Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "arkusz"

 

"arkusz" English translation

Results: 1-23 of 52

arkusz {noun}

arkusz {m} (also: kartka, prześcieradło, zestawienie, płachta)

sheet {noun}

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta..

Put the relevant bar-code label on the data sheet for patient documentation.

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.

The corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta..

The corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.

Arkusze kalkulacyjne: 400 000 komórek z maksymalnie 256 kolumnami na arkusz.

Spreadsheets: 400,000 cells, with a maximum of 256 columns per sheet.

Ten dach nie miał żadnego stropu, jego połowę pokrywał arkusz blachy.

And that rooftop did not have any ceiling, only half a tin sheet.

arkusz {m} (also: kartka, liść)

leaf {noun}

arkusz {m} (also: rysownica, deska kreślarska, rajzbret, stół kreślarski)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "arkusz" in English

 

Context sentences

Context sentences for "arkusz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

50 osób może edytować i wyświetlać arkusz kalkulacyjny, dokument lub rysunek.

50 may edit and view a spreadsheet, document, or drawing at the same time.

Zawsze możesz przyspieszyć ten proces, ładując ponownie dokument albo arkusz kalkulacyjny.

Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience

Wybierz pozycję.html. Arkusz kalkulacyjny zostanie otwarty w nowym oknie przeglądarki.

Select.html. ~~~ This opens your spreadsheet in a new browser window.

W swojej witrynie kliknij po prostu opcję Edytuj stronę > Wstaw > Arkusz kalkulacyjny.

Just click Edit page > Insert > Spreadsheet from within your site.

Aby wydrukować arkusz kalkulacyjny, kliknij link Drukuj w górnej części arkusza kalkulacyjnego.

To print a spreadsheet, press the Print... link at the top of your spreadsheet.

Zawsze możesz przyspieszyć ten proces, ładując ponownie dokument albo arkusz kalkulacyjny.

A few things to remember: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?

Użyj usługi Google Cloud Print, aby wydrukować arkusz kalkulacyjny za pomocą urządzenia przenośnego.

Utilize Google Cloud Print to print a spreadsheet from your mobile device.

Nie otwierajcie arkuszy z testem dopóki na to nie zezwolę.

Do not open the test booklets until you are told to do so.

Widok w wersji dla komputerów nie jest dostępny w dla arkuszy kalkulacyjnych Google.

You can also zoom in and out of the preview, using the magnifying glass buttons, also in the toolbar.

Obecnie nie możesz edytować arkuszy kalkulacyjnych ani prezentacji Google w aplikacji na Androida.

At this time, you can’t edit a Google spreadsheet or presentation within the Google Docs Android app.

Aby edytować arkusz kalkulacyjny w przeglądarce urządzenia przenośnego, otwórz go na liście dokumentów.

When you access a spreadsheet from a mobile browser, we'll show it to you in mobile view.

Gdy otworzysz arkusz w takiej przeglądarce, zostanie on przedstawiony w widoku dla urządzenia przenośnego.

From here you can edit particular cells by selecting the Edit link for the relevant row.

Aby skopiować cały arkusz kalkulacyjny, po prostu otwórz go i wybierz kolejno opcje Plik > Utwórz kopię.

To copy an entire Google spreadsheet, just open the spreadsheet and choose File > Make a copy....

Podczas drukowania arkuszy kalkulacyjnych dostępnych jest kilka opcji formatowania ich drukowanej wersji.

When printing your spreadsheets, you have several options to format the printed version of your spreadsheet.

Aby·do arkusza kalkulacyjnego dodać wiele (ponad 100) wierszy jednocześnie, przewiń arkusz do dołu.

To add a large number of rows (100+) to your spreadsheet all at once, scroll to the bottom of the spreadsheet.

Aby zaimportować arkusz kalkulacyjny, wybierz polecenia Plik > Importuj.

To import a spreadsheet, select File > Import.

Użytkownicy usługi Witryny Google mogą wstawić arkusz kalkulacyjny za pomocą funkcji Wstaw dostępnej w tej usłudze.

For Google Sites users: Use the Insert feature of Google Sites to insert a spreadsheet.

W dowolnej chwili można uzyskać dostęp do odpowiedzi na formularz, otwierając ten arkusz kalkulacyjny na liście dokumentów.

You can access form responses at any time by opening this spreadsheet from your Documents List.

W przypadku arkuszy kalkulacyjnych Google lista wersji może być z czasem przycinana w celu zaoszczędzenia miejsca na dysku.

Google spreadsheets sometimes trims down your revisions over time to save storage.

Dane w arkuszach kalkulacyjnych można formatować na wiele sposobów za pomocą opcji na pasku narzędzi arkuszy kalkulacyjnych.

You can format data in your spreadsheets in a variety of ways using the options in the spreadsheet toolbar.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Arkadiusz · arkadowy · arkan · arkana · Arkansas · arkebuz · arkoza · Arktur · arktyczny · Arktyka · arkusz · arkusze · arlekin · ARLL · armada · armata · armator · armatura · Armenia · armia · armilla

Moreover bab.la provides the Swahili-English dictionary for more translations.