Search for the most beautiful word
tabasco
bighead

VOTE NOW

Polish-English translation for "jechać"

 

"jechać" English translation

Results: 1-36 of 342

jechać {verb}

jechać [jadę|jechał] {vb} (also: pójść, wjechać, wjeżdżać, pojechać)

Dziś nie musimy jechać na Kubę, aby znaleźć zdrowy kraj w Ameryce Południowej.

Today, we don't have to go to Cuba to find a healthy country in Latin America.

Chce by jej dziecko było zdrowe - może jechać na rynek i nie zostaje w domu.

She wants her kid to be healthy, so she can go to the market and doesn't have to stay home.

Wyrażam mój głęboki żal, że muszę to zrobić, ale niestety muszę jechać na lotnisko.

I express my deep regret that I have to do this, but unfortunately I have to go to the airport.

zakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?

Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?

Panie przewodniczący! To wstyd, to żałosne jechać na ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich.

Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.

jechać [jadę|jechał] {vb} (also: wjechać, wjeżdżać, przejechać się, jeździć)

Dziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.

Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.

Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.

So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.

Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.

(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.

(Muzyka techno) Zadajmy sobie pytanie: czy ta osoba zamierza jechać ze stałą prędkością 45km/h?

(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?

Nie można ukraść samochodu, jechać nim autostradą, a kiedy przyjedzie policja, powiedzieć, że przecież można jeździć bez ograniczeń.

You cannot steal a car, drive it on the motorway and, when the police step in, say there is free movement on the motorway.

jechać [jadę|jechał] {vb} (also: przejechać, przejeżdżać, jeździć, podróżować)

jechać na gapę

to travel without a ticket

Poza tym w czasie tych podróży działo się coś niezwykłego, wszędzie gdzie jechałam, mianowicie wszędzie poznawałam nowe gatunki.

What has also happened is in the course of these travels -- and it's been an extraordinary thing -- is that every single place that I have gone to in the world, I have met a new species.

jechać [jadę|jechał] {vb} (also: jeździć)

Korzystam z roweru ze względów praktycznych, gdyż to mi się opłaca, bo jest on szybszy w praskim ruchu ulicznym i mogę na nim jechać w garniturze.

I use it for practical reasons, because it pays off for me, as it is quicker in the Prague traffic and I can ride it wearing a suit.

Wszyscy, którzy jechali nowojorskim metrem znają te znaki.

Everybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?

Każdy z was kto jechał samochodem... to było wczoraj?

Any of you who rode the automobiles -- was it yesterday?

Widziałem wiele pociągów i również jednym jechałem.

So, "I saw many trains and also rode on one.

Nigdy na żadnym nie jechał ani żadnego nie widział ale znalazł wiele informacji przez Google.

(Laughter) He hasn't seen one, he hasn't ridden one, of course, but he has done a lot of research through Google search.

jechać [jadę|jechał] {vb} [coll.] (also: śmierdzieć, cuchnąć)

jechać [jadę|jechał] (do) {vb} (also: pojechać)

to drive down (to) {vb}

Jechałem kiedyś 7 Aleją o 3 nad ranem i zobaczyłem parę wydobywająca sie spod ziemi. ~~~ "Jak to się dzieje?

I was driving down 7th Avenue one night at 3 a.m., and this steam pouring out of the street, and I thought, "What causes that?"

Kiedy był już starszy, spokojniejszy, pewnego dnia jechał autostradą w Los Angeles i wtedy dla niego wszystko się zmieniło.

But then he got older, he got calmer, and one day he was driving down the freeway in Los Angeles he told me, and this is when it all changed for him.

Jadąc, spoglądacie w bok i oto co widzicie: widzicie pole grobów.

Picture yourself driving down a small road in Africa, and as you drive along, you look off to the side, and this is what you see: you see a field of graves.
to be underway (vehicle) {vb}

jechać [jadę|jechał] {vb} (also: pójść, iść)

 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "jechać":

 

Similar translations

Similar translations for "jechać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "jechać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A tam znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicyi, wsiadłszy weń, jechaliśmy.

and having found a ship crossing over unto Phoenicia, we went aboard, and set sail.

Potrzeba wiele zaufania, ale nie typu: "Czy jedzie pan może do Pensacoli?".

You need a lot of trust, but it's not like, "I'm trying to get to Pensacola, please."

I jedziesz na jeden z takich konwentów i jeden z kolesi zbudował Titanica.

And you go to one of these conventions, and some dude built the Titanic.

Wiele ludzi, nawet z innych części świata, jedzie tam w poszukiwaniu pracy.

For which many people, even from other parts of the world, are going there to find jobs.

Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;

Build ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.

Wychodzimy z domu, wskakujemy w nasze samochody i jedziemy z jednego miejsca do drugiego.

We go out there and we hop in our cars and we drive from place to place.

Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi będąc słaby, jarzynę jada.

One man hath faith to eat all things: but he that is weak eateth herbs.

Cokolwiek w jatkach sprzedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia.

Whatsoever is sold in the shambles, eat, asking no question for conscience' sake,

Albo jedziesz na Tahiti, czy gdziekolwiek. ~~~ I wtedy pojawia się zasadniczne pytanie.

And I want to know how the money you're going to get from me is going to help you ge ~~~

A kiedy widzę fotografie Eda, myślę, dlaczego do diaska jadę do Chin, naprawdę.

And when I see Ed's photographs I think, why the hell am I going to China? ~~~ It's true.

Dziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.

Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.

Tedy wstawszy Balaam rano, osiodłał oślicę swoją, i jechał z książęty Moabskimi.

And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab.

Chce by jej dziecko było zdrowe - może jechać na rynek i nie zostaje w domu.

She wants her kid to be healthy, so she can go to the market and doesn't have to stay home.

Krzyczę: "Mamo trzymaj się pasa!" "Zbudowali siedem, to trzeba je wykorzystać." I jedzie...

I said, "Ma, pick a lane!" "They give you seven lanes, they expect you to use them."

Rowerem jechałem na koniec plaży i kupowałem komiksy od biednych dzieciaków.

And I would go biking up to the end of the beach and buy all the comics from the poor kids.

Lecz nigdy nie będziemy mieli eko-przyjaznego jedz ile chcesz krewetkowego bufetu.

But we can never have any eco-friendly all-you-can-eat shrimp buffet.

Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.

So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.

W czem, gdym też do Damaszku jechał, mając władzę i zlecenie od przedniejszych kapłanów,

Whereupon as I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priests,

Teraz, gdy zepsuje się pogoda, lądujesz, składasz skrzydła, jedziesz do domu.

Now, bad weather comes in, just land, fold up the wings, drive home.

Jechałeś przez morze na koniach twoich, przez gromadę wód wielkich.

Thou didst tread the sea with thy horses, The heap of mighty waters.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Jałta · JCL · JDBC · JDK · je · jeansy · jebać · jebanie · jebany · jebnąć · jechać · jęczeć · jęczenie · jęczmień · jęczmyk · jeden · jedenaście · jedenaścioro · jedenasta · jedenaste · jedenastka

More translations in the Russian-English dictionary.