"żebrak" English translation

PL

"żebrak" in English

PL żebrak
volume_up
{masculine}

żebrak (also: dziad, łaciarz)
volume_up
beggar {noun}
Ale nie chce być już żebrakiem, musisz mi pomóc." To było wyzwanie.
Now help me not to be a beggar anymore."
I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.
And it came to pass, that the beggar died, and that he was carried away by the angels into Abraham's bosom: and the rich man also died, and was buried.
Jak mawiali politycy społeczni, żebrak ma takie samo prawo do spania pod mostem jak milioner - w tym sensie faktycznie mówimy o swobodzie zawierania umów.
As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
żebrak (also: mnich żebrzący)
żebrak (also: włóczęga)
żebrak
volume_up
tapper {noun} [coll.]

Synonyms (Polish) for "żebrak":

żebrak