Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "żywot"

 

"żywot" English translation

Results: 1-21 of 119

żywot {noun}

żywot {m} (also: życie, dożywocie, kara dożywotniego pozbawienia wolności, droga życiowa)

life {noun}

Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.

Keep thy heart with all diligence; For out of it are the issues of life.

Aby zahamował duszę jego od dołu, a żywot jego aby na miecz nie trafił.

He keepeth back his soul from the pit, And his life from perishing by the sword.

Lecz Bóg wybawił duszę moję, aby nie zstąpiła do dołu, a żywot mój aby oglądał światłość.

He hath redeemed my soul from going into the pit, And my life shall behold the light.

Kto naśladuje sprawiedliwości i miłosierdzia, znajduje żywot, sprawiedliwość i sławę.

He that followeth after righteousness and kindness Findeth life, righteousness, and honor.

Otom położył przed oczy twoje dziś żywot i dobre, także śmierć i złe.

See, I have set before thee this day life and good, and death and evil;
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "żywot":

 

Similar translations

Similar translations for "żywot" in English

 

Context sentences

Context sentences for "żywot" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Złemu są lekarstwem siności ran, i razy przenikające do wnętrzności żywota jego.

Stripes that wound cleanse away evil; And strokes [reach] the innermost parts.

Współczucie to jest z pewnością spontaniczne i szczere, lecz jego żywot jest krótki.

This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.

Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.

Europe's performers often live a very precarious existence at the best of times.

Oto żywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpękłby się.

Behold, my breast is as wine which hath no vent; Like new wine-skins it is ready to burst.

Jego żywot jest z góry przesądzony z powodu warunków, jakie narzuca skrajna bieda.

His livelihood is predetermined by the conditions of grinding poverty.

Słowa obmówcy są jako słowa zranionych, a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Słowa obmówcy są jako słowa zranionych; a wszakże przenikają do wnętrzności żywota.

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Tchem moim brzydzi się żona moja, choć proszę przez synów żywota mego.

My breath is strange to my wife, And my supplication to the children of mine own mother.

Iż nie zawarła drzwi żywota mego, a nie skryła boleści od oczu moich.

Because it shut not up the doors of my [mother's] womb, Nor hid trouble from mine eyes.

Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego.

They that sing as well as they that dance [shall say], All my fountains are in thee.

Na tobie spolegam od narodzenia swego; z żywota matki mojej tyś Bogiem moim.

Be not far from me; for trouble is near; For there is none to help.

Poczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.

They conceive mischief, and bring forth iniquity, And their heart prepareth deceit.

Albowiem potłoczona jest aż do prochu dusza nasza, a przylgnął do ziemi żywot nasz.

Rise up for our help, And redeem us for thy lovingkindness' sake.

Prosił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków.

His glory is great in thy salvation: Honor and majesty dost thou lay upon him.

Ale Annie dał jednę część wyborną; bo Annę miłował, chociaż był Pan żywot jej zamknął.

but unto Hannah he gave a double portion; for he loved Hannah, but Jehovah had shut up her womb.

Któż zamknął drzwiami morze, gdy się wyrywało, jakoby z żywota wychodząc?

Or [who] shut up the sea with doors, When it brake forth, [as if] it had issued out of the womb;

Będę śpiewał Panu za żywota mego; będę śpiewał Bogu memu, póki mię staje.

I will sing unto Jehovah as long as I live: I will sing praise to my God while I have any being.

Izali może zapomnieć niewiasta niemowlątka swego, aby się nie zlitowała nad płodem żywota swego?

Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?

izali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się?

can he enter a second time into his mother's womb, and be born?

Aleś ty jest, któryś mię wywiódł z żywota, czyniąc mi dobrą nadzieję jeszcze u piersi matki mojej.

I was cast upon thee from the womb; Thou art my God since my mother bare me.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.