Polish-English translation for "kombinacja"

PL kombinacja English translation

PL kombinacja
volume_up
{feminine}

  1. general
  2. sports
  3. fashion & clothing, archaic

1. general

kombinacja (also: połączenie, zestaw)
-Jest to bardzo interesująca kombinacja.
. - That is quite an interesting combination.
Ów szczególny kontekst charakteryzuje kombinacja trzech podstawowych cykli.
This specific context is characterised by the combination of three major cycles.
Kombinacja wysokich cen żywności i ubóstwa jest najgorszą z możliwych kombinacji.
A combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
kombinacja (also: połączenie, zestaw, menu złożone z dwóch dań do wyboru)
volume_up
combo {noun} [Amer.] [coll.]
kombinacja (also: grupowanie)
kombinacja
kombinacja (also: mieszanka, mieszanina, mashup, utwór będący kompilacją kilku innych utworów)
volume_up
mashup {noun}

2. sports

kombinacja
volume_up
combined {noun} [sports]
Ale co bardzo fajne to to, że kiedy faktycznie połączymy dwie słabsze herbaty, kombinacja, mieszanka, jest mocniejsza niż każda z osobna.
But what's very cool is when we actually combined the two less potent teas together, the combination, the blend, is more potent than either one alone.

3. fashion & clothing, archaic

kombinacja (also: halka, szmizjerka, luźna sukienka na ramiączkach)
volume_up
chemise {noun} [cloth.]
kombinacja (also: halka, szmizjerka, luźna sukienka na ramiączkach)
volume_up
shimmy {noun} [cloth.] [coll.]

Context sentences for "kombinacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.
If you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.
PolishIch przyczyną mogą być czynniki fizyczne lub psychologiczne, lub ich kombinacja.
There may be physical or psychological causes, or a mixture of both.
PolishDouszne - Kombinacja środków przeciwzakaźnych i kortykosterydu, kod ATCvet:Właściwości farmakodynamiczne
Otologic - Corticosteroids and anti-infectives in combination.ATC vet code:
PolishAle nie każda kombinacja jest możliwa - a działa to tak.
But not every transition is possible. ~~~ And this shows how it works.
PolishJeśli pracujesz na Macu, zastąp Alt kombinacją Ctrl+Opcja.
If you’re working on a Mac, replace Alt with Ctrl+Option.
PolishTa kombinacja polityki na szczeblu krajowym jest głównie odpowiedzialna za kompromis pomiędzy środkami oszczędnościowymi a wzrostem gospodarczym.
The policy mix at national level is mainly responsible for the trade-off between austerity and growth.
PolishTo kombinacja rosnącej miejskiej populacji, niknącej bioróżnorodności i oczywiście także podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych.
And it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.
Polish., a sekret stanowi kombinacja rewizji, elastyczności i ponownego rozdzielenia.
We have a budget that safeguards the foundations of the strategic Galileo project until 2013 in the first instance, and the secret lay in a mix of revision, flexibility and reallocation.