Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "choroba crohna"

Translation

"choroba crohna" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "choroba crohna" in English

 

Context sentences

Context sentences for "choroba crohna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa i chorobą Leśniowskiego- Crohna.

au psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis and Crohn's disease patients.

Preparatu Remicade nie badano u pacjentów z chorobą Crohna w wieku poniżej 6 lat.

Remicade has not been studied in patients with Crohn's disease below the age of 6 years.

Nie badano preparatu Remicade u dzieci z chorobą Crohna, w wieku poniżej 6 lat.

Remicade has not been studied in children with Crohn’s d isease below the age of 6 years.

zc Choroba Leśniowskiego- Crohna jest chorobą zapalną przewodu pokarmowego.

ris Crohn's disease is an inflammatory disease of the digestive tract.

Pacjenci z chorobą Leśniowskiego- Crohna otrzymują najpierw inne leki.

If you have Crohn's disease you will first be given other medicines.

Pacjenci z chorobą Leśniowskiego- Crohna otrzymują najpierw inne leki.

If you have Crohn’s disease you will first be given other medicines.

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna przeciwciała przeciw adalimumabowi stwierdzono u go

Because immunogenicity analyses are product-specific, comparison of antibody rates with those from no

Choroba Crohna Choroba Crohna jest zapalną chorobą jelit.

Crohn’s disease Crohn’s disease is an inflammatory disease of the bowel.

Mediana końcowego okresu półtrwania dla dawki 5 mg/ kg u dzieci z chorobą Crohna wyniosła 10, 9 dnia.

The median terminal half-life for the 5 mg/ kg dose in paediatric patients with Crohn's disease is 10.9 days.

Badania kliniczne w chorobie Leśniowskiego- Crohna.

r ge transient and resolved on continued treatment.

Szybkie zmniejszenie aktywności białka C- reaktywnego obserwowano również u pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna.

A rapid decrease in CRP levels was also observed in patients with Crohn's disease.

W chorobie Crohna preparat Remicade porównywano z placebo (nieaktywnym preparatem) u 1 090 pacjentów w czterech badaniach.

For Crohn's disease, Remicade has been compared with placebo (a dummy treatment) in 1,090 patients in four studies.

U pacjentów z chorobą Crohna, którzy otrzymywali leczenie podtrzymujące około 6- 13 % wytworzyło przeciwciała przeciwko infliksymabowi.

Of Crohn's disease patients who received maintenance treatment, approximately 6-13 % developed antibodies to infliximab.

Choroba Crohna u dzieci:

Remicade is indicated for:

Choroba Crohna u dzieci

Pediatric Crohn's disease

Choroba Crohna u dorosłych:

Adult Crohn's disease:

U pacjentów z chorobą Leśniowskiego- Crohna przeciwciała przeciw adalimumabowi stwierdzono u 7 z 269 pacjentów (2, 6 %) leczonych adalimumabem.

In patients with Crohn's disease, anti-adalimumab antibodies were identified in 7/ 269 subjects (2.6 %) treated with adalimumab.

Przekaźnik ten uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego i wykrywa się go w wysokich stężeniach u pacjentów z aktywną chorobą Leśniowskiego- Crohna.

This messenger is involved in causing inflammation and is found at high levels in patients with active Crohn's disease.

Zwykle stosowany schemat dawkowania w chorobie Leśniowskiego- Crohna to 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg co drugi tydzień począwszy od 2. tygodnia.

The usual dose regimen for Crohn's disease is 80 mg atWeek 0 and followed by 40 mg every other week starting at week 2.

Zwykle stosowany schemat dawkowania w chorobie Leśniowskiego- Crohna to 80 mg w tygodniu 0, a następnie 40 mg co drugi tydzień począwszy od 2. tygodnia.

The usual dose regimen for Crohn's disease is 80 mg at Week 0 and followed by 40 mg every other week starting at Week 2.
 

Forum results

"choroba crohna" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More in the German-English dictionary.