Polish-English translation for "dziewczynka"

PL dziewczynka English translation

PL dziewczynka
play_circle_outline
{feminine}

  1. general
  2. pejorative

1. general

dziewczynka
Nathalia Crane była małą dziewczynką z Brooklynu.
Nathalia Crane was a little girl from Brooklyn.
Chciałabym być kimś lepszym, niż moi rodzice, małą dziewczynką.
I wish I could be more than my parents ' perfect little girl.
Jest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.
It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.
dziewczynka (also: dziewczyna, dziewucha)
play_circle_outline
gal {noun} [arch.]

2. pejorative

dziewczynka (also: dziewuszka)
play_circle_outline
girlie {noun} [oldfsh.]

Context sentences for "dziewczynka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOd razu rzuciło mi się w oczy, jak bardzo dziewczynka i jej babka się kochają.
And what struck me immediately was how in love the two of these people were.
PolishMyślę, że generalnie cały świat został wychowany tak, żeby nie być dziewczynką.
I think the whole world has essentially been brought up not to be a girl.
PolishByłam odmieńcem, zanim byłam kimkolwiek innym - nawet zanim byłam dziewczynką.
And I was "other" before being anything else -- even before being a girl.
PolishDziewczynka, którą widzieliście, jej ojciec sprzedaje kwiaty przy drodze.
Shukla Bose: Well, that girl that you saw, her father sells flowers on the roadside.
PolishMężczyzn nie ukarano, ale dziewczynka została skazana za cudzołóstwo na mocy prawa szariatu.
Nothing happened to the men, but the girl was sentenced for adultery under Sharia law.
PolishPoczątkowo ojciec także zajmował się tym małym chłopcem czy dziewczynką.
At the beginning the father also took care of that young boy or girl.
PolishJest tym, dzięki czemu mała dziewczynka gra na klarnecie, gdy jej matka zajmuje się domem.
It's what makes a little girl play the clarinet at home, while her mother does the housework.
PolishTa dziewczynka pracowała jako służąca, zanim poszła do szkoły.
(Laughter) (Applause) ~~~ SB: This girl was working as a maid before she came to school.
PolishWięc ta dziewczynka zmarła w wieku około 3 lat, 3,3 mln lat temu.
So, this girl died when she was about three, 3,:,3 million years ago.
Polish(Śmiech) Dziewczynka imieniem Mary powiedziała: "Spytaliście mojej mamy?"
(Laughter) One girl named Mary said, "You asked my mother?"
PolishGdy była małą dziewczynką została okaleczona wbrew swojej woli.
When she was a young girl, she had been mutilated against her will.
PolishNa przykład ta dziewczynka jest w ośrodku dokarmiania w Etiopii.
This girl here, for instance, is in a feeding center in Ethiopia.
PolishPo zmierzeniu tych zębów było jasne, że to dziewczynka, z bardzo małymi siekaczami.
So when you measure those teeth, it was clear that she started out to be a girl with very small canine teeth.
PolishPodeszła do mnie dziewczynka [Chiński] "Starsza siostro Wong" Washburn, Wong, wszystko jedno.
And this little girl comes up to me. ~~~ [Chinese] "Big sister Wong," Washburn, Wong, same difference.
PolishChciałabym być kimś lepszym, niż moi rodzice, małą dziewczynką.
I wish I could be more than my parents ' perfect little girl.
PolishDziewczynka nr 5: Gry dla dziewczynek mają też zazwyczaj śliczne otoczenie z chmurkami i kwiatkami.
Girl 5: For a girl's game also usually they'll have really pretty scenery with clouds and flowers.
PolishWideo: Dziewczynka nr 1: Moja postać to zazwyczaj chłopczyca; jej postać jest bardziej zainteresowana chłopcami.
Girl 1: Yeah, my character is usually a tomboy. ~~~ Hers is more into boys.
PolishA ona na to: "Wiesz, moje marzenia różnią się od tych, które miałam jako mała dziewczynka.
And she said, "Well, you know, my dreams don't look exactly like I thought they would when I was a little girl.
PolishA nad kołyskami małych dziewczynek "To dziewczynka."
So the passivity was culturally projected onto the little girls.
PolishDziewczynka nr 6: Biegałam na torze wyścigowym, grałam w piłkę nożną, gram w koszykówkę i kocham robić wiele rzeczy.
Girl 7: I run track, I played soccer, I play basketball, and I love a lot of things to do.