Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "cykl"

 

"cykl" English translation

Results: 1-21 of 213

cykl {noun}

cykl {m} (also: rower, krąg)

cycle {noun}

Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć - jest nią cykl kontrolny.

There is one further point I would like to mention and that is the test cycle.

maksymalnie o 1cykl leczenia, tak aby ustąpiły objawy zatrucia stopnia 3 i 4.

treatment cycle can be considered for the resolution of grade 3 and 4 events.

Ponieważ Prac- tic całkowicie eliminuje produkcję jaj, przerywa cykl życiowy pcheł.

Since Prac-tic completely eliminates egg production, it breaks the flea life cycle.

Następny cykl strategii nie może zatem być tylko kolejnym zadaniem biurokratycznym.

The next cycle of the Strategy must not be just another bureaucratic exercise.

Cykl leczenia Trocoxilem nie powinien przekroczyć 7 kolejnych dawek (6, 5 miesiąca).

A treatment cycle with Trocoxil should not exceed 7 consecutive doses (6.5 months).
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "cykl":

 

Similar translations

Similar translations for "cykl" in English

 

Context sentences

Context sentences for "cykl" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jeden cykl PDT obejmuje jedno wstrzyknięcie leku oraz jedno lub dwa naświetlania.

One course of PDT consists of one injection plus one or two light applications.

Jeśli cykl leczenia zostanie przerwany zbyt wcześnie, zakażenie może powrócić.

If the treatment course is stopped too early the infection may start up again.

Należy wykonać trzy oddzielne cykle podawania preparatu od dnia 0, 14 i 60- tego.

Three separate 5-day treatments must be performed at day 0, day 14 and day 60.

tygodnie po podstawowym cyklu szczepień 17 miesięcy po podstawowym cyklu szczepień

months after the primary vaccination course 24 months after the first revaccination

Nie ustalono dokładnego okresu odporności uzyskanej w wyniku przyjęcia cyklu 3 dawek.

The exact duration of immunity following a 3-dose series has not been established.

Cykl szczepień powinien obejmować co najmniej trzy wstrzyknięcia szczepionki HBVAXPRO.

A course of vaccination should include at least three injections of HBVAXPRO.

Aby cykl szczepienia był kompletny muszą być podane wszystkie trzy dawki szczepionki.

All three doses must be administered to complete the vaccination regimen.

Krótkie cykle kortykosteroidów można stosować w połączeniu z produktem TYSABRI.

Short courses of corticosteroids can be used in combination with TYSABRI.

Leczenie mitratapidem u danego psa należy ograniczyć do jednego cyklu leczenia.

Mitratapide therapy should be restricted to one treatment course for an individual dog.

Aby cykl szczepienia był kompletny muszą zostać podane wszystkie trzy dawki szczepionki.

All three doses must be administered to complete the vaccination regimen.

Należy upewnić się, że został ukończony pełen cykl szczepienia złożony z czterech dawek.

Make sure you finish the complete vaccination course of four injections.

W pierwszych miesiącach leczenia mogą występować krwawienia i plamienia w trakcie cyklu.

Breakthrough bleeding and spotting may occur during the first months of treatment.

Preparat Luveris musi być podawany jako cykl codziennych wstrzyknięć, jednocześnie z FSH.

Luveris should be given as a course of daily injections simultaneously with FSH.

Zaleca się, aby stosować nie więcej niż trzy cykle leczenia w okresie ciąży.

It is recommended that no more than three retreatments should be used during a pregnancy.

Ważne jest zażywanie leku aż do zakończenia zaleconego cyklu leczenia.

It is important that you take this medicine until you finish the prescribed course.

Fasturtec jest podawany przed lub na początku podawania cyklu chemioterapii.

Fasturtec is to be given to you before or during the start of your course of chemotherapy.

Jeśli ciąża wystąpi w czasie trwania cyklu szczepienia, należy skonsultować się z lekarzem.

If pregnancy occurs during the course of vaccination your doctor should be consulted.

Zaleca się, aby stosować nie więcej niż trzy cykle leczenia w okresie ciąży.

It is recommended that no more than three re- treatments should be used during a pregnancy.

Należy się upewnić, że ukończono cykl szczepienia składający się z dwu dawek szczepionki.

Make sure you finish/ your child finishes the complete vaccination course of two injections.

Kiedy drugi skończy mówić daje znać pierwszemu i cykl się powtarza.

And then they talk, and then we pass the baton back and forth between each other.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

cygaro · cyjanek · cyjanina · cyjanowodór · cyjanoza · cyk · cykać · cykada · cykanie · cykata · cykl · cykle · cykliczna · cykliczne · cykliczny · cyklina · cykliniarka · cykliniarz · cyklinować · cykloheksan · cyklon

Search for more words in the English-Norwegian dictionary.