Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "koń"

 

"koń" English translation

Results: 1-22 of 62

koń {noun}

koń {m}

horse {noun}

Zamykanie wrót stajni po tym, jak koń uciekł, zawsze było bezużyteczne.

Closing the stable door after the horse has bolted has always been a useless exercise.

Wyprowadźcie konia w skwarny dzień, po kilkunastu kilometrach, koń ma wybór.

You take a horse on a hot day, and after about five or six miles, that horse has a choice.

Omylnyć jest koń ku wybawieniu, a nie wyrywa wielkością mocy swojej.

A horse is a vain thing for safety; Neither doth he deliver any by his great power.

Ten koń śmiertelnie bał się czarnych kapeluszy kowbojskich.

Now, here is a horse that was deathly afraid of black cowboy hats.

Nie wiem jak dokładnie pachnie martwy koń, ale to coś prawdopodobnie pachnie dokładnie jak to.

I don't know what a dead horse actually smells like, but this one probably smells pretty much like it.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "koń":

 

Similar translations

Similar translations for "koń" in English

 

Context sentences

Context sentences for "koń" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Substancje czynne: oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni:

Active substances Purified haemagglutinin subunits from equine influenza viruses:

Szczepionka stymuluje odporność czynną przeciwko grypie koni oraz tężcowi.

The vaccine stimulates active immunity against equine influenza and tetanus.

Pamiętamy stowarzyszenia ze stadnin koni i kluby golfowe - wszystko opiera się na nich.

We remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them.

Według czasu podnosi się ku górze, a naśmiewa się z konia i z jeźdźca jego.

He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: He goeth out to meet the armed men.

Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.

They are bowed down and fallen; But we are risen, and stand upright.

Do stymulacji czynnej odporności przeciwko grypie koni kod ACTvet:

To stimulate active immunity against Equine influenza ATC-vet code:

Jedna strzykawka umożliwia uzyskanie dawki odpowiadającej masie ciała konia od 50 kg do 500 kg.

The equivalent of one syringe is to treat 50 kg of body weight, from 50 kg to 500 kg.

wzrokowe. - dyskinezy (np. nieprawidł niekontrolowane ruchy koń

Hallucinations (seeing, hearing or feeling things that are not there).

bo zapomniałem, że mój podziw dla tamtego konia częściowo brał się stąd, że przy każdym skoku,

I'd forgotten that not the least part of my awe consisted of the fact that with every jump he took

Szczepionka stymuluje odporność czynną przeciwko grypie koni.

The vaccine stimulates active immunity against equine influenza.

Substancje czynne: toksoid tężcowy i oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni:

Active substances Tetanus toxoid and purified haemagglutinin subunits from equine influenza viruses:

A jeśli oświetli się konia z góry, wygląda mocniej zbudowany.

Or if you light it from above, it becomes more solid.

Ograniczenie bólu przy niedrożnościach przewodu pokarmowego u koni.

For the relief of pain associated with equine colic.

Dyskinezy (np. nieprawidł niekontrolowane ruchy koń

Dyskinesia (e. g. abnormal, uncontrolled movements of the limbs)

W sumie uzyskaliśmy 175 koni mechanicznych w 30 cm sześciennych.

We actually get 175 horsepower into one cubic foot.

Czasami Komisja Europejska jest narowistym koniem.

The European Commission is sometimes a bit of a difficult animal to run.

Zwiększa to ochronę przed grypą koni i tężcem.

This helps to protect against equine influenza and tetanus.

Oczyszczona hemaglutynina wirusów grypy koni:

Purified haemaglutinin from equine influenza viruses:

Divamectin 18, 7 mg/ g pasta doustna dla koni

Frequency and route Recommended dose of administration

Albo z osła, konia pociągowego, czegokolwiek.

How to turn a donkey, a carthorse, anything.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the English-Swahili dictionary.