Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "co to znaczy?"

 

"co to znaczy?" English translation

Results: 1-21 of 63

co to znaczy?

Co to znaczy, że jedna rzecz może zarazem wibrować i być nieruchomą w tym samym czasie?

What does it mean for one thing to be both vibrating and not vibrating at the same time?

Co to znaczy potraktować serio zaoferowanie nadziei miliardowi na dnie?

So, what does it mean to get serious about providing hope for the bottom billion?

Co to znaczy, że ciasto się zakwasza?

What does it mean, "dough becomes leaven"?

Co to znaczy być chłopcem?

What does it mean to be a boy?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "co to znaczy?" in English

 

Context sentences

Context sentences for "co to znaczy?" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dorwę tę kobietę z pralni, która zawsze wydaje się wiedzieć co to znaczy być miłym.

I'll get that lady at the laundromat who always seems to know what being nice is.

W języku branżowym mówi się czasem o przełomowym sukcesie. ~~~ Co to znaczy?

When you guys hear this industry term, a breakout hit, what does that mean?

(SV) W Szwecji mamy doświadczenie, co to znaczy być w poważnych długach.

(SV) In Sweden, we have experienced what it means to be in serious debt.

Powiem tylko, " Res ipsa loquitur ", jeśli w ogóle wiesz co to znaczy.

I'd say, " Res ipsa loquitur, " if I thought you knew what it meant.

Sądzę, że przede wszystkim najważniejszym jest uzmysłowić sobie, co to znaczy być niewidomym.

I think first it's important for us to recognize what it is to be blind.

W dojrzałym wieku 30 lat, Dużo myślę co to znaczy być dorosłym w tym okropnym, pięknym okresie.

We actually just got "middle class" in Colorado Springs, Colorado, but you get the picture.

Jeśli powiększymy ten obraz, będę mógł pokazać wam co to znaczy.

So if I zoom into that picture, I can just show you what it means.

To zawsze wydawało mi sie pogłebieniem poczucia tego, co to znaczy być miłosiernym Samarytaninem.

This always seemed to me to be a deepening of the sense of what it means to be a Good Samaritan.

Ponadto chciałbym państwu zadać jedno pytanie: co to znaczy konkurencyjny węgiel?

Moreover, I would like to ask you: what is competitive coal?

K-R-Z-E-S-Ł-O to słowo na to, lecz obraz tego to uniwersalny symbol Wszyscy wiedzą, co to znaczy.

So for example, C-H-A-I-R is the English word for that, but a picture of this is a universal symbol.

Co to znaczy, mieć materialny model, który by tak wyglądał?

What did it mean to actually have a physical model that looked like this?

Sam zostałem dotknięty klęska powodzi dziesięć lat temu, więc wiem, co to znaczy.

I was myself affected by a disastrous flood 10 years ago, so I am very well aware of what is involved.

Wiem, co to jest, ale nie wiem, właściwie, co to znaczy.

I know what it is but I don't actually know what it means.

Odpowiedziałam: "Mam siedem lat." Ojciec uśmiechnął się i powiedział: "I wiesz co to znaczy, prawda?"

And I said, "I'm seven." ~~~ And my father smiled and said, "Well, you know what that means, don't you?"

Sam nie jestem pewien co to znaczy, ale nieźle brzmi.

I'm not sure myself what it means but it sounds good anyway.

Jeśli zgodzicie się z analizą faktów, lecz nie macie poczucia nagłości, to co to znaczy?

If you agree with the factual analysis, but you don't feel the sense of urgency, where does that leave you?

Potrzebujemy nowe wzory tego co to znaczy być liderem.

We need new models of what it means to be a leader.

Czy możemy się dowiedzieć, co to znaczy w praktyce?

Could we please be told what that might mean in practice?

Widzicie, ten stereotyp mężczyzny ma w sobie wszystkie składniki tego jak definiujemy co to znaczy być mężczyzną.

See this man box has in it all the ingredients of how we define what it means to be a man.

Może nie wszyscy rozumieją, co to znaczy.

Now, monsoon, the root of the word "monsoon" comes from the word "season."
 

Forum results

"co to znaczy?" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

cmokać · cmokier · cmoknąć · CMOS · cnota · cnotka · cnotliwie · cnotliwy · cnoty · co · co-to-znaczy · Coca-Cola · cockney · CODASYL · codzienna · codziennie · codzienność · codzienny · cofać · cofacz · cofanie

More translations in the English-Romanian dictionary.