bab.la Language World Cup 2015

NL
VS
HI
Ik hou van je मैं तुम्हैं बहुत चाहता हुँ

Vote for your favourite language!

Polish-English translation for "arytmia"

 

"arytmia" English translation

Results: 1-22 of 44

arytmia {noun}

arytmia {f} [med.]

arrythmia {noun} [med.]

Należy poinformować lekarza: jeśli u pacjenta występują zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub stosuje on leki do leczenia – zaburzeń rytmu serca.

Please tell your doctor if you have any of the following: − Heart rhythm problems (arrythmia), or are being treated with medicines for this condition.

arytmia {f} [med.]

arrythmy {noun} [med.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "arytmia":

 

Similar translations

Similar translations for "arytmia" in English

 

Context sentences

Context sentences for "arytmia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia Bardzo rzadko: sercowego Arytmia Nieznana:

Pancreatitis, ischaemic colitis, ulcerative colitis, gingival bleeding

nieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające

irregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-

Nasilenie niewydolności serca, arytmia, omdlenia, bradykardia, sinica, kołatania serca Rzadko:

Cardiac failure aggravated, arrhythmia, syncope, bradycardia, cyanosis, palpitation Rare:

u Objawy niepożądane ze strony układu sercowo- naczyniowego, zwłaszcza arytmia, wydają się być

s These undesirable effects have also been reported with Viraferon alone.

Zaburzenia serca: arytmia, kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność serca, wysięk osierdziowy

Cardiac Disorders: arrhythmia, cardiomyopathy, congestive cardiac failure, pericardial effusion

Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia

Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia

Arytmia komorowa, wydłużenie odstępu QT, torsades de pointes *

Ventricular arrhythmia, QT prolongation, torsades de pointes *

Arytmia komorowa Wydłużenie odstępu QT, torsades de pointes *

Ventricular arrhythmia, QT prolongation, torsades de pointes *

Arytmia komorowa Wydłużenie odstępu QT, torsades de pointes *

Liver necrosis (very rarely progressing to life-threatening hepatic failure) (see section 4.4)

Kołatanie serca, tachykardia Kardiomiopatia *, arytmia * Zawał mięśnia sercowego *, niedokrwienie mięśnia

Palpitation, tachycardia Cardiomyopathy*, arrhythmia* Myocardial infarction*, cardiac ischaemia*

Objawy niepożądane ze strony układu sercowo- naczyniowego, zwłaszcza arytmia, wydają się być wo

Cardiovascular (CVS) adverse events, particularly arrhythmia, appeared to be correlated mostly with pre- t

Arytmia nadkomoro wa, głównie migotanie przedsionkó w

Supra- ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation

Ból głowy, zawroty głowy, utrata świadomości, omdlenie, duszność, niedociśnienie, tachykardia, arytmia.

Headache, dizziness, unconsciousness, syncope, dyspnoea, hypotension, palpitation, tachycardia, arrhythmia.

zatrzymanie serca, niewydolność serca, arytmia, blok przedsionkowo - komorowy, bradykardia, kołatanie serca

cardiac arrest, cardiac failure, arrhythmia, atrioventricular block, bradycardia, palpitations

Arytmia nadkomorowa, głównie migotanie przedsionków

Supra-ventricular arrhythmia, mainly atrial fibrillation

Arytmia nadkomorowa, głównie migotanie przedsionków

Weight decrease Weight increase Blood cholesterol increased

Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia

Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia

Arytmia przedsionkowa niedociśnienie, bradykardia

Flush Atrial Palpitations arrhythmia, hypotension, bradycardia

Arytmia nadkomoro wa, głównie migotanie przedsionkó w

Weight increase Creatinine phosphokinase increase

kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność serca nie znana (patrz punkt 4. 4), kołatanie serca, arytmia, tachykardia

cardiomyopathy, congestive heart failure (see section 4.4), palpitations, arrhythmia, tachycardia
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: inspiring, jam, jam, On my word, On my word

Similar words

More in the English-Korean dictionary.