How to write a CV in English

Polish-English translation for "dziadek"

 

"dziadek" English translation

Results: 1-31 of 31

dziadek {noun}

dziadek {m} (also: dziad)

grandfather {noun}

A ja zaczynam świrować, bo nie mam pojęcia w jakim bagnie siedział mój dziadek.

And I started freaking out, because I don't know what kind of crap my grandfather was into.

Latem, po moim pierwszym roku studiów, na raka zmarł mój dziadek.

And then came the summer after my freshman year, when my grandfather passed away due to cancer.

To mój dziadek zdecydował, że potrzebują fałszywych dokumentów.

It was my grandfather who decided they needed false documents.

Mój dziadek był drwalem podczas Olimpiady, więc teraz wyładowuję sporo karmy drzewnej.

My grandfather had been a lumberjack in the Olympics, so I have a lot of tree karma I am working off.

Dziadek Bonneta, Charles Lullin, widywał setki różnych postaci, różnorakich krajobrazów.

Charles Lullin, the grandfather, saw hundreds of different figures, different landscapes of all sorts.

dziadek {m}

grandparent (man) {noun}

Cóż, możemy się w zasadzie pochwalić, że zostaliśmy dziadkami.

Well we can report, in fact, that we're grandparents.

To ma związek z tradycyjnym nakazem pochodzącym od ludzi władzy, czyli mężczyzn, dziadków i tak dalej.

It's a lot of traditional imposing coming by authority figures such as the men, the grandparents and so on.

Mam trzech synów, chcę żeby mieli dobre stosunki z swoimi dziadkami.

For me, I have three young boys, and I want them to have a really good relationship with their grandparents.

Jesteśmy winni naszym rodzicom i dziadkom zdecydowane przesłanie parlamentarne i właśnie to dzisiaj wypełniliśmy.

We owe our parents and grandparents a firm parliamentary message, and that is what we have produced today.

Zanim go aresztowano, zamordował swoich dziadków, matkę i pięciu studentów z University of California, Santa Cruz.

And before he was arrested, he had murdered his grandparents, his mother and five co-eds at UC Santa Cruz.

dziadek {m} (also: dziadzia, dziadzio, dziadunio, dziadziuś)

grandpa {noun} [child.l.]

Babciu, jest dziadek.

I brought Grandpa!

dziadek {m} (also: dziadzio, dziadziuś)

grandad {noun} [child.l.]

dziadek {m} (also: dziadzio, dziadziuś)

granddaddy {noun} [child.l.]

dziadek {m}

grand-dad {noun} [child.l.]

dziadek {m} (also: dziadzio, dziadziuś)

gramps {noun} [child.l.]

dziadek {m} (also: dziadzio, dziadunio, dziadziuś)

granddad {noun} [child.l.]

Potem oczywiście spojrzałem na moją mamę i na mojego tatę -- (Śmiech) Karolina i Karl, oraz babcia i dziadek, Josefine i Josef.

Then, of course, I looked at my mom and my dad -- (Laughter) Karolina and Karl, and grandmom and granddad, Josefine and Josef.

Dotarłem na Heathrow gdzie czekała na mnie moja mama, mój brat, i dziadek trzymający małą flagę brytyjską (śmiech) I to by było na tyle.

My mum was there; my brother was there; my granddad was there -- had a little Union Jack -- (Laughter) -- and that was about it.

dziadek {m} (also: starzec, staruszek)

old-timer {noun} [Amer.] [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "dziadek":

 

Similar translations

Similar translations for "dziadek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "dziadek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

niebędący współmałżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem lub dziadkiem

other than your spouse, (grand)children and (grand)parents

Zrozumiałem, że to symbol czegoś ważnego: mojego dziadka.

And I realized that I haven't opened it because it represents something important -- to me.

Jego dziadek zmarł gdy chłopiec miał zaledwie 10 lat.

And at that young age, 10 years old, Benki became the paje of his community.

Dziadek wspierał i inne moje obsesje, np. magię.

He sort of humored my obsession to other things too, like magic.

Odpowiedziały: "Niestety, dziadku, nie ma tu żadnych przystojnych mężczyzn." I wtedy mężczyźni zniknęli.

And they said, "Alas, Grandpapa, there are no handsome young men." ~~~ And then the handsome young men disappeared.

Dziś każdy ma dostęp do rzeczy, jakie dostałem od dziadka.

But the point was, that they were doing things that were using these mystery boxes that they had -- everyone has now.

Mówiłem: "Dziadku, muszę mieć tę kamerę.

This is, like, you know, I want to make movies.

Pracował w niej mój dziadek. Fabryka ta została właśnie zamknięta.

This factory has just closed down.

Mówiłem: "Dziadku, muszę mieć tę kamerę.

You don't understand.

Kiedy zmarł w wieku 94 lat, policja musiała zmknąć okoliczne ulice, by móc pomieścić tłumy żałobników. ~~~ Próbuję dziś czerpać z przykładu dziadka na swój sposób.

But when he died at the age of 94, the police had to close down the streets of his neighborhood to accommodate the crowd of people who came out to mourn him.

Jeśli masz szczęście, dostajesz po 23 od każdego z rodziców, czasami jeden mniej lub więcej, ale można przeskoczyć etap dziadków i pradziadków i zabrać się od razu do prapradziadków.

If you're lucky, you've got 23 from each parent.

Ale dzisiejsze górnictwo węgla kamiennego jest inne niż głębokie kopalnie, gdzie jej ojciec i jej dziadek zjeżdżali w dół i gdzie zatrudnionych było tysiące ludzi.

But the way coal is mined right now is different from the deep mines that her father and her father's father would go down into and that employed essentially thousands and thousands of people.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

Moreover bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.