Got time to kill?

Try our Hangman game

Hungarian-English translation for "varrat"

 

"varrat" English translation

Results: 1-14 of 14

varrat {noun}

varrat {noun} (also: réteg, szegély, szegés, telér)

seam {noun}

varrat {noun}

suture {noun}

Miközben ő dolgozni volt, széthasadt a varrat...

The cat sutures had burst when he was at work.

varrat {noun} (also: csík, szegély, gurka, bélés)

welt {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "varrat" in English

 

Context sentences

Context sentences for "varrat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A vizsgálat végrehajtása közben a hajlítószerszámot a varrat közepén kell elhelyezni.

The mandrel must be placed in the centre of the weld while the test is being performed.

Az alátétsávos varrat egyfajta tompavarratnak tekinthető,

A joggle joint weld is considered to be a special type of butt weld,

Az alátétsávos varrat egyfajta tompavarratnak tekinthető.

A joggle joint weld is regarded as a special type of butt weld.

A királykék ruhán egyetlen varrat sem látszott.

It was of a deep, royal blue and seemed to be unseamed.

- a varrat bármely 100 mm hosszúságú részén található gázzárványok, ha azok együttes területe meghaladja a 2a mm2-t.

- gas inclusions over any 100 mm weld length, where the total area of all the figures is greater than 2 a mm2.

- a szeleptok és a palack felső részét összekötő varrat: ez egyformán lehet tompa- és sarokvarrat.

- circumferential weld fixing the valve flange collar to the upper end : this weld may be either a butt or a fillet weld.

- Kell bele varrat?

- Am I gonna need stitches?

A hegesztőanyagnak az acéllal kompatibilisnek kell lennie, hogy a képződött varrat jellemzői egyenértékűek legyenek az alapanyagra előírt jellemzőkkel.

The filler materials must be compatible with the steel so as to form welds with properties equivalent to those specified for the parent metal.

A palack gyártója tanúsítja, hogy az összes hegesztési varrat elkészülte után a palack hőkezelése megtörtént, és igazolja az alkalmazott hőkezelési eljárást.

The cylinder manufacturer shall certify that the cylinders have been heat treated after completion of all welding and shall certify the process of heat treatment applied.
 

Suggest new Hungarian to English translation

Are you familiar with regional Hungarian expressions? Are we missing specific terms in our dictionary and you are a Hungarian language expert? Please feel free and make a suggestion for inclusion in the dictionary here.

HungarianHungarian

Latest word suggestions by users: orphanhood, replacement, to direct, to instruct, right to existence

Similar words

More translations in the English-Hungarian dictionary.