"मनहूस" English translation

HI

"मनहूस" in English

मनहूस [manhoos] {adj. m/f}

HI मनहूस [manhoos] {adjective masculine/feminine}

मनहूस (also: अशुभ, अमंगलकारी)
मनहूस (also: अश्लील, अशुभ, निर्लज्ज)
मनहूस (also: अशुभ, अपशगुन, अमंगल)
मनहूस (also: बुरा, कपटी, बेईमान, अशुभ)