Polish-English translation for "doskonały"


Did you mean: doskonalić

PL doskonały English translation

doskonały {adj. m}
doskonale {adv.}
doskonale {interj.}

PL doskonały
play_circle_outline
{adjective masculine}

doskonały (also: świetny, wyśmienity, dobitny, wyborny)
Jest to doskonały symbol transformacji Unii Europejskiej.
It is an excellent symbol of the transformation of the European Union.
Zapewnia doskonały nadzór dla sklepów detalicznych, szpitali i banków.
It offers excellent surveillance for retail stores, hospitals and banks.
Jest to doskonały przykład korzyści płynących z Unii Europejskiej.
This is an excellent example of the benefits of the European Union.
doskonały (also: wyborny, w sam raz, idealny, perfekcyjny)
Należy przyjąć do wiadomości, że doskonały system emerytalny nie istnieje.
It should be recognised that there is no such thing as a perfect pension system.
Jest to doskonały przykład manii bezpieczeństwa, która ma tu miejsce.
This is the perfect example of the mania for security which is going on here.
Oczywiście, nie jest on doskonały, można wprowadzić kilka ulepszeń.
It is not perfect, of course, there are a few improvements to be made.
doskonały (also: wytrwały, nieustępliwy)
doskonały (also: skończony, wytrawny)
doskonały (also: niezwykły, wyjątkowy, wspaniały, świetny)
To z pewnością doskonały kompromis.
doskonały (also: odlotowy, wspaniały, świetny, odjazdowy)
play_circle_outline
awesome {adj.} [coll.]
doskonały (also: tip-top)
doskonały (also: wspaniały)
play_circle_outline
gradely {adj.} [Brit.]
doskonały (also: piękny, ładny, wspaniały, świetny)
Foki to piękne morskie zwierzęta - ja sama uświadomiłam sobie podczas tego procesu, iż mają one doskonały PR - jednak dla niektórych wciąż pozostają jedynie szczurami wodnymi.
Seals are very beautiful marine animals - in fact, I have realised during this process that they have great PR - but to some they are the rats of the sea.
doskonały (also: wspaniały)
play_circle_outline
cracking {adj.} [Brit.] (game, goal, start)
doskonały (also: bezproblemowy, nieskazitelny, idealny)
doskonały (also: wspaniały)
play_circle_outline
wicked {adj.} [coll.] (great)
doskonały (also: wybitny, znakomity)
play_circle_outline
eximious {adj.} [poet.]
doskonały (also: nienaganny, nieskazitelny, idealny, perfekcyjny)
doskonały (also: znakomity, superlatywny, najprzedniejszy)

trending_flat
"strzelec"

doskonały (also: wyborowy)
play_circle_outline
prolific {adj.} (scorer)

trending_flat
"jakość dźwięku"

doskonały
play_circle_outline
pitch-perfect {adj.} (audio quality)

Context sentences for "doskonały" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishdoskonale coś znać
Polishudać się doskonale
Polishdoskonale się bawić
PolishJest Pani wyjątkowo hojna i doskonale prowadzi Pani obrady.
Madam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
PolishDramatyczne skutki tak zwanych środków oszczędnościowych są doskonale widoczne.
The dramatic effects of the so-called austerity measures are highly visible.
Polish. - Po pierwsze, tureckie liry są mi doskonale znane.
Vice-President of the Commission. - First, the Turkish lira is very well known to me.
PolishEuropol działa doskonale w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości w Europie.
Europol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.
PolishDokument sprawozdawczyni jest doskonale przygotowany, tak jak wszystkie jej dokumenty.
The rapporteur's document is excellently prepared, as are all of her documents.
PolishUkraińskie dążenie do członkostwa w UE i NATO jest również doskonale udokumentowane.
The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
PolishDoskonale rozumiem przyczyny obecnej utraty zaufania ze strony konsumentów.
I can well understand why consumer confidence should be shaken at this moment.
PolishPragnę zapewnić cię, Caroline, że doskonale rozumiem problem, o którym mówisz.
My dear British friends, I do understand, Caroline, I can see your problem.
PolishDoskonale wiemy, że Francja i kraje skandynawskie podjęły pozytywne działania.
We know full well that France and Scandinavia have taken positive measures.
PolishDoskonale zdaję sobie sprawę z historycznego znaczenia Kosowa dla narodu serbskiego.
I am very conscious of Kosovo's historical importance for the Serbian people.
PolishJako ktoś, kto żyje w regionie górskim, doskonale rozumiem, co się tam wydarzyło.
As someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
PolishDoskonale jednak wiemy, że istnieją rozbieżności w podejściu państw członkowskich.
But we know very well that there are divergences in the approaches of the Member States.
PolishPrzemysł drobiarski i wieprzowiny UE jest bardzo konkurencyjny i doskonale się rozwija.
We have a very competitive and successful poultry and pig industry in the EU.
PolishEuropejskie kraje osiągają doskonałe wyniki w zakresie projektów badawczych.
European states clearly operate at a very high level in research projects.
PolishDoskonale wiemy, że spekulanci poprzez Grecję namierzają strefę euro i naszą walutę.
We all know that, through Greece, speculators are targeting the euro area and the euro.
Polish. ~~~ Doskonale wiem, dlaczego.
And this woman says, "My brother's never gotten a card, and I know exactly why.
PolishChorwackie władze doskonale zdają sobie sprawę, co jeszcze pozostało do zrobienia.
The Croatian authorities are well aware of what they still need to do.