Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "być w centrum uwagi"

 

"być w centrum uwagi" English translation

Results: 1-14 of 14

być w centrum uwagi

być w centrum uwagi [ex.] (also: być duszą towarzystwa, ściągać na siebie uwagę)

być w centrum uwagi {verb}

to be in the limelight {vb} [fig.] [idiom]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "być w centrum uwagi" in English

 

Context sentences

Context sentences for "być w centrum uwagi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Przestaje być w centrum uwagi i być może to dobrze.

It is slipping out of the limelight and perhaps that is a good thing.

Uważam, że zagadnienia te powinny być w centrum uwagi od samego początku dyskusji nad strategią UE 2020.

I think it is important to have this from the beginning of the discussion of the European Union 2020 Strategy.

Pierwsza zasada polega na przyjęciu, że zdrowie pacjenta musi być w samym centrum uwagi.

The first is that patients' health obviously has to be at the heart of it.

Przyczyni się ona również do godnego traktowania rybaków, których praca jest tak trudna i musi być w centrum naszej uwagi.

It will also contribute to recognising the dignity of fishers, whose work is so hard and must be central to our concerns.

Prawa człowieka muszą być stosowane wobec wszystkich, bez względu czy stanowią one centrum międzynarodowej uwagi w danym czasie.

Human rights must apply to all, whether or not they are the focus of particular international attention at that time.

Jedynym pozytywnym aspektem braku ratyfikacji jest być może fakt, że sprawi on, iż europejskie wybory znajdą się w centrum uwagi.

The only positive aspect of non-ratification is perhaps that it will make the European elections the centre of attention.

Chciałbym wreszcie podkreślić, że w centrum uwagi nowej strategii w zakresie dostępu do rynku powinny być małe i średnie przedsiębiorstwa.

Finally, I should like to stress that small and medium-sized enterprises must be at the heart of the new market access strategy.

Oznacza to zatem, że efektywność energetyczna, budynki, logistyka transportowa, elektronika, silniki elektryczne, wszystkie te elementy muszą być w centrum naszej uwagi w latach 2009 i 2010.

This therefore means that energy efficiency, buildings, transport logistics, electronics, electric engines, all of these things now need to be the focus of our attention in 2009 and 2010.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

bułat · buława · bułeczka · bułeczki · Bułgar · Bułgaria · bułgarski · bułka · by · być · być-w-centrum-uwagi · bycie · byczek · byczy · Bydgoszcz · Bydgoszczanin · bydlak · bydlę · bydło · Byk · byki

More translations in the bab.la Finnish-English dictionary.