Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "kompatybilny"

 

"kompatybilny" English translation

Results: 1-8 of 8

kompatybilny {adjective}

kompatybilny {adj. m} (also: zgodny, pasujący)

compatible {adj.}

Pasek narzędzi Google Toolbar dla przeglądarki Firefox jest kompatybilny z przeglądarkami Firefox w wersji 4 lub starszymi.

Google Toolbar for Firefox is compatible with Firefox version 4 or older.

EGNOS jest kompatybilny z GPS, ale będzie oferował więcej możliwości w momencie, gdy w 2013 roku Galileo stanie się operacyjny.

EGNOS is GPS-compatible but will offer more possibilities when Galileo becomes operational in 2013.

EGNOS jest kompatybilny z GPS, ale będzie oferował więcej możliwości w momencie, gdy w 2013 roku Galileo stanie się operacyjny.

EGNOS is GPS compatible but it will offer more possibilities when Galileo becomes operational in 2013.

AXIS T8129 PoE Extender jest kompatybilny ze wszystkimi produktami Axis Video obsługujące PoE, i jest zgodny z zarówno IEEE 802.3af jak i IEEE 802.3at.

AXIS T8129 PoE Extender is compatible with all Axis network video products supporting PoE, and it is both IEEE 802.3af and IEEE 802.3at compliant.

Ten nowy mechanizm będzie w pełni kompatybilny z istniejącymi instrumentami finansowymi, zwłaszcza z Instrumentem Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji.

This new mechanism will be fully compatible with existing financial instruments, particularly the Euro-Mediterranean investment and partnership facility.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kompatybilny":

 

Context sentences

Context sentences for "kompatybilny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie są nam potrzebne procedury przejściowe, a tym bardziej liczne niekompatybilne ze sobą mechanizmy.

We do not need temporary procedures, let alone a host of mutually incompatible mechanisms.

Otwarta gospodarka i społeczne państwo przyznające ludziom prawa społeczne nie są wcale niekompatybilne.

An open economy and a social state with social rights for the people are not incompatible.

I wszystko to było niekompatybilne.

And these were all incompatible.

W wyroku w sprawie Bosman, Trybunał przeanalizował dwa rodzaje ograniczeń, które, jak się okazuje, są niekompatybilne z zasadą swobody przemieszczania się jednostek.

In the Bosman judgment the Court examined two types of restrictions which it found to be incompatible with the free movement of persons.

I istotnym jest by udowodnić, że demokracja i rozwój nie są niekompatybilne, że można mieć demokrację, otwarte społeczeństwo i mieć rozwój.

And it is important to prove that growth and democracy are not incompatible, that you can have a democracy, that you can have an open society, and you can have growth.

Już jest jasne, że zestaw docelowych stosunków procentowych oraz środowiskowe i klimatyczne cele UE są, niestety, niekompatybilne, co oznacza że nie zostaną osiągnięte.

It is already clear that the target percentages set and the EU's environmental and climate targets are, unfortunately, incompatible in terms of their achievement.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Norwegian dictionary you will find more translations.