Polish-English translation for "grzyb"

PL grzyb English translation

grzyb {m}

PL grzyb
play_circle_outline
{masculine}

Bez ergosterolu grzyb ginie lub nie może się rozprzestrzeniać.
Without ergosterol, the fungus is killed or prevented from spreading.
Pełno tam cudów, jak ten dziwny grzyb na zawalonych belach z drewna.
But there are many wonders back in there, like this weird fungus on some of the collapsed timbers.
No niezwykle rzadki grzyb.
grzyb (also: grzybek)
W odpowiednich warunkach z grzybni wyrasta grzyb -- przedziera się z tak gwałtownie, że rozbija asfalt.
The mycelium, in the right conditions, produces a mushroom -- it bursts through with such ferocity that it can break asphalt.
Ten grzyb rośnie w stanie Waszyngton, w Oregonie Północnej Kalifornii, Kolumbii Brytyjskiej, w Europie jest uznany za wymarłego.
This mushroom grows in Washington State, Oregon, northern California, British Columbia, now thought to be extinct in Europe.
Dr Boyce z University of Chicago tok temu opublikował artykuł w Journal of Geology, w którym ustalił że Prototaxites to gigantyczny grzyb.
Boyce, at the University of Chicago, published an article in the Journal of Geology this past year determining that Prototaxites was a giant fungus, a giant mushroom.