How to write a letter in English

Polish-English translation for "jechać"

 

"jechać" English translation

Results: 1-38 of 353

jechać {verb}

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} (also: pójść, jeździć, przechodzić, przejść)

Wyrażam mój głęboki żal, że muszę to zrobić, ale niestety muszę jechać na lotnisko.

I express my deep regret that I have to do this, but unfortunately I have to go to the airport.

zakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?

Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?

Panie przewodniczący! To wstyd, to żałosne jechać na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.

jechać co koń wyskoczy

to go like a bat out of hell

Nie chcą jechać do Grecji, w której praktycznie nie mają szans na otrzymanie statusu uchodźcy.

They do not want to go to Greece, where they have practically no chance of receiving refugee status.

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} (also: przejechać się, jeździć, wozić, pędzić)

Dziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.

Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.

Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.

So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.

Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.

(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.

jechać do pracy

drive to work

(Muzyka techno) Zadajmy sobie pytanie: czy ta osoba zamierza jechać ze stałą prędkością 45km/h?

(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} (also: jeździć, przebyć, przemieszczać się, przejechać)

jechać na gapę

to travel without a ticket

W związku z powyższym mam kilka pytań do pana Rømera: czy faktycznie jechał pan tym samochodem w tym czasie?

I therefore have a few questions to ask Mr Rømer: were you indeed travelling in this vehicle at the time?

Jak prowadzący lokomotywę może przekraczać granicę, jeżeli nie zna języka kraju do którego jedzie?

How can an engine-driver be made to cross a border when he may not understand the language of the country to which he travels?

Dziś wieczorem jadę do Tunezji w imieniu Fundacji Konrada Adenauera, której jestem przewodniczącym. Z podobną wizytą byłem ponad dwa tygodnie temu w Kairze.

This evening I am travelling to Tunisia on behalf of the Konrad Adenauer Foundation, of which I am president, just as I was in Cairo two and a half weeks ago.

Wspomniałem już, że wróciłem z podróży do Indii i Stanów Zjednoczonych, a pod koniec miesiąca jadę do Chin: by uruchomić cały proces potrzebujemy porozumienia w sprawie przywództwa.

As I said, I am back from my travels to India and the United States, and am going to China later in this month, and we need leadership agreement to get this going.

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} (also: jeździć)

Korzystam z roweru ze względów praktycznych, gdyż to mi się opłaca, bo jest on szybszy w praskim ruchu ulicznym i mogę na nim jechać w garniturze.

I use it for practical reasons, because it pays off for me, as it is quicker in the Prague traffic and I can ride it wearing a suit.

Wszyscy, którzy jechali nowojorskim metrem znają te znaki.

Everybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?

Każdy z was kto jechał samochodem... to było wczoraj?

Any of you who rode the automobiles -- was it yesterday?

Widziałem wiele pociągów i również jednym jechałem.

So, "I saw many trains and also rode on one.

Nigdy na żadnym nie jechał ani żadnego nie widział ale znalazł wiele informacji przez Google.

(Laughter) He hasn't seen one, he hasn't ridden one, of course, but he has done a lot of research through Google search.

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} [coll.] (also: cuchnąć, walić, być do bani, jebać)

jechać [jadę|jechał] (do) {ipf. v.} (also: pojechać)

to drive down (to) {vb}

Jadąc, spoglądacie w bok i oto co widzicie: widzicie pole grobów.

Picture yourself driving down a small road in Africa, and as you drive along, you look off to the side, and this is what you see: you see a field of graves.

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} (also: pójść, iść)

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.}

to be underway (vehicle) {vb}

jechać [jadę|jechał] {ipf. v.} [coll.] (also: pachnąć, walić, powąchać, śmierdzieć)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "jechać":

 

Similar translations

Similar translations for "jechać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "jechać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I jedziesz na jeden z takich konwentów i jeden z kolesi zbudował Titanica.

And you go to one of these conventions, and some dude built the Titanic.

Wiele ludzi, nawet z innych części świata, jedzie tam w poszukiwaniu pracy.

For which many people, even from other parts of the world, are going there to find jobs.

Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;

Build ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.

Wychodzimy z domu, wskakujemy w nasze samochody i jedziemy z jednego miejsca do drugiego.

We go out there and we hop in our cars and we drive from place to place.

Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.

One man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.

Cokolwiek w jatkach sprzedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia.

Whatsoever is sold in the shambles, eat, asking no question for conscience' sake,

A kiedy widzę fotografie Eda, myślę, dlaczego do diaska jadę do Chin, naprawdę.

And when I see Ed's photographs I think, why the hell am I going to China? ~~~ It's true.

Dziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.

Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.

Tedy wstawszy Balaam rano, osiodłał oślicę swoją, i jechał z książęty Moabskimi.

And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab.

Krzyczę: "Mamo trzymaj się pasa!" "Zbudowali siedem, to trzeba je wykorzystać." I jedzie...

I said, "Ma, pick a lane!" "They give you seven lanes, they expect you to use them."

Rowerem jechałem na koniec plaży i kupowałem komiksy od biednych dzieciaków.

And I would go biking up to the end of the beach and buy all the comics from the poor kids.

Lecz nigdy nie będziemy mieli eko-przyjaznego jedz ile chcesz krewetkowego bufetu.

But we can never have any eco-friendly all-you-can-eat shrimp buffet.

Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.

So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.

W czem, gdym też do Damaszku jechał, mając władzę i zlecenie od przedniejszych kapłanów,

Whereupon as I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priests,

Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.

Thou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.

Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.

(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.

Jedzie do Pragi i mówi: "Wierzymy w świat bez energii nuklearnej".

He goes to Prague, he says, "We believe in a nuclear-free world."

A do któregokolwiek miasta weszlibyście, a przyjęliby was, jedzcie, co przed was położą;

And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:

Nie ważne czy już mieszkasz we Włoszech czy dopiero tam jedziesz.

There is also information if you already live in Italy or have just arrived.

Ale laptopy muszą jechać, bo linia montażowa nie zatrzymuje się.

But you've got to have the thing moving on the assembly line, because it's constant.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

Jałta · JCL · JDBC · JDK · je · jeansy · jebać · jebanie · jebany · jebnąć · jechać · jęczeć · jęczenie · jęczmień · jęczmyk · jeden · jedenaście · jedenaścioro · jedenasta · jedenaste · jedenastka

More translations in the Swahili-English dictionary.