Internship offers in many countries

Polish-English translation for "łowić"

 

"łowić" English translation

Results: 1-22 of 43

łowić {verb}

łowić {vb} (also: polować, tropić, ścigać)

izali łowić macie dusze ludu mego, abyście się żywić mogły?

Will ye hunt the souls of my people, and save souls alive for yourselves?

Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "łowić":

 

Similar translations

Similar translations for "łowić" in English

 

Usage examples

Usage examples for "łowić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.

And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

Lato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.

And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.

Łowili mię ustawicznie jako ptaka nieprzyjaciele moi bez przyczyny.

They have chased me sore like a bird, they that are mine enemies without cause.

Kilka dni później mieliśmy okazję łowić ryby w strumieniu lodowcowym obok naszego obozu.

But luckily, it worked out obviously, but it was a humbling experience to feel so disconnected.

Ma 16 lat, uwielbia polować, łowić ryby, przebywać na powietrzu i wykonywać zajęcia manualne.

He is 16 years old, loves hunting and fishing and being outside

Wiem, że dwa przedsiębiorstwa rybackie z Malty skorzystały z tej umowy, aby łowić w Atlantyku.

I am aware that two fishing companies from Malta have used this agreement to fish in the Atlantic.

Jak mówi stare powiedzenie, nie wystarczy dać ryby głodnym, trzeba ich również nauczyć je łowić.

There is an old saying about not just giving fish to the hungry but also teaching them how to fish.

izali łowić macie dusze ludu mego, abyście się żywić mogły?

Will ye hunt the souls of my people, and save souls alive for yourselves?

Dla tego stuletniego rybaka tym powodem jest łowienie ryb dla rodziny, trzy razy w tygodniu.

For this hundred-year-old fisherman it was continuing to catch fish for his family three times a week.

Chcieliby oni mieć zapewnioną ochronę tam, gdzie będą łowić, a więc bardziej na południe.

They would like some protection closer to the area where they will be fishing; that is, further south.

To nie te niedźwiedzie, które uczą się, jak lepiej łowić ryby.

It's not the bears that learn how to fish better.

Izali lwowi łup łowisz, a lwiąt żywot napełniasz?

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth?

Ale jeśli nauczysz go, jak łowić ryby, to nakarmisz go raz na całe życie.

Teach him how to fish and you feed him for life.

Jak tylko usunięto najbardziej degradujący sposób łowienia, sieciami rybackimi z pływakami, rybacy łowili więcej.

Once the most degrading fishing gear, seine nets, were removed, the fishermen were catching more.

Naucz go łowić, a wystarczy mu na całe życie".

If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime."

To ważne, bo jeśli będzie się je intensywnie łowic, ta populacja się nie uzupełni.

Now that's important, though, because if there's a lot of fishing pressure, that population doesn't get replenished.

To jest nazywane łowienie w dół łańcucha pokarmowego.

This is called fishing down the food chain.

Nie można tam łowić w promieniu 200 mil.

They can't fish there for a radius of 200 miles.

Rzekł im Szymon Piotr: Pójdę ryby łowić.

Simon Peter saith unto them, I go a fishing.

Z drugiej strony, nie jest to oczywiście instrument, który podsuwa ludziom ryby, ale taki, który uczy ich, jak je łowić.

On the other hand, this is typically a facility which does not provide people with fish, but teaches them how to fish.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

łosoś · łososiowy · łotewski · łotr · łotrostwo · Łotwa · Łotysz · łotyzogowany · łowca · łowczy · łowić · łowiecki · łowiectwo · łowisko · łowny · łowy · łoże · łóżka · łóżko · łożysko · łubianka

More translations in the bab.la English-Norwegian dictionary.