Polish-English translation for "klapki"

PL klapki English translation

klapki {f pl}
klapka {f}

PL klapki
volume_up
{feminine plural}

klapki

trending_flat
"końskie"

klapki (also: okulary)
mieć klapki na oczach

Context sentences for "klapki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishmieć klapki na oczach
PolishNadszedł czas, aby zdjąć klapki z naszych własnych oczu.
It is time we had the courage to see the plank in our own eye.
PolishNie ma znaczenia to, jakim tematem zajmuje się amator, mając na oczach ideologiczne klapki: rezultat jest zawsze taki sam.
It does not matter much what subject the amateur covers, with his ideological blinders on: the result is always the same.
PolishMa ona klapki na oczach, przez co widzi jedynie cięcia, które bez zwiększenia dochodów UE nie będą punktem wyjścia dla zrównoważonej polityki fiskalnej.
Their tunnel vision focus on cuts without seeking to increase EU income is no basis for a sustainable fiscal policy.
PolishKiedy będzie ciemno a ja będę w środku..... przymocuję kilka granatów do klapki na muchy, podejdę z resztą granatów do pomieszczenia operacyjnego i wysadzę je w powietrze.
Once it's dark and I'm inside..... I'll attach some grenades to the fly swat, move to the ops room with the remaining grenades, then up it goes.
PolishZamiast wysłać silny sygnał, wysyłamy sygnał braku odwagi politycznej: Europejskie instytucje bez kręgosłupa, które nagięły się do zachcianek rządów krajowych mających klapki na oczach.
Instead of sending a strong signal, we are sending a signal of a lack of political courage: spineless European institutions that have caved in to the whims of nationally blinkered governments.