How to write a CV in English

Polish-English translation for "apetyt"

 

"apetyt" English translation

Results: 1-23 of 38

apetyt {noun}

apetyt {m} (also: żądza, łaknienie, oskoma)

appetite {noun}

Bardzo rzadkie Niepokój, zmniejszony apetyt, zmniejszenie masy ciała, pokrzywki.

Very rare Mental restlessness, decreased appetite, weight decrease, hives.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często: anoreksja, zmniejszony apetyt.

Metabolism and nutrition disorders Uncommon: anorexia, decreased appetite.

Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.

Common: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.

cukrzyca, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, wzmożony apetyt, wzmożone pragnienie,

diabetes, increased or decreased weight, increased appetite, increased thirst

Biegunki, luźne i ciemne stolce lub osłabiony apetyt były zgłaszane niezbyt często.

Diarrhoea, soft and dark faeces or reduced appetite were uncommon.

apetyt {m} (also: entuzjazm, zapał, werwa)

gusto {noun}

apetyt {m}

piquant {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "apetyt":

 

Similar translations

Similar translations for "apetyt" in English

 

Context sentences

Context sentences for "apetyt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

zażółcenie skóry i oczu, ciemny mocz, swędzenie, utrata apetytu lub ból brzucha,

Worsening of a condition called myasthenia gravis, a rare disease which causes muscle

Obserwowane reakcje to: brak apetytu, wymioty, biegunka i podrażnienie okolicy odbytu.

The observed reactions were inappetence, emesis, diarrhoea and anal irritation.

Obserwowane reakcje to: brak apetytu, wymioty, biegunka i podrażnienie okolicy odbytu.

The observed reactions were inappetence, emesis, diarrhoea, and anal irritation.

zmiany w zachowaniu (np. patologiczne uzależ pożdanie pł ą ciowe), niepohamowany apetyt.

Behavioural changes (e. g. pathological gambling), increased libido (e. g. increased sexual

mdłości, wymioty, zaparcia, biegunka, utrata apetytu, zapalenie błon śluzowych (bolesne

and ulceration of the mucous membranes lining the digestive tract)

Poniżej wymienione objawy wskazują na niskie stężenie cukru we krwi: ból głowy, wzmożony apetyt, cz

The following symptoms indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, uc

suchość skóry, zaczerwienienie skóry, utrata apetytu, niskie ciśnienie krwi, przyspieszona częstość z

blood pressure, fast heartbeat, and glucose and ketone bodies in urine may be signs of too high blood tn

ob Zaburzenia żołądkowo- jelitowe bardzo często: utrata apetytu

Nervous system disorders: very common: drowsiness na

u rot Zaburzenia żołądkowo- jelitowe bardzo często: utrata apetytu

Nervous system disorders: very common: drowsiness lP

trójglicerydów2, 5 Cukromocz Zwiększenie apetytu

Nervous system disorders 7 Somnolence Cardiac disorders

Obserwować można występowanie uszkodzeń i krwotoków układu pokarmowego, biegunkę, pokrzywkę, letarg, brak apetytu.

Lesions and bleedings in the alimentary tract, diarrhoea, urticaria, lethargy, inappetence.

Zwiększony apetyt (niepohamowany apetyt, żarłoczność)

Increased eating (binge eating, hyperphagia)

Zwiększony apetyt (żarłoczność, hiperfagia)

Increased eating (binge eating, hyperphagia)

Nie stosować u zwierząt, które utraciły apetyt, gdyż może to prowadzić do niewystarczającego wchłaniania ketoprofenu.

Special precautions to be taken by the person administering the veterinary medicinal product to animals

trójglicerydów2, 5 Cukromocz Zwiększenie apetytu

Nervous system disorders Somnolence

Cukromocz Zwię kszenie apetytu

Nervous system disorders Somnolence

nienie, zwię kszony apetyt

Not all pack sizes may be marketed.

niepohamowany apetyt, żarłoczność

binge eating, hyperphagia

Cukromocz Zwię kszenie apetytu

Nervous system disorders

Narobił nam apetytu.

He has left us with our mouths watering.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: advance, bottom line, bottom line, bottom line, paradigm

Similar words

apelować · apelujący · apeniński · Apeniny · apercepcja · aperiodyczny · aperitif · aperitify · apertura · apetyczny · apetyt · aphelium · API · Apia · apiterapia · apitoksyna · apitoksynoterapia · APL · apla · aplauz · aplet

More translations in the bab.la English-Hindi dictionary.