Internship offers in many countries

Polish-English translation for "górski"

 

"górski" English translation

Results: 1-21 of 22

górski {adjective}

górski {adj. m}

mountain {adj.}

oglądając grzbiet środoceaniczny, łańcuch górski na 65 tys. km.

We're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.

Grzbiet śródoceaniczny to wielki łańcuch górski, długości 65 tys. km, który oplata kulę ziemską.

The mid-ocean ridge is a huge mountain range, 40,000 miles long, snaking around the entire globe.

Dlatego oznaczenie "produkt górski” ma szczególne znaczenie.

The designation 'mountain produce' is therefore particularly important.

Komisja odnotowała żądanie określenia opcjonalnych zastrzeżonych terminów takich jak "wiejski” lub "górski”.

The Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.

Niemal ćwierć naszej planety to pojedynczy łańcuch górski, a my dotarliśmy tam później niż Armstrong i Aldrin na Księżyc.

Almost a quarter of our planet is a single mountain range and we didn't enter it until after Neil Armstrong and Buzz Aldrin went to the moon.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "górski":

 

Similar translations

Similar translations for "górski" in English

 

Context sentences

Context sentences for "górski" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Na przeciw, jest 10 rancz, które ciągną się u podnóża, używają górskiej wody.

That's the long view. ~~~ That's 80 miles to the horizon.

Nie widzimy równań wyrzeźbionych na górskich stokach.

You don't see equations carved on to the mountainsides.

W pełni zgadzam się, że są też inne trudne regiony, jak na przykład Górski Karabach, Nachiczewan itd.

I completely agree that there are other difficult places, such as Nagorno-Karabakh, Nachichevan and others.

Najwyższe pasmo górskie stanu - ponad 3 900 metrów.

It's the highest range in the state -- over 13,000 feet.

A mamy wspólne sąsiedztwo - o czym niektórzy posłowie wspominali - chodzi o Mołdawię, Górski Karabach, czy wreszcie Gruzję.

And we have a common neighbourhood - some of you have mentioned that, be it Moldova or Nagorno-Karabakh or, of course, Georgia.

To było jak jazda kolejką górską.

It's been a roller coaster ride.

To jeden z łańcuchów górskich.

We're coming around a cliff here on the right.

Jaką kolejką górską jedziesz?

What kind of roller coaster are you on?

Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: kto wymyślił rower górski?

It didn't come from there.

DG: Wszystko dzieje się na 65 tys. km łańcucha górskiego.

The vents are emitting a black body radiation -- an IR signature -- and so they're able to find these vents at considerable distances.

Od zachodu oddziela ją od Norwegii łańcuch górski, a od Finlandii na wschodzie Zatoka Botnicka usytuowana na północnym krańcu Bałtyku.

It is separated in the west from Norway by a range of mountains and shares the Gulf of Bothnia to the north of the Baltic Sea with Finland.

Wszystkie większe rzeki południowych Indii wypływają z Ghatów Zachodnich, pasma górskiego ciągnącego się wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju.

All the major rivers in south India are sourced in the Western Ghats, the chain of hills running along the west coast of India.

Tak więc jest zarówno fizyczna chmura na niebie, jak i coś, na czego szczyt możesz wejść, zupełnie jakby był to nowy szczyt górski w Londynie.

So both the physical cloud in the sky and something you can go to the top [of], like London's new mountaintop.

W ciągu 10 dniu bylem w bazie Fort Dix Pozwolił, bym wybrała sobie jednostkę wybrałam jedna- Kompanie Charlie, trzeci batalion 172-giej to piechota górska - z dwóch powodów.

Within 10 days, I was down at Fort Dix.

Jest wiele takich miejsc - i nie sądzę, aby Rosjanie byli nimi tak samo zainteresowani - jak Górski Karabach, ale są też inne miejsca, a zwłaszcza Krym.

There are plenty of places - and I do not think that the Russians are interested in these in the same way - such as Nagorno-Karabakh, but also other places, in particular the Crimea.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More in the Danish-English dictionary.