Internship offers in many countries

Polish-English translation for "angielski"

 

"angielski" English translation

Results: 1-24 of 59

angielski {adjective}

angielski {adj. m} (also: angielskie, angielska)

English {adj.}

Byłoby rzeczywiście interesujące, gdybyśmy tłumaczyli z angielskiego na angielski.

It would indeed be exciting if we had interpretation from English to English.

Przepraszam, bardzo słabo znam angielski.

I am very sorry I only speak a little English.

Pewne rzeczy się nie zgadzają i dlatego stwierdzicie, że nie jest to angielski tekst.

Some things are not right, and you'll say these words are probably not English words.

Dla zdecydowanej większości angielski jest językiem dodatkowym, nauczonym.

For the great majority, English is a second language they have had to learn.

Lord Bethell przetłumaczył na język angielski dwie książki Aleksandra Sołżenicyna.

Lord Bethell translated two books by Alexander Solzhenitsyn into English.

angielski {adj. m} (also: brytyjski)

limey {adj.} [Amer.] [coll.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "angielski":

 

Similar translations

Similar translations for "angielski" in English

 

Context sentences

Context sentences for "angielski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Na chwilę obecną wspomnę tylko, że wolę Wikipedię podsmażoną z zielem angielskim.

Suffice it to say for now that I prefer my Wikipedia stir-fried with pimentos.

Tak zazwyczaj można samogłowy zaobserwować, i stąd bierze się ich angielska nazwa.

Now this is typically how you see sunfish, this is where they get their common name.

Również angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.

Even the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.

W angielskim nie ma czasownika dobrze określającego współczucie, Ale jest przysłówek.

There is no verb for compassion, but you have an adverb for compassion.

Taki nagłówek pojawił się niedawno w angielskiej gazecie The Guardian.

This was a headline in a U.K. newspaper, The Guardian, not that long ago.

Po angielsku używamy czasem [podobnie brzmiącego] słowa "szczęście".

(Laughter) And something ... good luck with that one in the Japanese translation room.

W ostatnich latach w przeglądzie poruszano następujące tematy (publikacja w języku angielskim):

In the recent years, the following topics have been studied in the review:

Więcej informacji: statystyka rezerw zagranicznych (wyłącznie w języku angielskim)

For more data, see External transactions and positions">Statistics on international reserves

Jaką rolę w przyszłości przewiduje Pan dla języka angielskiego?

The EU spends roughly the same for the subsidy of dairy cows in the member states.

To bardzo poważna gazeta, angielski Times... Bardzo poważna.

This is a very serious newspaper; it's Times of England -- very serious.

Więcej informacji na ten temat (w języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej EBU.

For further information on this cooperation, please see EBU.

Więcej informacji o CCBM (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.

For more on CCBM, see www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.

Więcej informacji o systemie TARGET2 (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/t2.

For details about TARGET2, see www.ecb.europa.eu/paym/t2.

Więcej informacji o systemie TARGET2-Securities (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about.

For details about TARGET2-Securities, see www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about.

poinformuj nas o tym (strona tylko w języku angielskim).

please let us know; we may be incorrectly detecting your IP address.

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/ecana.

For more details, see www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/ecana

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/monan.

For more details, see www.ecb.europa.eu//mopo/strategy/monan.

Angielskie żony pokazują wrogowi z jakiej gliny są ulepione.

Housewives are showing the enemy what they're made of.

W takim wypadku językiem preferowanym jest angielski.

For instance, fewer students learn it if there is only one foreign language required in school.
 

Forum results

"angielski" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the English-Norwegian dictionary.