Polish-English translation for "emerytura"

PL emerytura English translation

PL emerytura
play_circle_outline
{feminine}

emerytura (also: renta)
Być może jego unijna emerytura uzależniona jest od nieatakowania przezeń polityki Unii Europejskiej?
After all, his EU pension might depend on him not attacking EU policies.
Bezpieczna, stabilna i adekwatna emerytura, która jest właśnie taką gwarancją, jakiej chcą obywatele Europy.
A secure, sustainable and adequate pension, which is the guarantee that European citizens want.
Głównym źródłem dochodów osób starszych jest emerytura, która z zasady jest niska, szczególnie w nowych państwach członkowskich.
Older people's main income is their pension, which is low, especially in the new accession states.
emerytura
Oddzielenie płatności od wielkości produkcji jest niczym wcześniejsza emerytura dla rolników.
Decoupling in many ways is like farmers' early retirement aid.
Np. w Bułgarii średnia emerytura wynosi około 100 euro zatem istnieje potrzeba zapewnienia emerytom lepszego godnego życia.
In Bulgaria, for example, the average retirement pension amounts to around EUR 100, so there is a need to ensure pensioners a better and more dignified life.
Głosowałam również za zachęcaniem i ułatwieniami dla łączenia pracy z emeryturą oraz wprowadzeniem środków, które utrudnią firmom zwalnianie ludzi starszych.
I also voted to encourage and facilitate combining work with retirement and to put in place dissuasive measures so that companies find it harder to make older people redundant.
Np. w Bułgarii średnia emerytura wynosi około 100 euro zatem istnieje potrzeba zapewnienia emerytom lepszego godnego życia.
In Bulgaria, for example, the average retirement pension amounts to around EUR 100, so there is a need to ensure pensioners a better and more dignified life.
emerytura (also: składka emerytalna, składka na fundusz emerytalny)

Synonyms (Polish) for "emerytura":

emerytura

Context sentences for "emerytura" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropejskie marzenie to jak najszybsza emerytura na Lazurowym Wybrzeżu.
The European dream is to retire to the French Riviera as soon as possible.