Polish-English translation for "gaj"

PL gaj English translation

gaj {m}
EN

PL gaj
play_circle_outline
{masculine}

gaj (also: lesiste wzgórze)
play_circle_outline
holt {noun} [arch.]

Synonyms (Polish) for "gaj":

gaj

Context sentences for "gaj" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOlanzapina jest dobrze wchłaniana po podaniu doustnym, osi gaj c st enia maksymalne w osoczu w ci gu 5- 8 godzin.
Olanzapine is well absorbed after oral administration, reaching peak plasma concentrations within 5 to 8 hours.
PolishTedy rzekli mężowie miasta do Joasa: Wywiedź syna twego, niech umrze, iż rozrzucił ołtarz Baalów, a iż wyciął gaj, który był około niego.
Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy son, that he may die, because he hath broken down the altar of Baal, and because he hath cut down the Asherah that was by it.
PolishPo podaniu preparatu Kentera, osoczowe st enie oksybutyniny ro nie przez około 24 do 48 godzin, osi gaj c maksymalne warto ci wynosz ce rednio 3 do 4 ng/ ml.
Following the application of Kentera, oxybutynin plasma concentration increases for approximately 24 to 48 hours, reaching average maximum concentrations of 3 to 4ng/ ml.