Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "łącznik"

 

"łącznik" English translation

Results: 1-33 of 135

łącznik {noun}

łącznik {m} [techn.] (also: złączka)

connector {noun} [techn.]

Podtrzymując uchwyt fiolki, wcisnąć jej szczyt w łącznik umocowany do aplikatora (zob. rycina).

Holding the vial cup, press the top of the vial into the vial connector which is attached to the applicator (as shown).

łącznik {m} (also: krawat, więź, powiązanie, ogniwo)

tie {noun}

łącznik {m} (also: obligacja)

bond {noun}

łącznik {m} [ling.] (also: dywiz)

hyphen {noun} [ling.]

Pamiętaj, że spacje, łączniki i podkreślenia nie są akceptowane w nazwach użytkowników Google Maila oraz że nazwy użytkowników muszą składać się z co najmniej 6 znaków.

Please note that spaces, hyphens, and underscores aren't valid characters in Google Mail usernames, and all usernames must be at least six characters long.

łącznik (między 2. a 3. bazą) {m} [sports] (also: łapacz, obrońca zajmujący pozycję miedzy drugą a trzecią bazą)

shortstop (baseball) {noun} [sports]

łącznik {m} [techn.] (also: ciągło)

coupler {noun} [techn.]

łącznik {m} (also: korbowód)

łącznik {m} (also: zacisk, klin, przelotka)

cleat {noun}

łącznik {m} (also: korbowód)

con rod {noun} [coll.]

łącznik {m} (also: klamra, pęta, kajdany, ogniwo łącznikowe)

shackle {noun}

łącznik {m} (also: koordynator)

łącznik {m} (also: kontakt, współpraca, łączność, współdziałanie)

liaison {noun}

łącznik {m} [IT] (also: interfejs, złącze, sprzęg)

interface {noun} [IT]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "łącznik":

 

Similar translations

Similar translations for "łącznik" in English

 

Context sentences

Context sentences for "łącznik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Do opakowania jest dołączona strzykawka dozująca o pojemności 10 ml i łącznik.

A 10 ml graduated dosing syringe and an adapter are also included in the pack.

Trzymając opakowanie łącznika, umieścić go na fiolce i mocno wcisnąć w dół (B).

Holding the adapter housing, place over the product vial and firmly press down (B).

F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.

F Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.

Opakowanie zawiera strzykawkę do podania doustnego i łącznik do połączenia z butelką.

The pack includes an oral dosing syringe and a syringe-adapter for the bottle.

Założyć łącznik (najpierw przycisnąć, a potem przekręcić) na szyjkę otwartej butelki.

Fit (by first pressing and then screwing) the adapter onto the open bottle neck

W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

W ten sposób uzyskamy pewność, że łącznik znajduje się w butelce we właściwej pozycji.

This will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.

I W przypadku użycia łącznika, należy go odkręcić wraz z pustą fiolką od strzykawki.

I If you use a vial adapter, unscrew the vial adapter with the empty vial.

7 - Zdjąć opakowanie blistrowe z łącznika fiolki trzymając za krawędzie blistra.

Remove the blister pack from the vial adapter, holding the blister edges.

Łącznik umieszcza się w szyjce butelki, do tego dołącza się strzykawkę.

The adapter is placed in the neck of the bottle and the syringe attached to this.

Wcisnąć plastikowy łącznik do szyjki butelki, trzymając mocno butelkę.

Push the plastic adapter into the neck of the bottle, while holding the bottle firmly.

Wcisnąć plastikowy łącznik do szyjki butelki, trzymając mocno butelkę.

Push the plastic adapter into the neck of the bottle, while holding the bottle firmly 3.

Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.

Connect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.

W przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki.

If you use a vial adapter, tip the syringe to remove it from the vial.

Wcisnąć plastikowy łącznik do szyjki butelki trzymając mocno butelkę.

Push the plastic adapter into the neck of the bottle, while holding the bottle firmly.

x (1 fiolka + 1 ampułkostrzykawka + 1 łącznik fiolki z igłą + 2 waciki nasączone alkoholem)

x (1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 vial adapter with needle + 2 alcohol wipes)

Odwrócić butelkę do właściwej pozycji i wyjąć strzykawkę z łącznika.

Turn the bottle the correct way up and remove the syringe from the adapter.

W łączniku umieszczono salę przeznaczoną na konferencje prasowe EBC.

The ECB will hold its press conferences in the entrance building itself.

W przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki.

If using a vial adapter, tip the syringe to remove it from the vial.

Podczas pierwszego użycia należy umieścić łącznik w szyjce butelki.

On first use, the bottle adapter must be fitted into the neck of the
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.