Verify translation suggestions for Polish-English:

Together with you we would like to build up the largest online dictionary in the world. Please verify suggested translations or suggest your own translation by using the comfortable entry box at the end of this page.

Verify translation suggestions:

Polish

English

26.11.2016

Umowa jest w istocie bardzo prostym dokumentem złożonym z artykułów określających najważniejsze zobowiązania sojuszników wobec siebie z osobna, jak i Sojuszu jako całości. Były również trudności lecz Zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim każde państwo

The agreement is in fact a very simple document consisting of articles identifying the most important obligations allies against each other individually, and the Alliance as a whole. There were also difficulties, but in accordance with the Washingto

4

23.12.2016

just in time [ex.]

0

14.01.2017

gromadzić {vb}

to store {vb}

0

14.01.2017

i wilk syty, i owca cała [prov.]

win-win situation [coll.]

0

14.01.2017

klop {prp.}

jurgen

0

14.01.2017

uwolnić

to unchain

1

14.01.2017

orzecznik

predicate

0

15.01.2017

lilipuci {adj.} [child.l.]

lilliputian {adj.} [child.l.]

0

16.01.2017

falowanie {noun} [geol.]

undulation {noun} [geol.]

0

16.01.2017

pręgi faliste {noun} [geol.] [tech.]

ripple {noun} [geol.] [tech.]

0

16.01.2017

niemodny [iron.]

fashionless {adj.} [cloth.] [arch.]

0

16.01.2017

szczodry

bounteous

0

16.01.2017

ustawa {f} [admin.]

bill {noun} [admin.] [Amer.]

0

16.01.2017

wycofać ustawę {vb} [admin.]

to withdraw a bill {vb} [admin.]

0

16.01.2017

lędźwian {pr.n.} [agr.]

grass pea {noun} [agr.] [Brit.]

0

17.01.2017

piec tunelowy {m} [ind.] [tech.] [ex.]

tunnel kiln {noun} [ind.] [tech.] [ex.]

0

17.01.2017

jednoosobowa działalność gospodarcza [econ.]

sole trader [econ.]

0

17.01.2017

zwątpić w (kogoś)

give up on

0

17.01.2017

wytwarzać

give out

0

17.01.2017

gastrulacja {f}

gastrulation {noun}

0

17.01.2017

szalony {adj. m}

cuckoo {adj.}

0

17.01.2017

zwariowany {adj. m}

cuckoo {adj.}

0

18.01.2017

rozdawać

give out

0

18.01.2017

emitować

give off

0

18.01.2017

wydzielać

give off

0

18.01.2017

szyjka słupka {f} [biol.]

style {o.sg.} [biol.]

0

18.01.2017

zalążek {m} [biol.]

ovule {noun} [biol.]

0

18.01.2017

dno kwiatowe {n} [biol.]

receptacle {noun} [biol.]

0

18.01.2017

tarka (do stóp)

emery board {noun}

0

18.01.2017

oszust {noun}

sharp {noun}

0