Polish-English translation for "chemioterapia"

PL chemioterapia English translation

PL chemioterapia
play_circle_outline
{feminine}

chemioterapia (also: chemoterapia)
Pacjenci dorośli z nowotworem i objawową niedokrwistością leczeni chemioterapią
Adult cancer patients with symptomatic anaemia receiving chemotherapy
Do dwóch badań rekrutowano pacjentów, którzy byli leczeni chemioterapią.
Two of the studies recruited patients who were being treated with chemotherapy.
Leczenie objawowej niedokrwistości wywołanej chemioterapią u pacjentów z chorobą nowotworową
Treatment of symptomatic chemotherapy induced anaemia in cancer patients

Context sentences for "chemioterapia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishw leczeniu raka), gdy chemioterapia zatrzymuje wytwarzanie krwinek w szpiku kostnym.
types of cancer where Nespo can be used are ‘ non-myeloid’ (do not affect the bone marrow).
Polishw leczeniu zaawansowanego raka jajnika u pacjentek, u których chemioterapia I rzutu
For treatment of advanced ovarian cancer in women who have failed a first-line platinum-based
PolishDo dwóch badań rekrutowano pacjentów, którzy byli leczeni chemioterapią.
Subcutaneous and intravenous use after reconstitution as directed.
PolishPodczas tych badań leukocytozy nie leczono chemioterapią.
In these studies, leukocytosis was not treated with chemotherapeutic medicinal products.
PolishDo dwóch badań rekrutowano pacjentów, którzy byli leczeni chemioterapią.
The terminal half-life is higher than after intravenous administration, with an average of 13 - 28 hours.
Polishdo Chemioterapia na Nespo podaje się raz na tydzień lub raz na trzy tygodnie w pojedynczym wstrzyknięciu, pod ia powierzchnię skóry. en ol
Nespo is given as a single injection, either once a week or once every three weeks, under your skin.
PolishW obu grupach wszystkim pacjentom (nie leczonym wcześniej chemioterapią) podawano w odpowiednich ilościach kwas foliowy i witaminę B12.
In both treatment arms, these chemonaive patients were fully supplemented with folic acid and vitamin B12.
Polishchemioterapią w celu osiągnięcia stężenia hemoglobiny poniżej 13 g/ dl jest niejasny, ponieważ zweryfikowane dane uwzględniały niewielu pacjentów z powyższymi cechami.
haemoglobin concentrations less than 13 g/ dL, is unclear because few patients with these characteristics were included in the data reviewed.
PolishZakres, w jakim wyniki te mogą dotyczyć podawania rekombinowanej erytropoetyny ludzkiej pacjentom z nowotworem leczonym chemioterapią, w celu uzyskania stężeń hemoglobiny
The extent to which these outcomes might apply to the administration of recombinant human erythropoietin to patients with cancer, treated with