Polish-English translation for "drgawka"

PL drgawka English translation

EN

PL drgawka
volume_up
{feminine}

drgawka (also: spazm)
volume_up
spasm {noun}
pogorszenie smaku, zaburzenia czucia (parestezje), drżenie, kurcze lub drgawki, silny ból głowy
reduced taste, altered sensation (paraesthesia), shaking (tremor), spasms/ convulsions (seizures), severe
Bakterie te produkują toksyny (trucizny), które mogą wywoływać sztywność mięśni, bolesne skurcze mięśni, drgawki, a nawet zgon.
The bacteria release a toxin (poison), which can cause muscle stiffness, painful muscle spasms, fits and even death.
Rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): drgawki, wrzód w obrębie jelit i ból w klatce piersiowej (prawdopodobnie wywołany przez skurcz naczyń wieńcowych).
Rare (less than 1 in 1,000 patients but more than 1 in 10,000 patients): convulsions, ulcer in the intestine and chest pain (probably caused by coronary spasm).

Synonyms (Polish) for "drgawka":

drgawka