Daily language articles on LexioPhiles

Hungarian-English translation for "hapsi"

 

"hapsi" English translation

Results: 1-26 of 34

hapsi {noun}

hapsi {noun} (also: srác, pasas, faszi)

guy {noun}

És olyan erős lett, hogy Jenks Bébi már azt se hallotta, mit mond a Halott Hapsi.

And it was so loud now she couldn't even hear what this Dead guy was saying to her.

Dícsérted a hapsi felszerelését... és aztán megköszönted neki az idejét.

You complimented that guy on his equipment... and then you thanked him for his time.

Szóval ez az hapsi idejön, és meghal nektek ezzel az egész anyaggal.

And this guy just happens to come up here and die on you with all this stuff.

A hapsi ügyvéd, Beav: folyton közönség előtt van, a kinézete hozzátartozik a foglalkozásához.

'The guy's a lawyer, Beav he's out in public all the time, his looks are part of his living.

A kocsim közelében ott ólálkodott egy hapsi, és később, a bevásárlóközpontban újra felbukkant.

I saw a guy lurking near my car, and I saw him later at the mall.

hapsi {noun} [coll.] (also: pasas, krapek, csávó, korbács)

cat {noun}

hapsi {noun} [coll.] (also: alak, pasas, pacák, faszi)

bloke {noun} [coll.]

hapsi {noun} [coll.] (also: pasas, fickó, pali, pasi)

cove {noun} [Brit.]

hapsi {noun} [coll.] (also: pasas, pacák, fickó, alak)

chappie {noun} [slg.]

hapsi {noun} [coll.] (also: krapek, pasi, ellenszenves ember)

sod {noun} [coll.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "hapsi" in English

 

Context sentences

Context sentences for "hapsi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nem akarunk semmi olyat csinálni, ami ellenkezik a kívánságaiddal, hapsi.

We wouldn't want to do anything that you wouldn't like us to do, pally.

A Halott Hapsi talált egy dobozt, és kiszedegette belőle a pénzt, ami nem égett el.

He'd found a tin box and he was taking all the unburnt money out of it.

Zokog a hapsi súgta Mitchnek, aki előzékenyen mosolygott, mintha szórakoztatná, amit hallott.

He's crying, he whispered to Mitch, who smiled obligingly, as if he was amused.

Egy hapsi harmincöt éven át halálra bagózza magát, és utána milliókat követelnek kártérítésnek.

Man smokes for thirty-five years, then wants millions for his estate after he kills himself.

Muszáj megtudnom, elcsípi-e a hapsi azt a rohadékot, aki megölte az apját.

I gotta know will he catch the shitheel who killed his father.

Nem tudom a hapsi hogy csinálja... de ezt nem lehet hamisítani.

I don't know how he did that... but you can't fake these.

A hapsi TS, olyasféle, mint akik Statler körül élnek.

The man was a SKA, just a little different from the ones around Statler.

Ide süssön, hapsi mondta a nagydarab férfi komolyan.

Listen, pally, the big man said seriously.

Hát örülök, hogy megismerhettem, hapsi.

Well, it's nice to have met you, pally.

A, szóval le akarsz lőni egy indiánt, hapsi.

Oh, you want to shoot an Indian, pally.

És miért akarod a pisztolyodat, hapsi?

And what would you want your gun for, pally?

Ha összetöröd a hapsi kocsiját megöl.

If you crash this man's car, he will kill you.

A nagyszerű... és nagy fülű Tapsi Hapsi.

The great... big-eared bunny Bugs.

Gyerünk kifelé a másik szobába, hapsi.

Out in the other room, pally.

A, a pisztolyodat akarod, igaz, hapsi?

Oh, you want your gun, pally?

- A hapsi mondott nekem egy jelszót.

'Fella gave me a code phrase.

Vajon miért, hapsi?

Why would that be, pally?

Jól érzed magad, hapsi?

You got fun, pally?

Nem ismerte valamennyiüket, de néhányat igen: Walter Cronkite, Tapsi Hapsi, Jack Webb, Jimmy Carter, egy nő, talán Margaret Thatcher.

He didn't know all of them, but he knew some: Walter Cronkite, Bugs Bunny, Jack Webb, Jimmy Carter, a woman he thought was Margaret Thatcher.

Egy levélhordó említi, hogy gyakran látta a réveteg arcú, vékony lányt, amint hol egyedül, hogy egy jóképű fiatal hapsi társaságában bandukol az utcán.

A mail carrier mentioned seeing her often, a thin girl with a dreamy expression walking alone and sometimes with a 'good-looking young fella' through the streets.
 

Suggest new Hungarian to English translation

Are you familiar with regional Hungarian expressions? Are we missing specific terms in our dictionary and you are a Hungarian language expert? Please feel free and make a suggestion for inclusion in the dictionary here.

HungarianHungarian

Latest word suggestions by users: baptism by fire, unipolar, point of departure, deplorable, orphanhood

Similar words

More translations in the English-Russian dictionary.