Polish-English translation for "jechać"

PL jechać English translation

jechać {ipf. v.}

PL jechać
play_circle_outline
[jadę|jechałbym] {imperfective verb}

  1. general
  2. colloquial

1. general

jechać (also: przejechać, przejeżdżać, uchodzić, przejść)
zakładając że chcecie jechać na Hawaje czy kupilibyście te wczasy?
Assuming you wanted to go to Hawaii, would you buy this package?
Proszę nie jechać do Pekinu.
(FR) President-in-Office, do not go to Beijing.
Nie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.
jechać
jechać (also: jeździć samochodem, wozić, pędzić, przejechać się)
Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
Dziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.
Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.
Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
jechać (also: pójść, iść)
jechać (also: jeździć)
Na wielbłądzie jedzie się bardzo niewygodnie.
And if you've ever been on a camel, it is a very, very uncomfortable ride.
Jechało się tak płynnie.
Korzystam z roweru ze względów praktycznych, gdyż to mi się opłaca, bo jest on szybszy w praskim ruchu ulicznym i mogę na nim jechać w garniturze.
I use it for practical reasons, because it pays off for me, as it is quicker in the Prague traffic and I can ride it wearing a suit.
jechać (also: przejechać, przejeżdżać, jeździć, podróżować)
Gwarantuje on, że jeżeli pacjent jedzie do innego państwa członkowskiego w celu skorzystania z pomocy medycznej, pomoc ta jest bezpieczna i charakteryzuje się wysoką jakością.
It ensures that, if patients travel to receive care, it is safe and of good quality.
Są to dzieci migrantów, którzy jadą z jednego kraju do drugiego w ramach Unii, zostawiając je często na pastwę losu.
These are the children of migrants who travel from one country to another within the EU, often abandoning their children to their fate.
Jak prowadzący lokomotywę może przekraczać granicę, jeżeli nie zna języka kraju do którego jedzie?
How can an engine-driver be made to cross a border when he may not understand the language of the country to which he travels?

trending_flat
"do"

jechać (also: pojechać)

2. colloquial

jechać (also: walić, śmierdzieć, cuchnąć, jebać)
jechać (also: walić, pachnieć, wąchać, powąchać)

Synonyms (Polish) for "jechać":

jechać

Context sentences for "jechać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishjechać co koń wyskoczy
Polishjechać na półsprzęgle
Polishjechać środkiem jezdni
Polishjechać na wyprawę kajakową
Polishjechać po towar
Polishjechać na gapę
Polishjechać na gapę
Polishjechać na jednym wózku
Polishjechać nad morze
Polishjechać dalej prosto
PolishZatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
PolishWyrażam mój głęboki żal, że muszę to zrobić, ale niestety muszę jechać na lotnisko.
I express my deep regret that I have to do this, but unfortunately I have to go to the airport.
PolishDziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.
Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.
PolishAle laptopy muszą jechać, bo linia montażowa nie zatrzymuje się.
But you've got to have the thing moving on the assembly line, because it's constant.
PolishWideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
PolishMusimy zacząć jechać nim w odpowiednim kierunku i musimy zająć nasze miejsce w świecie.
We need to start driving it in a certain direction and we need to take on our role in the world.
PolishNie możemy tam jechać i obalać prezydentów, którymi steruje świat przestępczy.
We cannot go and oust presidents who are driven by crime.