How to write a letter in English

Polish-English translation for "dziewczynka"

 

"dziewczynka" English translation

Results: 1-26 of 143

dziewczynka {noun}

Agnes została okaleczona, kiedy była małą dziewczynką, została obrzezana.

Agnes was a woman who was cut when she was a little girl, she was female genitally mutilated.

Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.

It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.

Chciałabym być kimś lepszym, niż moi rodzice, małą dziewczynką.

I wish I could be more than my parents ' perfect little girl.

Podeszła do mnie dziewczynka [Chiński] "Starsza siostro Wong" Washburn, Wong, wszystko jedno.

And this little girl comes up to me. ~~~ [Chinese] "Big sister Wong," Washburn, Wong, same difference.

Więc zostań tutaj i graj jak profesjonalistka... a może uciekniesz i zaczniesz płakać, jak mała dziewczynka?

So you can stay here and act like a professional... or are you going to run and cry, like a little girl?

dziewczynka {f} (also: dziewczyna, dziewucha)

gal {noun} [arch.]

dziewczynka {f} [pej.] (also: dziewuszka)

girlie {noun} [oldfsh.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "dziewczynka":

 

Similar translations

Similar translations for "dziewczynka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "dziewczynka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Od razu rzuciło mi się w oczy, jak bardzo dziewczynka i jej babka się kochają.

And what struck me immediately was how in love the two of these people were.

Dziewczynki usuwa się, zanim się narodzą, tam, gdzie brak środków do życia.

Girls get aborted before they're even born when there are scarce resources.

Byłam odmieńcem, zanim byłam kimkolwiek innym - nawet zanim byłam dziewczynką.

And I was "other" before being anything else -- even before being a girl.

Dziewczynka, którą widzieliście, jej ojciec sprzedaje kwiaty przy drodze.

Shukla Bose: Well, that girl that you saw, her father sells flowers on the roadside.

Myślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.

I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.

To jest filmik, który wam pokażę, o dziewczynce, która urodziła się głucha.

Now this is a video that I'm going to show you of a girl who's born deaf.

Po prostu nie uważali na lekcji, kiedy dziewczynki grzecznie siedziały.

They were just not listening to the class while the girls sat there very nicely.

Opowiadał o niezwykłej trzyletniej dziewczynce australopiteku, Selam.

He was talking about this amazing, three-year-old Australopithecine child, Selam.

Początkowo ojciec także zajmował się tym małym chłopcem czy dziewczynką.

At the beginning the father also took care of that young boy or girl.

A to sudańska dziewczynka, kilka chwil przed śmiercią, sęp wyczekujący w tle.

A man before a tank became a picture that became a symbol for the whole world of resistance.

Mężczyzn nie ukarano, ale dziewczynka została skazana za cudzołóstwo na mocy prawa szariatu.

Nothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.

Tak na marginesie, 80% wszystkich uchodźców i wysiedleńców stanowią kobiety i dziewczynki.

By the way, 80 percent of all refugees and displaced people in the world are women and girls.

Udało się nam więc zaistnieć i wywrzeć znaczący wpływ na kilkaset tysięcy małych dziewczynek.

So, we're real, and we've touched several hundreds of thousands of little girls.

No bo wiecie, do głowy by mi nie przyszło, żeby jako mała dziewczynka marzyć o czymś takim.

You know, I couldn't have dreamed of such a thing as a young girl.

Przyszliśmy pozdrowić dziewczynkę... i przynieśliśmy jej upominki.

We just come to say " How'd ya do " to the child... and bring a bit of gladness into her life.

Po chwili, dziewczynka wstała i zaczęła ruszać się w rytm muzyki.

And they watched for a few minutes and he turned to her mother and said, "Mrs.

Więc ta dziewczynka zmarła w wieku około 3 lat, 3,3 mln lat temu.

So, this girl died when she was about three, 3,:,3 million years ago.

Na przykład ta dziewczynka jest w ośrodku dokarmiania w Etiopii.

This girl here, for instance, is in a feeding center in Ethiopia.

Gdy była małą dziewczynką została okaleczona wbrew swojej woli.

When she was a young girl, she had been mutilated against her will.

W ciągu kilku miesięcy uczyło się o 2,5 mln więcej dziewczynek.

Within a few months, there were two and a half million more girls in school.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore

Similar words

More translations in the English-German dictionary.