How to write a CV in English

Polish-English translation for "żywot"

 

"żywot" English translation

Results: 1-21 of 132

żywot {noun}

żywot {m} (also: życie, dożywocie, kara dożywotniego pozbawienia wolności)

life {noun}

Na ścieszce sprawiedliwości żywot, a na drodze ścieszki jej niemasz śmierci.

In the way of righteousness is life; And in the pathway thereof there is no death.

Tedy rzekł Pan do szatana: Oto w ręce twojej jest; wszakże żywot jego zachowaj.

And Jehovah said unto Satan, Behold, he is in thy hand; only spare his life.

Przecz nędznemu dana jest światłość, a żywot tym, którzy są utrapionego ducha?

Wherefore is light given to him that is in misery, And life unto the bitter in soul;

Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.

Keep thy heart with all diligence; For out of it are the issues of life.

I przybliża się do grobu dusza jego a żywot jego do rzeczy śmierć przynoszących.

Yea, his soul draweth near unto the pit, And his life to the destroyers.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "żywot":

 

Similar translations

Similar translations for "żywot" in English

 

Context sentences

Context sentences for "żywot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

Stripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.

Bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a żywot mój przybliżył się aż do grobu.

I am reckoned with them that go down into the pit; I am as a man that hath no help,

A choć duszy swej za żywota swego pobłaża i chwalono go, gdy sobie dobrze czynił:

He shall go to the generation of his fathers; They shall never see the light.

Współczucie to jest z pewnością spontaniczne i szczere, lecz jego żywot jest krótki.

This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.

Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.

Europe's performers often live a very precarious existence at the best of times.

Nakłoniłem serca mego ku wykonywaniu ustaw twoich ustawicznie, i aż do końca (żywota).

I have inclined my heart to perform thy statutes For ever, even unto the end.

Ten telefon komórkowy rozpoczął swój żywot w rzemieślniczej kopalni we Wschodnim Kongo.

This cell phone started its trajectory in an artisanal mine in the Eastern Congo.

(Albowiem lepsze jest miłosierdzie twoje, niż żywot,) aby cię chwaliły wargi moje,

So will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.

Jego żywot jest z góry przesądzony z powodu warunków, jakie narzuca skrajna bieda.

His livelihood is predetermined by the conditions of grinding poverty.

Oto żywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpękłby się.

Behold, my breast is as wine which hath no vent; Like new wine-skins it is ready to burst.

Słowa obmówcy są jako słowa zranionych, a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Słowa obmówcy są jako słowa zranionych; a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Tchem moim brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego.

My breath is strange to my wife, And my supplication to the children of mine own mother.

Iż nie zawarła drzwi żywota mego, a nie skryła boleści od oczu moich.

Because it shut not up the doors of my [mother's] womb, Nor hid trouble from mine eyes.

Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.

They that sing as well as they that dance [shall say], All my fountains are in thee.

Na tobie spolegam od narodzenia swego; z żywota matki mojej tyś Bogiem moim.

Be not far from me; for trouble is near; For there is none to help.

Poczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.

They conceive mischief, and bring forth iniquity, And their heart prepareth deceit.

Albowiem potłoczona jest aż do prochu dusza nasza, a przylgnął do ziemi żywot nasz.

Rise up for our help, And redeem us for thy lovingkindness' sake.

Prosił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków.

His glory is great in thy salvation: Honor and majesty dost thou lay upon him.

Ale Annie dał jednę część wyborną; bo Annę miłował, chociaż był Pan żywot jej zamknął.

but unto Hannah he gave a double portion; for he loved Hannah, but Jehovah had shut up her womb.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.