Internship offers in many countries

Polish-English translation for "choroby nerek"

Translation

"choroby nerek" English translation

Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "choroby nerek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "choroby nerek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.

if you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.

Uważa się, że przeciwciała te związane są z rozwojem choroby nerek w przebiegu tocznia.

These antibodies are thought to be linked to the development of lupus kidney disease.

Pacjenci, którzy cierpią na choroby nerek powinni rzadziej przyjmować preparat Hepsera.

Patients who have problems with their kidneys should take Hepsera less frequently.

ostatnio przebytej choroby; choroby wątroby lub nerek; zwiększonego wysiłku fizycznego;

Like all medicines, Humalog can cause side effects, although not everybody gets them.

Leczenie objawowej niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek u dorosłych i

Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (CRF) inadult and

jeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.

if you have severe medic al conditions that leave you very weak, including severe kidney

Leczenie objawowej niedokrwistości w przebiegu przewlekłej choroby nerek u dorosłych i

Treatment of symptomatic anaemia associated with chronic renal failure (CRF) in adult and

Preparatem Exjade mogą być leczeni tylko pacjenci, u których nie występują choroby nerek.

Only patients who have no problems with their kidneys can be treated with Exjade.

jeśli pacjent zauważy znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw choroby nerek).

if you notice a marked decrease in your urine output (sign of kidney problem).

jeśli występują ciężkie choroby osłabiające organizm, w tym ciężkie choroby nerek.

have severe medic al conditions that leave you very weak, including severe kidney disease.

Trizivir jest przeciwwskazany u pacjentów w końcowym stadium choroby nerek.

Trizivir is contraindicated in patients with end-stage renal disease.

W przypadku ciężkiej choroby nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę do 1 tabletki na tydzień.

If you have severe kidney problems, your doctor may reduce your dose to one tablet per week.

jeśli u pacjenta występują choroby nerek (np. niewydolność nerek i nieprawidłowe wyniki badań

if you have kidney problems (e.g. kidney failure and abnormal kidney function test).

jeśli występują choroby wątroby, nerek lub serca obecnie lub w przeszłości.

if you have a liver, kidney or heart problem, or used to have one.

jeśli kiedykolwiek występowały choroby nerek, niewydolność nerek lub konieczne było

if you have or have ever had kidney problems, kidney failure or have needed dialysis, or if you

jeśli u pacjenta występują choroby nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek) i (lub) choroby

if you have kidney problems (severely impaired renal function) and/ or liver problems (severely

: jeśli u pacjenta występują choroby nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek) i (lub)

if you have kidney problems (severely impaired renal function) and/ or liver problems (severely

podtrzymująca w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi 300 mg jeden raz na dobę.

maintenance dose for the treatment of associated kidney disease.

jakiekolwiek choroby nerek lub zaburzenia zdrowia wyst puj ce w przeszło ci lub obecnie.

any kidney problems, or any past or present medical problems.

Leczenie pacjentów dorosłych i dzieci z objawową niedokrwistością w przebiegu przewlekłej choroby nerek:

Treatment of symptomatic anaemia in adult and paediatric chronic renal failure patients:
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

More translations in the Finnish-English dictionary.