Polish-English translation for "człowiek"

PL człowiek English translation

PL człowiek
volume_up
{masculine}

człowiek (also: mąż, pan, mężczyzna, pionek)
volume_up
man {noun}
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który dostanie roztropności.
Happy is the man that findeth wisdom, And the man that getteth understanding.
Ale człowiek umiera, zemdlony będąc, a umarłszy człowiek gdzież jest?
But man dieth, and is laid low: Yea, man giveth up the ghost, and where is he?
Człowiek na koniu i człowiek na ziemi Człowiek na koniu i człowiek na ziemi to dwie zupełnie różne rzeczy.
Man on a horse and a man on the ground -- that is viewed as two totally different things.
człowiek
volume_up
human {noun}
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
"Człowiek kontra Szympans"... zaledwie kilka chromosomów odróżniających nas od szympansów.
This is "Human vs. Chimps" -- the few chromosomes that distinguish us from chimps.
Człowiek stojący przed niezabezpieczoną kapsułą natychmiast by zginął.
A human standing in front of an unprotected capsule would die instantly.
człowiek
Uważam, że żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia drugiej istocie ludzkiej.
I believe that no person has the right to take another human being's life.
W każdym razie nie żaden człowiek, ponieważ bohaterem historii jest określony stan.
No human being, at any rate. For the hero of this novel is a state of mind.
Warto czasami zastanowić się nad tym czy człowiek w ogóle może być nielegalny.
It is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
człowiek (also: osobnik, osoba)
volume_up
person {noun}
To problem strukturalny i spowodował go jeden człowiek: premier Zapatero.
This is a structural problem and it is caused by one person: Mr Zapatero.
Po pierwszy, czy człowiek ma prawo decydować o życiu drugiego człowieka?
First, does one person have the right to decide about another person's life?
Co sekundę jeden człowiek gdzieś na świecie zaraża się gruźlicą.
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
człowiek
volume_up
mayne {noun} [Amer.] [slg.]

trending_flat
"zwykły"

człowiek (also: natura ludzka)
volume_up
flesh and blood {o.sg.} [idiom]

Context sentences for "człowiek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCzłowiek, który oszukał diabła
Polishgdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy
PolishJest to produkt, który je każdy człowiek na świecie i ciężko z niego zrezygnować.
This is the product that everyone in the world eats, that is so difficult to give up.
PolishCzłowiek, który się chlubi darem zmyślonym, jest jako wiatr i obłoki bez deszczu.
[As] clouds and wind without rain, [So is] he that boasteth himself of his gifts falsely.
PolishWięc człowiek w Bangladeszu zalany przez powódź w 2100 będzie miał czas do 2106.
So the guy in Bangladesh who gets a flood in 2100 can wait until 2106.
PolishCzłowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony.
The liberal soul shall be made fat; And he that watereth shall be watered also himself.
PolishCzłowiek swej myśli, szuka tego, co mu się podoba, a w każdą rzecz wtrąca się.
He that separateth himself seeketh [his own] desire, And rageth against all sound wisdom.
PolishCzłowiek budził się, walcząc o oddech, bo zmieniła się biochemia krwi.
So you'd wake up gasping with breath, because your blood chemistry has changed.
PolishSkosztujcież, a obaczcie, jako jest dobry Pan: błogosławiony człowiek, który w nim ufa.
Oh fear Jehovah, ye his saints; For there is no want to them that fear him.
PolishI stałem się jako człowiek, który nic nie słyszy, i niema odporu w ustach swoich.
For in thee, O Jehovah, do I hope: Thou wilt answer, O Lord my God.
PolishMusi mu się całkowicie poddać, tak jak człowiek poddaje się anestezjologowi.
It has to totally surrender, as one surrenders to an anesthesiologist.
PolishTamby się człowiek szczery rozprawił z nim, i byłbym wolnym wiecznie od sędziego mego.
There the upright might reason with him; So should I be delivered for ever from my judge.
PolishJest to rzecz wiadoma od samego początku i człowiek się na to zgadza.
You know this in advance and that is what you agree to from the very start.
PolishAle zakon nie jestci z wiary; lecz "człowiek, który by je czynił, żyć będzie przez nie".
and the law is not of faith; but, He that doeth them shall live in them.
PolishPo drugie, nie istnieją dowody, że to przede wszystkim człowiek przyczynia się do zmian klimatu.
Secondly, there is no evidence that mankind is dominantly causing climate changes.
PolishPrędko chce człowiek zazdrościwy zbogatnieć, a nie wie, iż nać niedostatek przyjdzie.
he that hath an evil eye hasteth after riches, And knoweth not that want shall come upon him.
PolishW Bogu mam nadzieję, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek.
Thy vows are upon me, O God: I will render thank-offerings unto thee.
PolishSamą tylko pychą człowiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość.
By pride cometh only contention; But with the well-advised is wisdom.
PolishBył to doktor Kean, człowiek, którego znałam tylko z opowieści mamy.
(Laughter) Oh, that guy. ~~~ And, but of course, actually, it did click.
PolishCzłowiek ten rozpocząłby urzędowanie sprzedając to miejsce, a nikt nie ośmieliłby się narzekać.
He would start by selling this place off and nobody would dare to complain.