Hungarian-English translation for "áruló"

HU áruló English translation

HU áruló
volume_up
{noun}

áruló (also: patkány, rongy ember)
volume_up
rat {noun}
De ha a Stasi netán megfejtené is a sorok közé láthatatlan tintával írt üzenetet, ezekből akkor is csupán annyi derülne ki, hogy az elhunyt Weber áruló volt.
Even if the Stasis had deciphered the hidden message in invisible ink between the lines, it would have indicated only that Weber, deceased, had been a rat who had got away with it.
áruló (also: besúgó, kézi bilincs)
áruló (also: besúgó, spicli, madárfióka, kismalac)
áruló (also: hitszegő)
A CIA-nál egyszerű volt az axióma, bár némileg nyers: az áruló mindig áruló marad.
The axiom in CIA was simple, if somewhat cruel: once a traitor, al- ways a traitor.
Cserébe megkímélik az életemet javasolta az áruló.
And for this I will not be executed, the traitor suggested.
Mit tesznek vele, ha úgy döntenek, hogy áruló? kérdezte ösztönszerűen.
What will they do to him if they decide he is a traitor? he asked impulsively.

Context sentences for "áruló" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarianeltávolítja maga után az áruló nyomokat
HungarianA csicsergő gépmadarakat áruló férfi közönyösen lóbálta a feje fölött a portékáját.
The man who sold twittering mechanical birds swung his wares overhead listlessly.
HungarianNézd a szemét, milyen fénytelen és beesett, és az áruló ráncot az orránál!
Look at his eyes - hollow and sunk - and the Betraying Line from the nose down!
HungarianA helybéliek nem tolonganának a New Orleans" feliratú trikókat áruló bódék előtt.
Locals would not be drawn in such numbers to the stands piled with New Orleans T-shirts.
HungarianCsatában vágtam le a kezéről, ám az áruló hátat fordított, s megfutamodott.
I cut it from his hand in battle, but the oathbreaker turned tail and fled.
HungarianTermészetesen azonnal eszébe jutna, hogy meg kell szabadulnia az áruló ruhadaraboktól.
It would of course instantly strike him that he must get rid of the tell-tale garments.
HungarianStark Kintothra hagyta, hogy gondoskodjék minden áruló nyom eltüntetéséről.
Stark left it to Kintoth to make sure there were no betraying marks.
Hungarian- Akkor vagy lehallgatták a találkozójukat, vagy a csoportból valaki áruló.
So either your meeting was bugged or one of the group betrayed you.
HungarianNarancsot áruló kisfiúk guggoltak az áruval megrakott tálcák mellett.
Small boys, orange sellers squatting down by their trays of merchandise.
HungarianEz nem csak a kocsin hagyott volna áruló nyomokat, de a Részegesen is.
It would leave evidence not only on the car but on the Drunkard's Walk.
HungarianBecsuktam az ajtót, és lassan körbejártam a kocsit, valami áruló jelet kerestem, de nem találtam.
I shut the doors and circled the car slowly, looking for a sign and not finding any.
HungarianRöfi, áruló hasa ösztönzésére, eldobta körülrágcsált csontját, s lehajolt egy újabb adagért.
Betrayed by his stomach, Piggy threw a picked bone down on the beach and stooped for more.
HungarianTe áruló, te átkozott... a többi szava elveszett puskája ropogásában.
You God-damned double-crossing-- The noise his rifle made blotted out the rest of his words.
HungarianAkkor megint felém fordította zord, semmiféle érzelmet el nem áruló tekintetét.
Then he put the bleak and callous eye on me once more.
HungarianTovábbá még az is lehetséges, hogy az egyik vagy a másik tanácsban áruló van.
There may even be a leak on one of the two councils.
HungarianElég egy áruló gondolat, és olvasztott tollgombócot csinál belled.
If you so much as think of committing another act of treachery, it will happily reduce you to hot gas.
HungarianBizonyos fokig áruló vagyok, gondolta Dmitrij Arkagyijevics, de még mindig nem tudta, mi célból.
He was some sort of Judas goat, Dmitriy Arkadeyevich thought, but if so, serving what sort of abattoir?
HungarianSemmiféle áruló jel, amely valamiféle politikai rokonszenvre, szociális elkötelezettségre vagy akár kedvenc csapatra utalna.
Nothing to indicate political affiliation or social conscience or favorite team.
HungarianA tűz hamar fellobbant, s ha valaki netán odakinn hallgatózik, semmilyen áruló neszt nem hallott volna.
The ignition was rapid and virtually silent, at least to anyone who might have been listening outside.
HungarianA zsarunő körbepásztázott, áruló jeleket keresett.
The shecop was looking all around the room, searching for clues.