Professional translators one click away

Polish-English translation for "chemioterapia"

 

"chemioterapia" English translation

Results: 1-21 of 40

chemioterapia {noun}

chemioterapia {f} (also: chemoterapia)

chemotherapy {noun}

Do dwóch badań rekrutowano pacjentów, którzy byli leczeni chemioterapią.

Two of the studies recruited patients who were being treated with chemotherapy.

Taxotere w skojarzeniu z pochodnymi platyny u pacjentów nieleczonych dotąd chemioterapią

TAXOTERE in combination with platinum agents in chemotherapy-naïve patients

Zykonotyd jest przeciwwskazany w połączeniu z chemioterapią dooponową (patrz punkt 4. 5).

Ziconotide is contraindicated in combination with IT chemotherapy (see section 4.5).

Zykonotyd jest przeciwwskazany w połączeniu z chemioterapią dooponową (patrz punkt 4. 3).

Ziconotide is contraindicated in combination with IT chemotherapy (see section 4.3).

Preparat Glivec był także skuteczniejszy niż standardowa chemioterapia u pacjentów z ALL.

Glivec was also better than standard chemotherapy in patients with ALL.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "chemioterapia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

w leczeniu raka), gdy chemioterapia zatrzymuje wytwarzanie krwinek w szpiku kostnym.

types of cancer where Nespo can be used are ‘ non-myeloid’ (do not affect the bone marrow).

lek LITAK został przepisany przez lekarza specjalistę doświadczonego w chemioterapii chorób

your treatment with LITAK has been prescribed by a qualified doctor experienced in cancer

w leczeniu zaawansowanego raka jajnika u pacjentek, u których chemioterapia I rzutu

For treatment of advanced ovarian cancer in women who have failed a first-line platinum-based

U pacjentów otrzymujących pegfilgrastym po chemioterapii cytotoksycznej obserwowano bardzo od

The mechanism of vasculitis in patients receiving Neupopeg is unknown. od

Do dwóch badań rekrutowano pacjentów, którzy byli leczeni chemioterapią.

Subcutaneous and intravenous use after reconstitution as directed.

dzień 1., przed rozpoczęciem chemioterapii FOLFOX- 4, co 2 tygodnie

5-fluorouracil IV bolus/ infusion, each on Days 1 and 2 Day 1, prior to FOLFOX-4, every 2 weeks

Był poddawany chemioterapii, stracił włosy, przestał jeść, okropnie cierpiał...

He had chemo, lost his hair, stopped eating, suffered horribly...

− Lec zenie pacjentów z niedokrwistością w przebiegu chemioterapii

The maximum dose should not exceed 200 IU/ kg 3 times per week.

Podczas mojej drugiej chemioterapii, moja matka bardzo się rozchorowała i pojechałam ją odwiedzić.

In my second chemo, my mother got very sick and I went to see her.

Leki osłaniające w chemioterapii przeciwnowotworowej, kod ATC:

Detoxifying agents for antineoplastic treatment, ATC code:

Podczas tych badań leukocytozy nie leczono chemioterapią.

In these studies, leukocytosis was not treated with chemotherapeutic medicinal products.

Do dwóch badań rekrutowano pacjentów, którzy byli leczeni chemioterapią.

The terminal half-life is higher than after intravenous administration, with an average of 13 - 28 hours.

Docetaxel Winthrop w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną

Docetaxel Winthrop in combination with doxorubicin

Docetaxel Winthrop w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną:

Docetaxel Winthrop in combination with doxorubicin

Nie ma problemów psychicznych występujących przy chemioterapii.

There's none of what is called the "chemo head."

Wpływ innych, podawanych jednocześnie chemioterapii na wydalanie produktu Avastin nie jest klinicznie znamienny.

The effect of other co-administered chemotherapies on Avastin clearance is considered not clinically significant.

Dwa z badań rekrutowały pacjentów poddawanych chemioterapii.

Two of the studies recruited patients who were

TAXOTERE w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną

TAXOTERE in combination with doxorubicin

TAXOTERE w chemioterapii skojarzonej z doksorubicyną:

TAXOTERE in combination with doxorubicin

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Neupopeg u pacjentów otrzymujących wysokie ia dawki chemioterapii. len

is or The safety and efficacy of Neupopeg have not been investigated in patients receiving high dose
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

Even more translations in the English-Esperanto dictionary by bab.la.