Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "flaga"

 

"flaga" English translation

Results: 1-15 of 15

flaga {noun}

flaga {f} (also: sztandar, proporzec, bandera, kamienna płyta)

flag {noun}

Cóż, Pani Baronesso Ashton, na trumnie pana Bouaziziego nie leżała zielona flaga islamu.

Well, Baroness Ashton, on Mr Bouazizi's coffin there was no green flag of Islam.

I taki właśnie status otrzymały flaga i hymn - uznanie przez instytucje.

That is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.

Ale nie jest to, jak powiedział profesor Monti, ani okręt ani flaga, lecz morze i wiatr.

However, as Professor Monti said, it is neither a flag nor a ship, but sea and wind.

Niebieska flaga widnieje już na wszystkich banknotach i tablicach rejestracyjnych samochodów.

The blue flag is already on all the bank notes and car number plates.

Tym właśnie są nasza flaga, nasz hymn, nasza dewiza i Dzień Europy.

This is what our flag, our anthem, our motto and Europe Day represent.

flaga {f} [IT]

flag {noun} [IT]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "flaga":

 

Similar translations

Similar translations for "flaga" in English

 

Context sentences

Context sentences for "flaga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mówi się o nim, że jest to nasz okręt flagowy.

It is being said that this is our flagship programme.

Kondycja naszego przemysłu jest solidna, a nasz okręt flagowy, euro, przewiózł nas oczywiście przez groźne cieśniny.

The state of our industry is robust, and our flagship, the euro, has indeed steered us through the straits.

A więc wciągnijmy tę drugą flagę!

Well, pull the other one!

Dotarłem na Heathrow gdzie czekała na mnie moja mama, mój brat, i dziadek trzymający małą flagę brytyjską (śmiech) I to by było na tyle.

My mum was there; my brother was there; my granddad was there -- had a little Union Jack -- (Laughter) -- and that was about it.

Umieściłam też flagę na Antarktydzie.

This is a map that I've put together of the oldest living things, so you can get a sense of where they are; you see they're all over the world.

Flaga nonsensu.

It is nonsense.

Oni ukradli naszą flagę!" (Śmiech)

(Laughter)

Musimy mieć nadzieję, że nowy flagowy projekt UE, a mianowicie strategia na rzecz regionu Dunaju uzyska stopniowo jakieś możliwe do zaobserwowania i wymierne treści.

We must hope that the EU's new flagship project that is the Danube strategy will subsequently actually be given some observable and tangible content.

Przyczyniają się one do realizacji celu strategii "Europa 2020" w zakresie klimatu i energii oraz wpisują się w inicjatywę flagową - Europa efektywnie korzystająca z zasobów.

The protection of the environment, social justice and cohesion, economic well-being and the implementation of international obligations are the main goals of the Strategy.

Ostatecznie w roku 1985 szefowie państw i rządów UE podjęli decyzję, że flaga Rady Europy będzie również oficjalną flagą Unii Europejskiej (wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi).

In 1985, it was adopted by all EU leaders as the official emblem of the European Union (called the European Communities at the time).

Eksperymentalny reaktor termojądrowy, flagowy projekt międzynarodowych badań i europejskiej dynamiki naukowej, mógł skorzystać z niewykorzystanej i dodatkowej części budżetu na 2011 rok.

The experimental thermonuclear reactor, a flagship project of international research and European scientific dynamism, could have benefited from an unused and surplus portion of the 2011 budget.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Swahili dictionary for more translations.