Search for the most beautiful word
Levant
solid body

VOTE NOW

Polish-English translation for "diabeł"

 

"diabeł" English translation

Results: 1-24 of 51

diabeł {noun}

diabeł {m} (also: bies, czart)

devil {noun}

Diabeł tasmański zawdzięcza swoją nazwę przerażającym dźwiękom jakie wydaje w nocy.

The Tasmanian devil got its name from the terrifying nocturnal scream that it makes.

To zwolnienie ma ogólny charakter, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach.

This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.

gdzie diabeł nie może, tam babę pośle

where the Devil cannot go himself, he sends a woman

Kiedy jednak w grę wchodzą działania, diabeł często tkwi w szczegółach.

When it comes to that action, the devil is often in the detail, however.

diabeł tkwi w szczegółach

the devil’s in the detail

diabeł {m} (also: chochlik, demon, zły duch, belzebub)

demon {noun}

diabeł {m} (also: zły duch)

daemon {noun}

diabeł {m} (also: licho)

dickens {noun} [oldfsh.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "diabeł":

 

Similar translations

Similar translations for "diabeł" in English

 

Context sentences

Context sentences for "diabeł" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ale kiedy jest ponad 100 typów, do diabła, któryś musi być doskonały.

When they came in 100 flavors, damn it, one of them should've been perfect.

Pamiętajmy zatem stare powiedzenie: "co nagle, to po diable”.

We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.

Kim pan do diabła jest, żeby mnie o coś takiego oskarżać?"

Who the hell are you to accuse me of something like this?'"

Będę walczyć o moje zasady i niech was wszystkich diabli.

I will stand up for my principles and to hell with the lot of you.

Po kiego diabła, w Ameryce, robimy spis ludności w 2010 r. Wydajemy 10 miliardów dolarów.

Why in the heck in America are we doing a census in 2010?

W międzyczasie Włosi zapragnęli uczynić jedyną słuszną rzecz: zagłosować i posłać rząd do diabła.

Meanwhile, Italians would like to do the only right thing: start voting and tell the government to go to hell.

Opracowujecie tylko projekty i do diabła z każdym, kto może się nie zgadzać lub mieć inny pogląd.

You just carry on with the projects and to hell with anyone who might not agree or have a different point of view.

Był tam diabeł morski wielki jak mój samolot.

I saw a manta ray that looked as big as the plane I was flying in.

Niektórzy mówią: "Do diabła, 11.września zrobił to za was."

Some people say, "Hell, 9/11 did it for you."

Co to do diabła ma być, mikrofalowe gówno?

What the hell is this microwave-fight bullshit?

Więc, po co do diabła się tym przejmujemy?

Now, why the hell would we bother to do this?

"Do diabła," myśli facet, "Jest sierpień.

"Well, damn it," this guy is thinking, "It's August.

Nie mam pojęcia co ja tu do diabła robię.

I don't know what the hell I'm doing here.

Jak do diabła zrobić telefon w trzy tygodnie, jeśli te rzeczy potrzebowały setek milionów lat aby się rozwinąć?

How the hell do I do a telephone in three weeks, when you get these things that take hundreds of million years to evolve?

Szeroka perspektywa jest konieczna także w przypadku innowacji, ale czasem diabeł tkwi w szczegółach.

The picture needs to be big when it comes to innovation, too, but sometimes the answer is to be found in the small things.

Czym, do diabła, jest wirus paragrypy typu 4?

Well, what the hell's parainfluenza-4?

Co do diabła oni zrobili tej rybie?

What the fuck did they do to this fish?

Madeleine, co ty do diabła robisz?

Madeleine, what the hell are you doing?

Za kogo wy się do diabła uważacie?

Just who the hell do you people think you are?

Pierwszy wstrząs boli jak diabli.

The first shock hurts like hell.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to carry coals to Newcastle, cock of the walk, to feel someone's collar, fall off the wagon, to die in the last ditch

Similar words

Have a look at the English-French dictionary by bab.la.