbetat mycket hårt för att förbättra de tekniska kraven och definitionerna för riskbedömningen.

Wie ich sagte, sind für jede der in unseren Anhängen zur Verordnung des Rates aufgeführten Arten Einfuhrgenehmigungen erforderlich.

Som jag sade krävs importtillstånd för alla arter som förtecknas i bilagorna till rådets förordning.
 

Suggest new German to Swedish translation

Do you think that the German-Swedish dictionary is missing a translation? Is there a regional or colloquial German expression you did not find? You can add your own German to Swedish translation using the suggestion box below.

GermanGerman

Latest word suggestions by users: stumpf, stumpf, Findigkeit, vorkommen, vorkommen

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.