Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "łowić"

 

"łowić" English translation

Results: 1-22 of 50

łowić {verb}

łowić [łowię|łowił] {vb} (also: tropić, polować, ścigać)

Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "łowić":

 

Similar translations

Similar translations for "łowić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "łowić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Szacuje się, że 40% ryb łowionych było bez licencji lub z naruszeniem prawa.

An estimated 40% of fish were caught without licences or in violation of regulations.

I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.

And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

Ciężarnym Szwedkom zaleca się, aby nie jadły lokalnie łowionych ryb.

Pregnant women in Sweden were advised not to eat locally caught fish.

Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.

Łowili mię ustawicznie jako ptaka nieprzyjaciele moi bez przyczyny.

They have chased me sore like a bird, they that are mine enemies without cause.

Ma 16 lat, uwielbia polować, łowić ryby, przebywać na powietrzu i wykonywać zajęcia manualne.

He is 16 years old, loves hunting and fishing and being outside

Wiem, że dwa przedsiębiorstwa rybackie z Malty skorzystały z tej umowy, aby łowić w Atlantyku.

I am aware that two fishing companies from Malta have used this agreement to fish in the Atlantic.

Jak mówi stare powiedzenie, nie wystarczy dać ryby głodnym, trzeba ich również nauczyć je łowić.

There is an old saying about not just giving fish to the hungry but also teaching them how to fish.

Chcieliby oni mieć zapewnioną ochronę tam, gdzie będą łowić, a więc bardziej na południe.

They would like some protection closer to the area where they will be fishing; that is, further south.

Dla tego stuletniego rybaka tym powodem jest łowienie ryb dla rodziny, trzy razy w tygodniu.

For this hundred-year-old fisherman it was continuing to catch fish for his family three times a week.

Nie ma sensu chronić ryb, jeżeli nie będzie rybaków, którzy by je łowili.

There is no point in preserving and protecting the fish if there are no longer fishermen to catch them.

To nie te niedźwiedzie, które uczą się, jak lepiej łowić ryby.

It's not the bears that learn how to fish better.

Izali lwowi łup łowisz, a lwiąt żywot napełniasz?

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth?

Jak tylko usunięto najbardziej degradujący sposób łowienia, sieciami rybackimi z pływakami, rybacy łowili więcej.

Once the most degrading fishing gear, seine nets, were removed, the fishermen were catching more.

Naucz go łowić, a wystarczy mu na całe życie".

If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime."

To ważne, bo jeśli będzie się je intensywnie łowic, ta populacja się nie uzupełni.

Now that's important, though, because if there's a lot of fishing pressure, that population doesn't get replenished.

To jest nazywane łowienie w dół łańcucha pokarmowego.

This is called fishing down the food chain.

Rzekł im Szymon Piotr: Pójdę ryby łowić.

Simon Peter saith unto them, I go a fishing.

Nie można tam łowić w promieniu 200 mil.

They can't fish there for a radius of 200 miles.

Z drugiej strony, nie jest to oczywiście instrument, który podsuwa ludziom ryby, ale taki, który uczy ich, jak je łowić.

On the other hand, this is typically a facility which does not provide people with fish, but teaches them how to fish.
 

Forum results

"łowić" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

łosoś · łososiowy · łotewski · łotr · łotrostwo · Łotwa · Łotysz · łotyzogowany · łowca · łowczy · łowić · łowiecki · łowiectwo · łowisko · łowny · łowy · łoże · łóżeczko · łóżka · łóżko · łożysko

More translations in the bab.la English-Japanese dictionary.