How to write a CV in English

Polish-English translation for "hipotonia"

 

"hipotonia" English translation

Results: 1-10 of 10

hipotonia {noun}

  hipotonia {f} [med.] (also: podciśnienie, niedociśnienie, hipotensja)

hypotension {noun} [med.]

Produkt należy stosować ze szczególną uwagą w leczeniu pacjentów z hipowolemią oraz hipotonią.

Care should be taken in treating patients with hypovolaemia and hypotension.

Profil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane hipotonią.

The safety profile of ramipril includes persistent dry cough and reactions due to hypotension.

Częste: hipotonia ortostatyczna, niedociśnienie

Common: orthostatic hypotension, hypotension

Hipotonia ortostatyczna, Omdlenia, Tachykardia

Postural hypotension, Syncope, Tachycardia

Hipotonia ortostatyczna/ niedociśnienie zależne od pozycji ciała nie były ściśle związane z wlewem produktu VELCADE w bolusie.

Orthostatic/ postural hypotension was not acutely related to bolus infusion of VELCADE.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "hipotonia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie należy stosować ramiprylu u pacjentów z hipotonią i niestabilnych hemodynamicznie.

Ramipril must not be used in patients with hypotensive or haemodynamically unstable states.

uogólnioną reakcją skórną, obrzękiem naczynioruchowym, skurczem oskrzeli, hipotonią i wstrząsem.

As with other insulins, generalised allergic reactions may occur very rarely.

Senność, ataksja, hipotonia, dystonia

Drowsiness, ataxia, hypotonia, dystonia

Senność, ataksja, hipotonia, dystonia

Skin and subcutaneous tissue disorders General disorders

Zaburzenia smakowe, Szum w uszach Hipotonia

Altered taste sensation, Tinnitus

Hipotonia ortostatyczna Obrzęki miejscowe1 Zmęczenie

Rare (≥ 1/ 10,000 to < 1/ 1,000)

Hipotonia ortostatyczna

Hepatobiliary disorders

Ostre objawy przedmiotowe i podmiotowe w tych przypadkach obejmowały splątanie, zmniejszoną aktywność, senność, hipotonia, odbarwienie skóry i pokrzywka.

The acute symptoms and signs in these cases of overdose included confusion, decreased activity, somnolence, hypotonia, skin discolouration and urticaria.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując doksazosynę w celu leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego u pacjentów z niedociśnieniem lub u pacjentów ze stwierdzoną hipotonią ortostatyczną.

Special care should be taken with hypotensive patients or patients with known orthostatic dysregulation taking doxazosin to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
 

Forum results

"hipotonia" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Search for more words in the English-Dutch dictionary.