Professional translators one click away

Polish-English translation for "angielski"

 

"angielski" English translation

Results: 1-26 of 58

angielski {adjective}

angielski {adj. m} (also: angielskie, angielska)

English {adj.}

Byłoby rzeczywiście interesujące, gdybyśmy tłumaczyli z angielskiego na angielski.

It would indeed be exciting if we had interpretation from English to English.

Przepraszam, bardzo słabo znam angielski.

I am very sorry I only speak a little English.

Dla zdecydowanej większości angielski jest językiem dodatkowym, nauczonym.

For the great majority, English is a second language they have had to learn.

Lord Bethell przetłumaczył na język angielski dwie książki Aleksandra Sołżenicyna.

Lord Bethell translated two books by Alexander Solzhenitsyn into English.

A fakt, że znamy angielski staje się naszym potężnym strategicznym aktywem.

And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.

angielski {adj. m} (also: brytyjski)

limey {adj.} [Amer.] [coll.]

angielski {noun}

angielski (język angielski) {m} (also: Anglik, Angielka, język angielski)

English {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "angielski":

 

Similar translations

Similar translations for "angielski" in English

 

Context sentences

Context sentences for "angielski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Podstawowe znaczenie słowa "edukacja" można wywieść z angielskiego słowa "educe".

In fact, the exact meaning of the word "educate" comes from the root word "educe."

Na chwilę obecną wspomnę tylko, że wolę Wikipedię podsmażoną z zielem angielskim.

Suffice it to say for now that I prefer my Wikipedia stir-fried with pimentos.

Tak zazwyczaj można samogłowy zaobserwować, i stąd bierze się ich angielska nazwa.

Now this is typically how you see sunfish, this is where they get their common name.

Również angielska stacja BBC oferuje na swym portalu kursy online języka niemieckiego.

Even the BBC offers on-line courses in German as a foreign language on its portal.

Kilku angielskich dżentelmenów - lord Byron i inni - zrobiło to i owo.

One or two Englishmen - Lord Byron and others - did a certain amount of things.

W ostatnich latach w przeglądzie poruszano następujące tematy (publikacja w języku angielskim):

In the recent years, the following topics have been studied in the review:

Więcej informacji: statystyka rezerw zagranicznych (wyłącznie w języku angielskim)

For more data, see External transactions and positions">Statistics on international reserves

Więcej informacji na ten temat (w języku angielskim) można znaleźć na stronie internetowej EBU.

For further information on this cooperation, please see EBU.

Więcej informacji o CCBM (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.

For more on CCBM, see www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ccbm.

Więcej informacji o systemie TARGET2 (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/t2.

For details about TARGET2, see www.ecb.europa.eu/paym/t2.

poinformuj nas o tym (strona tylko w języku angielskim).

please let us know; we may be incorrectly detecting your IP address.

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/ecana.

For more details, see www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/ecana

Więcej informacji (w języku angielskim) znajduje się na stronie www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/monan.

For more details, see www.ecb.europa.eu//mopo/strategy/monan.

Angielskie żony pokazują wrogowi z jakiej gliny są ulepione.

Housewives are showing the enemy what they're made of.

W takim wypadku językiem preferowanym jest angielski.

For instance, fewer students learn it if there is only one foreign language required in school.

Losowe znaki, które zobaczył użytkownik to W, A, I, T, ułożone w angielskie słowo "CZEKAJ".

The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.

Więcej informacji o obszarze SEPA (w języku angielskim) www.ecb.europa.eu/paym/sepa.

For more on SEPA, go to www.ecb.europa.eu/paym/sepa.

w języku angielskim, którzy korzystają z nowoczesnej przeglądarki na komputerze.

If you’re not signed in, you may still see +1 buttons, but if you click a button, you’ll be asked to sign in.

Obejrzyj film wideo dotyczący edytowania miejsc w Mapach Google (tylko w języku angielskim).

Watch a video about editing places in Google Maps.

Dlaczego utrzymanie stabilności cen jest tak ważne (wyłącznie w języku angielskim)

Why maintaining price stability is so important
 

Forum results

"angielski" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

More translations in the English-Swedish dictionary.