Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Polish-English translation for "angielski"

 

"angielski" English translation

Results: 1-26 of 52

angielski {adjective}

angielski {adj. m} (also: angielskie, angielska)

English {adj.}

Przepraszam, bardzo słabo znam angielski.

I am very sorry I only speak a little English.

Dla zdecydowanej większości angielski jest językiem dodatkowym, nauczonym.

For the great majority, English is a second language they have had to learn.

Lord Bethell przetłumaczył na język angielski dwie książki Aleksandra Sołżenicyna.

Lord Bethell translated two books by Alexander Solzhenitsyn into English.

A fakt, że znamy angielski staje się naszym potężnym strategicznym aktywem.

And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.

Poza tym język angielski nie jest językiem ojczystym wszystkich naukowców tego świata.

More to the point, not all scientists in this world have English as their mother tongue.

angielski {adj. m} (also: brytyjski)

limey {adj.} [Amer.] [coll.]

angielski {noun}

angielski (język angielski) {m} (also: Anglik, Angielka, język angielski)

English {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "angielski":

 

Similar translations

Similar translations for "angielski" in English

 

Context sentences

Context sentences for "angielski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Tak zazwyczaj można samogłowy zaobserwować, i stąd bierze się ich angielska nazwa.

Now this is typically how you see sunfish, this is where they get their common name.

Również angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.

Even the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.

Kilku angielskich dżentelmenów - lord Byron i inni - zrobiło to i owo.

One or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.

W ostatnich latach w przeglądzie poruszano następujące tematy (publikacja w języku angielskim):

In the recent years, the following topics have been studied in the review:

Więcej informacji: statystyka rezerw zagranicznych (wyłącznie w języku angielskim)

For more data, see External transactions and positions">Statistics on international reserves

Więcej informacji na ten temat (w języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej EBU.

For further information on this cooperation, please see EBU.

Więcej informacji o CCBM (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.

For more on CCBM, see www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.

Więcej informacji o systemie TARGET2 (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/t2.

For details about TARGET2, see www.ecb.europa.eu/paym/t2.

poinformuj nas o tym (strona tylko w języku angielskim).

please let us know; we may be incorrectly detecting your IP address.

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/monan.

For more details, see www.ecb.europa.eu//mopo/strategy/monan.

Angielskie żony pokazują wrogowi z jakiej gliny są ulepione.

Housewives are showing the enemy what they're made of.

W takim wypadku językiem preferowanym jest angielski.

For instance, fewer students learn it if there is only one foreign language required in school.

Losowe znaki, które zobaczył użytkownik to W, A, I, T, ułożone w angielskie słowo "CZEKAJ".

The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.

Więcej informacji o obszarze SEPA (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/sepa.

For more on SEPA, go to www.ecb.europa.eu/paym/sepa.

Obejrzyj film wideo dotyczący edytowania miejsc w Mapach Google (tylko w języku angielskim).

Watch a video about editing places in Google Maps.

Dlaczego utrzymanie stabilności cen jest tak ważne (wyłącznie w języku angielskim)

Why maintaining price stability is so important

Czy zakazane zostanie sprawowanie przez angielską królową, jak już wspomniano, funkcji głowy kościoła anglikańskiego?

Will it be prohibited for the Queen of England, as has already been mentioned, to be the head of the Anglican Church?

A ja pokażę Wam koszt Wikipedii, ale najpierw opiszę jej wielkość. ~~~ Mamy ponad 600 tysięcy artykułów po angielsku.

And I'm going to tell you what the cost of Wikipedia is, but first I'll show you how big it is.

Obejrzyj wprowadzający film wideo na temat Map Google (tylko w języku angielskim).

Watch a video on Google Maps Introduction.
 

Forum results

"angielski" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: Tire Iron, trudge, Intel, isentrope, photoreceptor

Similar words

More translations in the English-Indonesian dictionary.