Summary

Our team was informed that the translation for "hipotonia" is missing.

bab.la Language World Cup 2016

UK
VS
MS
Я тебе кохаю Saya sayang kamu

Vote for your favourite language!

Polish-English translation for "hipotonia"

Translation

"hipotonia" English translation

Request the addition of this translation into the dictionary. We will try our best to include it within the next 24 hours.
If you are looking for translations of a phrase or a sentence, please post your question regarding the translation in the forum.
 

Context sentences

Context sentences for "hipotonia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie należy stosować ramiprylu u pacjentów z hipotonią i niestabilnych hemodynamicznie.

Ramipril must not be used in patients with hypotensive or haemodynamically unstable states.

Produkt należy stosować ze szczególną uwagą w leczeniu pacjentów z hipowolemią oraz hipotonią.

Care should be taken in treating patients with hypovolaemia and hypotension.

uogólnioną reakcją skórną, obrzękiem naczynioruchowym, skurczem oskrzeli, hipotonią i wstrząsem.

As with other insulins, generalised allergic reactions may occur very rarely.

Profil działań niepożądanych ramiprylu obejmuje uporczywy suchy kaszel i reakcje wywołane hipotonią.

The safety profile of ramipril includes persistent dry cough and reactions due to hypotension.

Częste: hipotonia ortostatyczna, niedociśnienie

Common: orthostatic hypotension, hypotension

Hipotonia ortostatyczna, Omdlenia, Tachykardia

Postural hypotension, Syncope, Tachycardia

Senność, ataksja, hipotonia, dystonia

Drowsiness, ataxia, hypotonia, dystonia

Senność, ataksja, hipotonia, dystonia

Skin and subcutaneous tissue disorders General disorders

Hipotonia ortostatyczna/ niedociśnienie zależne od pozycji ciała nie były ściśle związane z wlewem produktu VELCADE w bolusie.

Orthostatic/ postural hypotension was not acutely related to bolus infusion of VELCADE.

Zaburzenia smakowe, Szum w uszach Hipotonia

Altered taste sensation, Tinnitus

Hipotonia ortostatyczna Obrzęki miejscowe1 Zmęczenie

Rare (≥ 1/ 10,000 to < 1/ 1,000)

Nie należy rozpoczynać podawania produktu Ventavis pacjentom ze skurczowym ciśnieniem tętniczym krwi poniżej 85 mmHg (hipotonia).

Ventavis should not be initiated in patients with systolic arterial hypotension less than 85 mmHg.

Hipotonia ortostatyczna

orthostatic hypotension

Hipotonia ortostatyczna

Hepatobiliary disorders

hipotonia, zapaść

hypotension, syncope

Zakrzepica żył głębokich *, zakrzepica żylna kończyn, hipotonia *, nadciśnienie, hipotonia ortostatyczna, zaczerwienienie zwłaszcza twarzy, wybroczyny

Deep vein thrombosis*, limb venous thrombosis, hypotension*, hypertension, orthostatic hypotension, flushing, ecchymosis

Ostre objawy przedmiotowe i podmiotowe w tych przypadkach obejmowały splątanie, zmniejszoną aktywność, senność, hipotonia, odbarwienie skóry i pokrzywka.

The acute symptoms and signs in these cases of overdose included confusion, decreased activity, somnolence, hypotonia, skin discolouration and urticaria.

badaniu tym, po podaniu w skojarzeniu trazodonu i rytonawiru, zaobserwowano zdarzenia niepożądane takie, jak nudności, zawroty głowy, hipotonia i omdlenie.

Adverse events of nausea, dizziness, hypotension and syncope were observed following co-administration of trazodone and ritonavir in this study.

W badaniu tym, po podaniu w skojarzeniu trazodonu i rytonawiru, zaobserwowano zdarzenia niepożądane takie, jak nudności, zawroty głowy, hipotonia i omdlenie.

Adverse events of nausea, dizziness, hypotension and syncope were observed following co-administration of trazodone and ritonavir in this study.

Najcięższe niepożądane reakcje charakterystyczne dla opioidów to hipowentylacja (mogąca doprowadzić do zatrzymania akcji oddechowej), hipotonia oraz szok.

The most serious potential adverse reactions associated with opioid use are respiratory depression (which could lead to respiratory arrest), hypotension and shock.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: curling, gender-fluid, to pull a rabbit out of a hat, convent, perpendicular

Similar words

Search for more words in the English-Russian dictionary.